Ar šādu uzsaucienu kārtējo LTRK biedru pirmdienas pēcpusdienu Pārdošana 24/7 un prezentāciju darbam ar esošajiem klientiem aizsāka Win Partners biznesa konsultante Antra Veigure.

Jau ierasts, ka katru otro nedēļu LTRK telpās tiekas tie, kam pārdošana ir asinīs, kam pārdošana ir dzīvesveids, kas sevi dēvē par pārdotmīļiem un pārdošanas ekspertiem. Tikšanās mērķis ar katru reizi iegūt jaunas zināšanas par pārdošanas procesa posmiem, atklāt jaunas vēsmas un dalīties pārdošanas pieredzē.

28. aprīļa tikšanās mērķis – darbs ar esošajiem klientiem un pārdošanas komandas motivācija, ko vadīja Moresales biznesa konsultante Dace Briede-Zālīte. Divas izcilas biznesa konsultantes ar sievišķīgu pieeju atklāja, kur meklējamas papildus pārdošanas iespējas un cik svarīgi vadītājiem savā komandā nodrošināt „zaļo” domāšanu, motivējot pārdošanas komandu būt atvērtiem jaunām pārdošanas iespējām.

Atkarībā no biznesa specifikas jaunu klientu atrašanā ir jāiegulda 5-7 vairāk, kā izkopjot attiecības ar esošajiem klientiem un ievērojot sistemātisku un rūpīgu pieeju darbā ar esošu klientu. Lielāko daļu izmaksu jaunu klientu atrašanai veido loģistikas izdevumi, proti, tās ir neizdošanās izmaksas, cenas jutība utt. Savukārt esošie klienti demonstrē mazāku cenas jutību, viņi ir lojāli, turklāt pastāv plašas atkārtota biznesa iespējas, kur esošais klients ir daudz atsaucīgāks.

Būtiski, lai darbs ar esošajiem klientiem arī ir plānots process pārdevēja ikdienā, kas balstīts sistēmā (proti, plānotas un mērāmas pēcpārdošanas aktivitātes), pārdošanā pēc plāna (tikšanās ar klientu ir plānots un pārdomāts process, ko abas puses vienošanās ceļā ir apstiprinājušas), piedāvājumā, kas sasaistīts ar klienta aktuālajām vai tuvākā laika vajadzībām, kā arī stingrā pārdošanas cikla ievērošanā un potenciālo pārdošanas kanālu attīstīšanā.

Ja darbs ar esošajiem klientiem netiek vadīts kā plānots pārdošanas procesa solis, kam vadība arī seko, tam vairāk ir gadījuma raksturs un tā veikšana atkarīga no paša pārdevēja iniciatīvas, kas statistiski notiek 15-20% gadījumu. Jūs taču nevēlaties, lai jūsu pārdošanas procesam piemīt gadījuma raksturs un neapgūta ir daļa jūsu peļņas, vai ne! Tāpēc aicinām darbu ar esošajiem klientiem uztvert kā tikpat rūpīgi kopjamu un uzraugāmu procesu, kā darbu ar jaunu klientu atrašanu.

Pārdošana –jautri, asprātīgi un ar veselīga humora devu!