Programmas uzdevums:

Sniegt zināšanas un ierādīt uz prakses piemēriem balstītas praktiskās iemaņas FMCG pārdošanas vadītājiem, kas palīdzes veidot, attīstīt un motivēt pārliecinošu un darbībā rezultatīvu pārdošanas pārstāvju komandu. Apmācīt pārdošanas vadītājus izstrādāt pārdošanas plānu, iekļaujot un atpazīstot visus darbībai būtiskos KPI, kā arī ierādīt līdz ar tirgus tendencēm noteiktās jaunās prasmes, kas tiek sagaidītas no FMCG pārdošanas vadītāja.

Programmas mērķis:

 1. Noteikt, kādi ir galvenie FMCG pārdošanas vadītāja darbības virzītāji, iezīmēt papildus kompetences.
 2. Sniegt prasmes komandas plānošanai, kas sasaistīta ar pārdošanas plānu.
 3. Sniegt nepieciešamās zināšanas precīzai KPI definēšanai un to sasaistei ar pārdošanas plānu.
 4. Komandas vadības prasmes, panākot lēmuma pieņemšanā komandas iesaisti un atbildību.

Ieguvumi programmas dalībniekiem:

 1. Uz rezultātu vērsta pārdošanas plānošana.
 2. Pārdošanas punktu ienesīguma plānošana un virzība.
 3. Jaunu pārdošanas iespēju apzināšana esošajos pārdošanas kanālos.
 4. Koučinga metodes pārdošanas pārstāvju komandas novērtēšanai un vērtībai uz attīstību.
 5. Prasmes motivētas un sasniegumiem vērstas pārdošanas komandas izveidei.
 6. Stresa vadība un tā ietekme pārdošanā.

2 dienu laikā programmas ietvaros apskatītās tēmas:

 1. FMCG segmentā galvenie darbības virzītāji ir izraudzītā stratēģija, darbības rādītāju definēšana un uzsekošana un izraudzītās taktikas. Kādas ir jaunās prasmes, kas tiek sagaidītas no FMCG pārdošanas vadītāja?
 2. Pārdošanas komandas plānošana un struktūras izstrāde, kas virzīta uz kompānijas noteikto konversijas un pārklājuma mērķu izpildi izraudzītajos pārdošanas kanālos.
 3. Izveido savu pārdošanas pārstāvju komandu, kuras profils līdzvērtīgs izcilāko komandas pārdevēju profilam. Metodes, kā atpazīt pārdošanas talantus, pirmie soļi, kā palīdzēt iejusties un iegūt „pārdošanas garšu” pēc pirmajiem sasniegumiem.
 4. Darbs ar esošo pārdošanas komandu – iepazīsti savas komandas locekļus, izvērtē viņu prasmes un izvēlies pareizās taktikas, lai nodrošinātu virzību uz individuālo un visas komandas izaugsmi.
 5. Definēt KPI un izstrādāt sistēmu to uzsekošanai. Ir zināms – ja kas netiek definēts, tas netiks arī mērīts. Kādi ir svarīgākie FMCG komandas KPI, kā tos komunicēt komandai. Apzināt nepieciešamību definēt papildus KPI definēšanai un spēt argumentēti prezentēt ieviešanas nepieciešamību.
 6. Pārdošanas komandas motivācija – iepazīsti savu komandu un izstrādā motivācijas sistēmu, kas lielākai daļai komandas ir saistoša, sākot no bonusu sistēmas līdz komandas saliedēšanas pasākumiem. Pārmaiņu vadības komunikācija. Kā motivēt ilggadīgos pārdevējus, kas viņiem ir svarīgi un saistoši.
 7. Vai pārdošanas sapulce var būt motivējoša – kā aizvadīt pārdošanas sapulces, kas nodrošina visu pārdošanas komandas pārstāvju iesaisti, ir interesantas un vērstas un proaktīvu risinājumu atrašanu.
 8. Gada pārdošanas plāna izstrāde: biznesa iespējas, kopējais komandas plāns, darbs ar klientiem, esošo produktu izvietojuma punktu ienesīgums, taktiskie plāni produktu izvietojumam, apmācību un attīstības plāns, tikšanos plānošana.
 9. Pozitīva komandas novērtēšana – kā novērtēt darbinieku prasmes, stiprās puses un komunicēt uzlabojamās prasmes, lai nodrošinātu, ka darbinieks jūtas motivēts, atbalstu saņēmis un izrāda personīgu ieinteresētību attīstībai.
 10. Stresa vadība pārdošanā – kā spēt savākties, metodes, kā noskaņoties pārdošanas sarunai.

Pasniedzējs: programmas pasniedzēji ir kompānijas Win Partners biznesa konsultanti un treneri, kuru pieredze un iegūtās kompetences ļauj brīvi un ar izpratni pasniegt programmā iekļautās tēmas. Pasniedzēju personīgā ieinteresētība apmācību programmas tēmās un vairāku gadu laikā iegūtās zināšanas FMCG segmentā un personālvadībā garantē maksimālu auditorijas iesaisti un rezultatīvu apmācību procesu.

Izmantotās apmācību metodes: apmācību programmā izmantota pieeja 40:60. Pasniedzēja stāstījums un tēmu izklāsts aizņem ne vairāk kā 40% apmācību satura, kas papildināts ar praktiskiem piemēriem un ikdienas situāciju demonstrējumiem. 60% apmācību procesā tiek sagaidīta dalībnieku iesaiste, kur izspēlētas situācijas, lomu spēles, veiktas individuālas piezīmes un analīze, kā arī grupu darbs un prezentācija konkrētu situāciju analīzei.

Visi kā viens uz mērķi


Norises kārtība:

Apmācību kopējais norises ilgums ir 2 dienas, katru dienu apmācībām veltot 8 stundas.

Starp apmācību 1. un 2 dienu plānots 2-3 nedēļu pārtraukums.

Katras apmācību dienas ilgums ir 8 stundas, iekļaujot divus 15 min ilgus pārtraukumus un 1 stundu ilgu pusdienu pauzi.

Apmācību norise: plkst. 9:00 – 17:00

 

Programmas mērķauditorija:

Programma izstrādāta FMCG segmentā strādājošiem pārdošanas vadītājiem.

Apmācību grupa:

līdz 15 dalībniekiem, kas ļauj nodrošināt uz indivīda attīstību vērstu pieeju no pasniedzēja puses.

Iespējamā norises vieta:

Rīga, Balasta dambis 1a, 17. stāvs.

Apmācību cena:

Ja apmācības tiek organizētas kā treniņš komandai no viena uzņēmuma, tiek izstrādāts individuāls cenu piedāvājums. Aicinām  atstāt informāciju par savu uzņēmumu, lai saņemtu jūsu komandas vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.