Seko līdzi WIN partners stāstam, iegūsti svaigas idejas biznesa attīstībai!

Sekot

 Valoda: LV

SIGNE ENKUZENA

BIZNESA KONSULTANTE / TRENERE

Signes Enkuzenai  ir divpadsmit gadu pieredze dinamiskā personāla vadītājas darbā gan Latvijas, gan starptautiskos uzņēmumos, un gandrīz divdesmit gadu pieredze pasniedzējas un trenera darbā. Signei ir Maģistra grāds organizāciju psiholoģijā un Doktora grāds vadības zinībās. Trenere savu profesionālo kompetenci pilnveido ik dienu: gan lasot, gan tiekoties ar cilvēkiem, gan risinot dažādas problēmsituācijas reālajos darba apstākļos.

Signes kā vadības trenera un pasniedzēja stiprās puses ir spēja ātri uztvert un izvērtēt uzņēmuma situāciju, prasme darbiniekiem piedāvāt problēmas risinājumu  un teicamas komunikācijas prasmes. Mācību dalībnieki augsti novērtē treneres praktisko pieredzi, kas papildina un ilustrē teorētiskās pieejas. Signe strādājusi ar tādiem savas nozares vadošajiem uzņēmumus AS “Double Coffee” , SIA “Swedwood Latvia Ltd”, SIA “Selva Būve”, SIA “DPA” , SIA “PET Baltija”.

Gandrīz 0 g. pieredze pasniedzējas un trenera darbā
Vairāk kā 0 g. pieredze dinamiskā personāla vadītājas darbā
0 gadu laikā ieguva doktora grādu Vadībzinātnē
  • Pasākums bija interesants, vērtīgs. Deva iespēju paskatīties uz pašsaprotamām lietām no cita redzes punkta. Augstu vērtēju pasākuma vadītājas profesionalitāti, zināšanas.

    Skārleta Klints SIA AUGSTCELTNE

Dosje

Kontaktinformācija

Apmācību tēmas

  • Vadība un vadīšana, efektīvs vadītājs;
  • Stratēģiskā un mērķu vadība;
  • Cilvēkresursu vadība uzņēmumā;
  • Cilvēkresursu vadības stratēģija, procesu un funkciju ieviešana un pārvaldība.

Raksturojums

TOP 3 lietas, kas raksturo Signi kā treneri:

  • Enerģiska, mērķtiecīga ar līdera īpašībām, prot aizraut un motivēt kolēģus;
  • Piemīt augsta atbildība, augsta sasniegumu motivācija;
  • Ir veiksmīga vadītājas pieredze un simpatizē dinamisks darbs.