“Vienas metodes treniņš”  – tā ir iespēja Tavai komandai stundas laikā apgūt vienu konkrētu metodi līdz gatavībai to pielietot konkrētās situācijās.

WIN partners treneri aicina Tevi un Tavu komandu uz “Vienas metodes treniņu”. Piesakies treniņam, aizpildot zemāk redzamo reģistrācijas anketu, un Tava komanda saņems iespēju vienas stundas garumā kopā ar pieredzējušu treneri apgūt jaunu prasmi. Šo iespēju var izmantot līdz 2019.gada 15. februārim, tādēļ pasteidzies pieteikties, jo treneru izbraukumu skaits mēnesī ir ierobežots.

VADĪBA                          .
STRIDE Metode, kuru vadītāji var izmantot savu darbinieku mērķtiecīgā attīstībā. Metodei raksturīga specifiska jautājumu uzbūve un struktūra, ar definētiem jautājumiem, mērījumiem un laika atskaiti. Metode palīdz darbiniekam pašam nonākt līdz konkrētajam risinājumam
BPI Atšķirībā no klasiskajiem veiksmes stāstiem, šī ir strukturēta metode, kas palīdz pārņemt labāko pieredzi caur specifisku nianšu un detaļu izzināšanu.
BRAINSTORM “versija 3” Specifiska “prāta vētras” metode, ar kuras palīdzību tiek atrisināti 3 jautājumi:

  • Kā iesaistīt maksimāli visus dalībniekus.
  • Kā izvērtēt idejas.
  • Ko darīt ar idejām tālāk.

Skaidri definēts mērķis, saprotami kritēriji, visu iesaiste, rezultāts, plāns, atgriezeniskā saite.

KRITISKAIS CEĻŠ Metode, kas palīdz izvērtēt riskus, plānojot projektu laika grafikus. Īpaši noderīga projektu vadītājiem, vadītājiem, projektu komandām.
KOMUNIKĀCIJA                          .
O.I.S. Metode, kā sniegt cilvēkiem īsu un specifisku atgriezenisko saiti ikdienas darbā, lai tā būtu sadzirdēta, iedarbīga un attīstoša.
K.R.S. Metode palīdz pārliecinoši uzsākt prezentāciju un ātri samazina šķēršļus, kas traucē uztvert prezentācijas saturu. Tiek koriģēta stāja, žesti un mīmika.
KUPENAS Aktīvā klausīšanās metode, kas palīdz klausīties, nepārtraukt otru, piefiksēt dzirdēto, uzdot detalizētus jautājumus un iedrošināt otru stāstījumam. Metode palīdz noskaidrot detaļas.
VECĀKS , BĒRNS, PIEAUGUŠAIS Metode balstīta E. Bernes teorijā par sociālajām lomām, kuras mēdzam ieņemt dažādās situācijās – “vecāks”, “pieaugušais”, “bērns”. Metode iedod skaidrus norādījumus, kā atpazīt otra ieņemto “destruktīvo” lomu, komunicēt un virzīt uz “pieaugušā” lomu.
PĀRDOŠANA                     .
E.P.I.S. Metode palīdz darbā ar dusmīgiem un emocionāliem klientiem. Tās pielietojums strukturē sarunu, kas palīdz samazināt sarunas ilgumu un to virzīt uz rezultātu. Metodes pielietojums klientam rada profesionālāku un pozitīvāku viedokli par uzņēmumu, kā arī veiksmīgi pabeigta saruna veicina lojalitāti.
ELEVATOR PITCH Metode iemācīs, kā īsi un profesionāli stādīties priekšā un radīt nevainojamu pirmo iespaidu par sevi. Šīs zināšanas noderēs jebkuram, kurš ikdienā iepazīstas ar jauniem klientiem, sadarbības partneriem, kolēģiem u.c.
A.R.E. Neformālais SMALL TALK – metode, kas iedod struktūru, ar konkrētiem soļiem, kā veidot neformālās sarunas. Šīs prasmes noderēs darījumu pārrunās ( un ne tikai), lai sarunas sākumā veicinātu klienta uzticību, kas mazinās viņa vēlmi norobežoties vai pretoties sarunai.
BATNA Pārrunu vadības metode, kas palīdz situācijās, kad paredzama kaulēšanās par cenu vai noteikumiem. Batna iemāca saprast, kurā momentā sākas pārrunas un palīdz izvērtēt pārrunu iznākumu.

REĢISTRĀCIJA

“VIENAS METODES TRENIŅU” jau apguvuši:

 Treniņa laikā izmantojam spēcīgus rīkus efektivitātes paaugstināšanai!

Mums ir svarīgi, ka katrs dalībnieks aktīvi iesaistās treniņa procesā un noslēgumā apzinās, ko ir iemācījies, tāpēc “1 metodes treniņa” beigās ikviens dalībnieks novērtē treniņa laikā apgūto. Šī brīža WIN partners vidējais novērtējums ir 8.7 punkti.