“Vienas metodes treniņš”  – tā ir iespēja Tavai komandai stundas laikā apgūt vienu konkrētu metodi līdz gatavībai to pielietot konkrētās situācijās.

WIN partners treneri uzaicina Tevi un Tavu komandu uz “Vienas metodes treniņu”. Piesakies treniņam, aizpildot zemāk redzamo reģistrācijas anketu un Tava komanda saņems iespēju vienas stundas garumā kopā ar pieredzējušu treneri apgūt jaunu prasmi.

Piesakies, rezevējot kādu no 10 treniņa tēmām:

  • ATGRIEZENISKĀ SAITES DOŠANA OIS. Cilvēkvadības metode, kā sniegt cilvēkiem atgriezenisko saiti ikdienā, lai tā būtu sadzirdēta, lai tā būtu iedarbīga un attīstoša.
  • DARBA UZDEVUMU DOŠANA 3UCilvēkvadības metode. Kā dot uzdevumu darbiniekam, kolēģim, vadītājam strukturēti un sagatavoti.
  • ARGUMENTĀCIJA FAKTS + FAKTS. Viena konkrēta argumentācijas prasme, kuru var izmantot darījumu pārrunu laikā. (tāpat noder arī `tirgojot` savas idejas sevi kolēģiem, vadītājam, padotajiem). Metodes mērķis, lai sadzird ieguvumus, nevis atbildēt uz iebildumiem.
  • AKTĪVA KLAUSĪŠANĀS HALLO. Kā aktīvi klausīties , nepārtraucot, piefiksējot, sagatavojot jautājumus un mudinot otru cilvēku turpināt stāstīt un atbildēt uz jautājumiem.
  • PĀRDOŠANAS JAUTĀJUMI SPIn. Metode, kas palīdz saprast patieso klienta vajadzību. Ar jautājumu palīdzību palīdz pārdevējam izprast problēmu un saprast risinājumu.
  • INDIVIDUĀLA ATTĪISTĪBA STRIde. Metode, kuru izmantot kolēģu un darbinieku mērķtiecīgā attīstībā. Specifiska jautājumu uzbūve un struktūra, kas palīdz darbiniekam nonākt līdz konkrētajam risinājumam.
  • LĀBĀKĀS PRAKSES IZMANTOŠANA BPIStrukturēta metode pretstatā klasiskajiem veiksmes stāstiem, kas palīdz pārņemt labāko pieredzi, detaļās un specifiskās niansēs.
  • KONFLIKTU RISINĀŠANA AR KLIENTU EPIS.  Metode darbam ar klientiem konfliktu situācijās, kas saīsina konfliktu risināšanas sarunas ilgumu un atstāj iespējami pozitīvāko iespaidu klientam par uzņēmumu. Veiksmes gadījumā, nostiprina klienta lojalitāti.
  • PREZENTĒŠANAS STĀJA KRS.  Palīdz runātājam kļūt labākam sev pašam. Palīdz pārliecinoši uzsākt prezentāciju un ātri samazina šķēršļus, kas traucē uztvert prezentācijas saturu.
  • PROJEKTU PLĀNOŠANAS METODE Kritiskais ceļš. Metode, kas palīdz strādāt ar riskiem plānojot projektu laika grafikus. Projektu vadītājiem, vadītājiem, projektu komandām.

RĒĢISTRĀCIJA


“VIENAS METODES TRENIŅU” jau apguvuši:

 Treniņa laikā izmantojam spēcīgus rīkus efektivitātes paaugstināšanai!

Mums ir svarīgi, ka katrs dalībnieks aktīvi iesaistās treniņa procesā un noslēgumā apzinās, ko ir iemācījies, tāpēc “1 metodes treniņa” beigās ikviens dalībnieks novērtē treniņa laikā apgūto. Šī brīža WIN partners vidējais novērtējums ir 8.7 punkti.