Jau 3. gadu pēc kārtas WIN partners treneri strādā pie CSDD tehnisko apskates staciju inspektoru klientu apkalpošanas prasmju uzlabošanas. Jau iepriekš mūsu organizētie treniņi notika gan CSDD stacijas zālē, gan uz tehniskās apskates līnijas. Šogad esam gājuši soli tālāk un turpinām sadarbību pastiprināti koncentrējoties uz inspektoru individuālo attīstību. Šobrīd projekta ietvaros, treneru Valtera Gražuļa, Jura Polca un Jura Mucenieka vadībā tiek pārbaudītas un uzlabotas tehnisko apskates darbinieku klientu apkalpošanas prasmju iemaņas tieši darba laikā uz auto tehniskās apskates līnijas. Dodoties uz CSDD, lai izietu tehnisko apskati savai automašīnai, ir liela varbūtība, ka satiksiet WIN partners treneri.

Savukārt sadarbībā ar KONEKESKO AS Lauksaimniecības tehnisko departamentu tikai realizēts pirmais ”WIN4Sales” projekts, kura laikā tika izveidoti un aprakstīti pārdošanas soļi, kas tika sasaistīti ar uzņēmuma CRM sistēmu. Projekts tika radoši realizēts kopā ar klientu, piesaistot uzņēmuma IT nodaļas speciālistu, izveidojot jaunus pārdošanas posmus un trenējot konkrētas komandai nepieciešamās pārdošanas iemaņas.

Pagājušajā nedēļā kopā ar profesionālu kravu pārvadājumu pakalpojumu uzņēmumu SIA VERVO tika iesāktas mācības, kuru laikā palīdzam uzlabot klientu apkalpošanas servisu, mērķtiecīgi strādājot ar individuāliem klientu portfeļiem. Mācības sākas ar WinYourSelf treniņu – kā sasniegt savus mērķus, lai sasniegtu savu klientu mērķus! SIA Vervo lielās komandas radošais spēks bija sajūtams WIN partners apmācību zālē divu dienu garumā. Un tas ir tikai sākums!