Programmas mērķis: apmācīt dalībniekus izstrādāt pārliecinošu un efektīvu idejas prezentāciju. Attīstīt prasmes informāciju pasniegt precīzi, lakoniski un pārliecinoši, izmantojot vizuālās uzskates materiālus. Apmācīt, kā droši prezentēt.

Apmācību dalībnieku ieguvumi:

 • Prasmes informācijas strukturētai pasniegšanai un efektīvai prezentēšanai auditorijai.
 • Apgūtas prasmes ideju ģenerēšanai un pārliecinošai prezentēšanai.
 • Apgūtas retorikas pārvaldības prasmes auditorijas uzmanības noturēšanai.
 • Prasmes prezentācijas laikā precīzi pielietot vizuālās uzskates materiālus.
 • Apgūtas metodes, kā izveidot kontaktu un sadarbību ar auditoriju.
 • Prasmes vadīt prezentāciju sarežģītai auditorijai.
 • Praktiskas metodes, kā sagatavot prezentāciju un uzstāties auditorijas priekšā.
 • Apgūtas metodes, kā pārvarēt bailes un nedrošību, uzstājoties auditorijas priekšā, prezentācijas vadīšana augstākstāvošām amatpersonām.

Apmācību programma:

1.  Prezentācijas sagatavošana

 • Prezentācijas mērķis;
 • Uzstāšanās struktūra;
 • Laika iedalījums prezentācijas aizvadīšanai;
 • Veidi, kā sagatavoties prezentācijas aizvadīšanai. Priekšrocības un nepilnības: informācijas atlase un apkopošana, improvizācija, prezentācija pēc pierakstiem;
 • Kā prezentēt bez iepriekšējas sagatavošanās – bez pierakstiem un īpaši atvēlēta sagatavošanās laika.

2. Prezentācijas vadīšana

 • Kā pirms uzstāšanās pārvarēt bailes un satraukumu;
 • Kā izveidot kontaktu ar auditoriju;
 • Kā panākt, lai auditorija ieklausās un ir fokusēta prezentācijas laikā. Kā uzķert auditoriju uz āķa (pirmās ievadfrāzes, asociāciju veidošana uzstāšanās laikā, atkārtošana, uzsaukumi, citēšana, pretmetu piedāvāšana utt.);
 • Kā pareizi sniegt atbildes uz auditorijas jautājumiem;
 • Kā atbildēt uz āķīgiem un provokatoriskiem jautājumiem. Pareizas tehnikas izvēle atbildes sniegšanai uz katru jautājumu tipu;
 • Kā pareizi reaģēt, ja auditorija neuzdod jautājumus, par ko tas liecina. Spēt novērtēt situāciju;
 • Kā noslēgt prezentāciju.

3.  Prezentācijā izmantojamās retorikas piemēri un pielietošanas metodes

 • Metodes un veidi, kā sagatavoto prezentāciju padarīt iespaidīgu un izteiksmīgu;
 • Kā prezentācijas saturu pasniegt strukturēt, viegli uztverami un saprotami;
 • Kā, iepriekš sagatavoto faktoloģisko materiālu, sagatavot mutiskai pasniegšanai (vienkārša prezentācijas materiāla pasniegšanas struktūra, loģiskā ķēdīte un akcenti, teksta iepauzēšana, balss intonācija);
 • Runas tehnikas: metafora, intriga, paradokss, dzeltenās preses princips.

4. Prezentācijas novērtēšana un uzlabošana.

 • Uzstāšanās novērtēšanas kritēriji;
 • Mācīties no kļūdām un saskatīt uzlabojamās prasmes;
 • Kā pilnveidot neverbālās komunikācijas tehniku (kā prezentācijas laikā uzstāties pārliecinoši – skrejošās acis, sastingums, nepaklausīgās rokas);
 • 16 padomi, kas ar katru uzstāšanās reizi palīdzēs uzlabot prezentācijas pasniegšanas veidu.

Apmācību laikā pielietojamās metodes:

 • Situāciju modelēšana: tipiskākās situācijas, ar kurām nākas saskarties apmācību laikā, kā arī sarežģītākās situācijas.
 • Pašanalīze un novērtējums, ko sniedz apmācību dalībnieks;
 • Video analīze;
 • Vingrinājumu un uzdevumu izpilde;
 • Lomu spēles un darījuma sarunas;
 • Diskusija ar apmācību dalībniekiem, apspriežot konkrētas tēmas;
 • Reālās dzīves situāciju analīze.

Apmācību laikā pielietotās metodes:

 • dalībnieku iesaiste uzdevumu un vingrinājumu veikšanā;
 • dažādu reālās dzīves piemēros balstītu situāciju risinājumi;
 • situāciju modelēšana;
 • lomu spēles;
 • video analīze;
 • atbildes uz konkrētiem apmācību dalībnieku jautājumiem, situācijas risinājums konsultanta un grupas skatījumā.

Pasniedzējs: programmas pasniedzēji ir kompānijas WIN partners biznesa konsultanti un treneri, kuru pieredze un iegūtās kompetences ļauj brīvi un ar izpratni pasniegt programmā iekļautās tēmas. Pasniedzēju vairāku gadu laikā gūtā pieredze vadot gan atvērtos seminārus, gan iekšējas apmācības, sniegušas zināšanas un prasmes, kas palīdz apmācības aizvadīt profesionāli augstā un uz rezultātu vērstā formā.

Norises kārtība:

Apmācību kopējais norises ilgums – 2 dienas, katru dienu apmācībām veltot 8 stundas. Apmācības norisinās reizi nedēļā 2 nedēļas pēc kārtas.

Katras apmācību dienas ilgums ir 8 stundas, iekļaujot divus 15 min ilgus pārtraukumus un 1 stundu ilgu pusdienu pauzi.

Apmācību norise: plkst. 9:00 – 17:00

Apmācību grupa: līdz 15 dalībniekiem, kas ļauj nodrošināt uz indivīda attīstību vērstu pieeju no pasniedzēja puses.

Programmas mērķauditorija:

Programmas mērķauditorija: programma izstrādāta struktūrvienību vadītājiem un speciālistiem, kuru ikdienas darba pienākumi saistīti ar jaunu ideju prezentēšanu kompānijas iekšienē.

Norises vieta:

Kr. Valdemāra iela 57/59-23, Rīga. Skatīt telpas →

Apmācību grupa:

līdz 15 dalībniekiem, kas ļauj nodrošināt uz indivīda attīstību vērstu pieeju no pasniedzēja puses.

Apmācību cena:

Ja apmācības tiek organizētas kā treniņš komandai no viena uzņēmuma, tiek izstrādāts individuāls cenu piedāvājums. Aicinām  atstāt informāciju par savu uzņēmumu, lai saņemtu jūsu komandas vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.