Vienas metodes treniņš

Iespēja Tavai komandai stundas laikā apgūt vienu konkrētu metodi līdz gatavībai to pielietot konkrētās situācijās.

Train the Trainer

Praktiskas metodes un to pielietojums, lai apmācību process noritētu ātri, korekti un efektīvi.