Disc

Kā būtu, ja mūsu kolēģu, partneru un klientu vajadzības būtu vienmēr acīmredzamas? Vai tas novestu pie labākas darba vides, atmosfēras un produktivitātes?

Mums ir tūlītēji pielietojams risinājums savstarpējo attiecību prasmīgākai veidošanai, kas ir noderīgs ikvienam, kuram tiešais darbs ir darbs ar cilvēkiem.

Mēs bieži dzirdam, ka tiklīdz cilvēki sāk izmantot DiSC profilu, tā viņi ierauga pasauli un pārējos kā caur jaunu prizmu. DISC® rīkiem ir spējas transformēt cilvēka izpratni par sevi un pārējiem, piedāvājot jaunas iespējas, kā mijiedarboties ar apkārtējiem cilvēkiem un gūt labākus rezultātus saskarsmē ar cilvēkiem, kā arī darba mērķu sasniegšanā.

DISC® cilvēku uzvedības modeļi ir laika pārbaudīti, plašiem pētījumiem pamatoti un tiek lietoti vairāk kā 70 valstīs visā pasaulē.

Apgūstiet pamatprasmes DISC® uzvedības modeļu atpazīšanā šeit!