Programmas mērķis: strukturētā veidā sniegta jaunas zināšanas un prasmes, kas palīdzēs uzlabot B2C pārdošanas prasmes un sasniegt augstākus pārdošanas rezultātus, paaugstinot klientu apkalpošanas līmeni.

Programmas uzdevums: ierādīt apmācību programmas dalībniekiem galvenos principus darbam B2C segmentā, sniegt jaunas zināšanas servisa pakalpojumu pārdošanā, ierādīt prasmes pārdošanas algoritmu pielietošanai sarežģītās pārdošanas situācijās, apgūt prasmes pārvaldīt pārdošanas procesu nestandarta situācijās.

Programmas dalībnieku ieguvumi:

 • Apgūtas prasmes profesionāli organizēt pārdošanas procesu, pasniedzot to kā atsevišķu servisa pakalpojumu.

 • Prasmes sevis un produkta prezentēšanai, iemācoties mērķtiecīgi virzītas sarunu tehnikas.

 • SPIN metodes pielietošana praksē, lai izzinātu, kas klientam patiešām „sāp” un izpratne, kāpēc tas ir svarīgi un kā tas var palīdzēt pārdošanā.

 • Apgūtas metodes darbam ar klientu iebildumiem un prasmes pielietot papildinošo pārdošanu, adaptējot likumu 1:3.

 • Pārdošana kā māksla, ne manipulācija ar klientu.

Apmācību programma:

Pārdošana – darbības pamatvirziens

 • Pārdošanas process sākas ar lielisku servisu. Kas to raksturo?

 • Pārdošana kā savstarpēji izdevīga sadarbība starp pircēju un pārdevēju.

 • Pārdošana, „iesmērēšana” un konsultācija – kuru veidu izvēlies?

Izveidot kontaktu ar pircējiem

 • Verbālā un neverbālā komunikācija – kā „sevi” pārdot. Ko un kā teikt un kā rīkoties?

 • Pielāgoties klientam – vai un kāpēc tas nepieciešams.

Pamatdarbs ar klientu

 • Kā uzzināt, kas „sāp” klientam jeb SPIN metode; kā pareizi izzināt klienta vēlmes, iekārdinot iegādāties pārdevēja produktu. Darbs ar klienta vajadzībām.

 • Īpašības->priekšrocības->izdevīgums, kas ir svarīgas klientam. Kā pārdot produkta priekšrocības, izceļot izdevīgumu.

 • Papildinošā pārdošana: ko un kā piedāvāt? 1:3 likums.

Rezultatīvi noslēgt pārdošanas procesu un darbs ar iebildumiem

 • Metodes, kā rezultatīvi noslēgt pārdošanas procesu.
 • Klientu iebildumi un metodes, kā klasificēt to izraisītājus.

 • Algoritms, kā strādāt ar klientu iebildumiem. Metode, kā panākt daļēju klientu piekritību, ja runājat ar noliedzoši noskaņotu klientu. Psiholoģiskās pielāgošanās metodes.

 • Argumentācijas prasmes – kā profesionāli prezentēt savu viedokli.

Pasniedzējs: programmas pasniedzēji ir kompānijas Win Partners biznesa konsultanti un treneri, kuru pieredze un iegūtās kompetences, vadot mazumtirdzniecības tīklu uzņēmumus, ļauj brīvi un ar izpratni pasniegt programmā iekļautās tēmas. Pasniedzēju personīgā ieinteresētība apmācību programmas tēmās un vairāku gadu laikā iegūtās zināšanas garantē maksimālu auditorijas iesaisti un rezultatīvu apmācību procesu.

Apmācību metode: 40% apmācību laika tiek atvēlētas trenera stāstījumam un situācijas demonstrācijai, 60% nepieciešama apmācību dalībnieku tieša iesaiste, piedaloties grupu darbā, vingrinoties noteiktu metožu un instrumentu pielietošanai pa pāriem, iesaistoties lomu spēlēs noteiktu un praktiski orientētu situāciju izspēlei.

Apmācību cena:

Ja apmācības tiek organizētas kā treniņš komandai no viena uzņēmuma, tiek izstrādāts individuāls cenu piedāvājums. Aicinām  atstājiet informāciju par savu uzņēmumu, lai saņemtu jūsu vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.

Programmas mērķauditorija: 

Mazumtirdzniecības tīklu vadītāji un pārdevēji, uzņēmumu iekšējie treneri.

Norises kārtība:

Apmācību kopējais norises ilgums ir 2 dienas, katru dienu apmācībām veltot 8 stundas.

Starp apmācību 1. un 2. dienu plānots 2-3 nedēļu pārtraukums.

Katras apmācību dienas ilgums ir 8 stundas, iekļaujot divus 15 min ilgus pārtraukumus un vienu stundu ilgu pusdienu pauzi.

Apmācību norise: plkst. 9:00 – 17:00

Apmācību grupa: līdz 15 dalībniekiem, kas ļauj nodrošināt uz indivīda attīstību vērstu pieeju no pasniedzēja puses.  

Iespējamā norises vieta:

Rīga, Balasta dambis 1a, 17. stāvs.

Apmācību cena:

Ja apmācības tiek organizētas kā treniņš komandai no viena uzņēmuma, tiek izstrādāts individuāls cenu piedāvājums. Aicinām  atstāt informāciju par savu uzņēmumu, lai saņemtu jūsu komandas vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.