Prezentācijas prasmes

Pārvari savas iekšējās barjeras un izmēģini dažādas praktiskas metodes savu uzstāšanās ieradumu maiņai!

Vienas metodes treniņš

Iespēja Tavai komandai stundas laikā apgūt vienu konkrētu metodi līdz gatavībai to pielietot konkrētās situācijās.

Darījumu pārrunas

Sasniedziet savus mērķus izmantojot veiksmīgas pārrunu vešanas prasmes gan darbā, gan privātajā dzīvē.