Straujais tirgus un patērētāju prasību attīstības temps nemitīgi izaicina to, cik ātri katrs uzņēmums un tā komanda spēj tam sekot. Nemitīga pielāgošanās nozares attīstībai un pārmaiņu procesu vadība ir kļuvusi par mūsdienu vadītāju ikdienas darba režīmu. Latvijā gan joprojām novērojama situācija, ka pārlieku fokusējamies uz lēmumu pieņemšanu, aizmirstot to ieviešanu. Tāpēc rezultāts mēdz spēcīgi atšķirties no sākotnējā mērķa.

Galvenais izaicinājums slēpjas izpratnē, ka lēmumu pieņemšanai vadības līmenī un tā ieviešanai dzīvē vienmēr ir divi dažādi ātrumi. Jā, situācijas ir dažādas. Vienā gadījumā ir strauji jāpieņem izšķiroši lēmumi, citā savukārt ir dots ilgāks laiks sagatavoties. Tomēr lielākā vadītāju kļūda ir visā pārmaiņu ieviešanas procesā saglabāt to inerci, ar ko sākts darbs pie tā. Ne mazāk svarīgs ir otrais solis – ieviešana. Tas prasa vadītāju stratēģiskā skatījuma maiņu un spēju pārslēgties starp diviem dažādiem darbības ātrumiem, nevis ļauties plūsmai.

“Buksēšana” pēc starta ieskrējiena

Biznesā un politikā visbiežāk varam redzēt situācijas, kur pēc veiksmīga darba pie pareizā lēmuma pieņemšanas un attīstības virziena izvēles, viss apstājas pie tā realizācijas. Te ir brīdis, kad vadītājam ir jāspēj pārslēgties lēnākā darba režīmā, orientējoties uz ilgāku procesu, lai jaunievedumus ieviestu pakāpeniski un tos nokomunicētu visām iesaistītajām pusēm. Nomainīt sistēmu ir vienkārši, bet darbinieku uzvedība un ierastie rīcības modeļi mainās daudz grūtāk. Logo un izkārtni mainām ātri, bet ne sajūtas darbiniekiem un klientiem. Sasteidzot ieviešanu rodas daudz neskaidrību, kas vispār liek apšaubīt pieņemtos lēmumus, lai arī cik pareizi tie ir bijuši.

Garās distances liek zaudēt enerģiju

Protams, ir arī situācijas, kad uzņēmuma komandai ir iespēja jau savlaicīgi plānot to kā pielāgoties kādam jaunievedumam, kura ieviešana notiks tikai pēc noteikta laika posma. Piemēram, likumdošanas izmaiņām vai darbības virziena maiņai. Tās arī ir situācijas, kur tā ir pamatota stratēģija – izveikt rūpīgus priekšdarbus, lai pārmaiņu ieviešanas brīdī viss noritētu maksimāli raiti. Šeit risks slēpjas tajā, ka sagatavošanās posmā cilvēki atslābst un tiek zaudēta enerģija. Tas ir izšķirīgi brīdī, kad beidzot ir jāievieš jaunumi un izaicinājums ir pēc ilgstoša maratona spēt uzreiz pārslēgties finiša sprinta režīmā.

Pārmaiņas kā inerce, nevis ātruma slieksnis

To, cik atšķirīgi var būt jaunievedumu rezultāti un uztvere par to ieviešanas procesu, mēs varam novērtēt visās jomās – sākot ar Rīgas ielu remontiem un beidzot ar jaunu IT sistēmu ieviešanu mūsu darbavietās. Tāpēc vadītājiem, ja tie vēlas izmantot pārmaiņu radīto inerci, ir jāspēj efektīvi pārslēgties starp dažādām stratēģijām un rīcības ātrumiem, lai sekmīgi vadītu savu komandu laikmetā, kuru definē intensīvas pārmaiņas.

Raksta avots: https://irir.lv/2017/10/04/biznesa-vaditajiem-jamacas-parslegt-atrumus. ( Valters Gražulis