Norises laiks: pēc vienošanās

Dalībnieku skaits: līdz 14 vienā grupā

Dalības maksa: sazinies, lai noskaidrotu

DiSC Logo

DiSC nav vienkārši teorija. DiSC ir praktisks, pārskatāms un pielietojams instruments darbā ar cilvēkiem. Jūs apgūsiet mācību par cilvēku uzvedību, izmantojot savulaik Inscape Publishing izstrādāto cilvēku vadības instrumentu, kura pamatā ir W.M. Mārstona cilvēku uzvedības tipoloģija par četriem pamata uzvedības tipiem, to kombinācijām un savstarpējām attiecībām.

Mērķauditorija

Mācību kurss īpaši noderīgs cilvēkiem, kuriem tiešais darbs ir darbs ar cilvēkiem, vadītājiem, pārdevējiem, klientu vadītājiem. Kurss ļauj labāk iepazīt cilvēku uzvedības modeļus un iemācīties atrast tiem efektīvākas pieejas.

Programmas dalībnieku ieguvumi

 • Iegūts personiskās uzvedības modeļa apraksts;
 • Izpratne par to, kas nosaka cilvēku uzvedību konkrētās situācijās;
 • Iegūta izpratne par dažādu cilvēku uzvedības modeļiem;
 • Apgūtas pamatprasmes uzvedības modeļu atpazīšanā;
 • Iegūti konkrēti ieteikumi, savas uzvedības pielāgošanai.

Tēmas

 • W.M. Marstons un DiSC teorija;
 • Cilvēku uzvedības stili;
 • Personiskais uzvedības stils un tā izpausmes komunikācijā ar apkārtējiem;
 • Savu individuālo stipro un vājo pušu noteikšana;
 • Dažādu uzvedības stilu atpazīšana;
 • Uzvedības pielāgošana veiksmīgas saskarsmes veidošanā;
 • Efektīva komunikācija ar dažādu uzvedības stilu cilvēkiem.

Kad ir apgūtas DiSC pamatzināšans, tad tās ir iespējams integrēt arī citos risinājumos un attīstības programmās, kas vērstas uz efektīvu komandas darbu, pārdošanu, komunikāciju vai rezultātu sasniegšanu.

Treneri: treniņu vadīs kāds no WIN partners iekšējiem, sertificētiem treneriem pēc vienošanās

Treniņa formāts: Divu dienu treniņš (8h + 4h). Pirmajā dienā – 8 stundu mācību periods.  Otrajā dienā 4 stundu garumā tiek apgūti teorijas pamati un ar aktivitāšu, uzdevumu, grupu darbu palīdzību tiek attīstītas prasmes – kā noteikt citu cilvēku uzvedības modeli, kā efektīvāk komunicēt, pārdot, motivēt.

Programma: lejuplādē visu programmu šeit

Norises vieta: pēc vienošanās