Pieteikšanās ir noslēgusies! Izsakām pateicību tiem 39 uzņēmumiem, kuri rezervēja savu dalību 1 metodes treniņam februārī un martā. Tiekamies treniņos!

“Vienas metodes treniņš”  – tā ir iespēja Tavai komandai stundas laikā apgūt vienu konkrētu metodi līdz gatavībai to pielietot konkrētās situācijās.

WIN partners treneri uzaicina Tevi un Tavu komandu uz bezmaksas “Vienas metodes treniņu”. Piesakies treniņam, aizpildot zemāk redzamo reģistrācijas anketu un Tava komanda saņems iespēju vienas stundas garumā kopā ar pieredzējušu treneri apgūt jaunu prasmi.

Piesakies, rezevējot kādu no 8 treniņa tēmām:

  • KONSTRUKTĪVA ATGRIEZENISKĀ SAITE. Kā sniegt cilvēkiem atgriezenisko saiti ikdienā, lai tā būtu sadzirdēta, lai tā būtu iedarbīga un attīstoša. Treniņš ikvienam.
  • PROJEKTU VADĪBAS METODE. Kā strādāt ar riskiem plānojot projektu laika grafikus. Projektu vadītājiem, vadītājiem, projektu komandām.
  • KĀ PĀRVARĒT ATLIKŠANAS PARADUMU. Kā cīnīties ar atlikšanas paradumu (prokrastināciju). Metode izmantojama kad sakrājušies daudz nepadarītu darbu vai kad ir tendence atlikt un atlikt svarīgos, smagos, nepatīkamos darbus. Treniņš ikvienam.
  • DARBA UZDEVUMA DOŠANA. Kā dot uzdevumu darbiniekam, kolēģim, vadītājam strukturēti un sagatavoti. Treniņš ikvienam.
  • ARGUMENTĀCIJAS PRASMES. Viena konkrēta argumentācijas prasme, kuru var izmantot darījumu pārrunu laikā. (tāpat noder arī `tirgojot` savas idejas sevi kolēģiem, vadītājam, padotajiem). Treniņš pārdevējiem.
  • AKTĪVĀ KLAUSĪŠANĀS. Kā aktīvi klausīties, nepārtraucot, piefiksējot, sagatavojot jautājumus un mudinot otru cilvēku turpināt stāstīt un atbildēt uz jautājumiem. Treniņš ikvienam.
  • UZTICĪBAS RADĪŠANA AR SMALL TALK. Kā izmantojot gan formālu, gan neformālu sarunu darījumu tikšanās sākumā radīt uzticību klienta acīs, kas mazinās dabisko pretošanos un aizsardzību. Treniņš pārdevējiem.
  • KONSTRUKTĪVA KRITIKAS PIEŅEMŠANA. Kā iemācīties konstruktīvi noklausīties un pieņemt kritiku, neļaujot pašam sev to uztvert personiski. Kā neatbildēt uzreiz un kritikas laikā vairāk jautāt mazāk skaidrot un iebilst. Treniņš ikvienam.

RĒĢISTRĀCIJA


“VIENAS METODES TRENIŅU” jau apguvuši:

 Treniņa laikā izmantojam spēcīgus rīkus efektivitātes paaugstināšanai!

Mums ir svarīgi, ka katrs dalībnieks aktīvi iesaistās treniņa procesā un noslēgumā apzinās, ko ir iemācījies, tāpēc “1 metodes treniņa” beigās ikviens dalībnieks novērtē treniņa laikā apgūto. Šī brīža WIN partners vidējais novērtējums ir 8.7 punkti.