WIN trainer

Praktiskas metodes un to pielietojums, lai apmācību process noritētu ātri, korekti un efektīvi.