VADĪTĀJA IETEKMES ROBEŽAS

Restartē savas zināšanas un prasmes, uzklausi ieteikumus un jaunākās tendences, dalies pieredzē un krāj piemērus.

Vienas metodes treniņš

Iespēja Tavai komandai stundas laikā apgūt vienu konkrētu metodi līdz gatavībai to pielietot konkrētās situācijās.

Train the Trainer

Praktiskas metodes un to pielietojums, lai apmācību process noritētu ātri, korekti un efektīvi.