Vienas metodes treniņš

Iespēja Tavai komandai stundas laikā apgūt vienu konkrētu metodi līdz gatavībai to pielietot konkrētās situācijās.