Efektīva sapulču vadība | WIN partners

Vadītāja personīgais zīmols

mācības paredzētas dažāda līmeņa vadītājiem

trenere: Inese Pabērza

mācības notiek tiešsaistē

kursa cena: 340 eiro + PVN

Kādās situācijās vadītājiem iesakām mācības “Vadītāja personīgais zīmols”?

 • jāveicina sava un savas komandas reputācija organizācijā
 • jāveido vai jāstiprina savs eksperta tēls nozarē
 • ir ambīcijas sasniegt jaunus karjeras mērķus
 • ir vēlme palīdzēt stiprināt reputāciju savam darba devējam

Ko iegūst dalībnieki?

 • izprot personīgā zīmola būtību un lomu profesionālā attīstībā
 • izprot, kā vadītāja personīgais zīmols ietekmē organizācijas reputāciju
 • iepazīst un piemeklē piemērotākos instrumentus savas personīgā zīmola izveidei
 • izveido lifta runu
 • zina, kā atbalstīt savus darbiniekus viņu personīgā zīmola attīstībai
 • programmas noslēgumā katram dalībniekam ir izstrādāts rīcības plāns sava personīgā zīmola attīstībai

Programma

 • Kas ir un kas nav personīgais zīmols?
 • Personīgā zīmola pirmsākumi un attīstība
 • Kā personīgā zīmolvadība var palīdzēt sasniegt personīgos karjeras un organizācijas mērķus?
 • Personīgās zīmolvadības un organizācijas reputācijas mijiedarbība – kāpēc ir vērts ieguldīt darbinieku personīgajā zīmolā?
 • “Quo vadis” personīgā zīmolvadība 2023. gadā un turpmāk?
 • Personīgais digitālais zīmols

Sesijas rezultāts: dalībnieki izprot, kas ir personīgais zīmols un kāda ir tā nozīme personīgajā un organizācijas reputācijā. Apgūst 5 praktiskus soļus personīgā zīmola potenciāla atklāšanā un attīstībā.

 • Kas ir vadītāja zīmola ietvars?
 • Kā un kādu personīgā zīmola ceļu izvēlēties vadītājam?
 • Kā nosargāt savu privātumu, bet būt pamanāmam?
 • Kādus personīgā zīmola rīkus izmantot un kā pareizi sadalīt savu enerģiju, lai nonāktu pie mērķa?
 • Kā organizācija var palīdzēt darbinieka un vadītāja zīmola attīstībai?
 • Darbinieka zīmols sociālajos tīklos – kas par to jāzina vadītājam?
 • Simulācijas situāciju analīze.
 • Konkrēto kanālu aktualitāte (no izveides līdz pilnveidei) – tips & tricks.
 • Personīgā zīmola attīstības plāna izveide.

Sesijas rezultāts: dalībniekiem ir izstrādāts personīgā zīmola attīstības plāns un ir gūta izpratne par prasmīgu personīgās zīmolvadības izmantošanu organizācijas komunikācijā

 • Iespaida vadība – kas par to jāzina personīgās zīmolvadības kontekstā?
 • Imidžs, valoda, sevis prezentēšana – kas vēl jāņem vērā, ja vēlies attīstīt personīgo zīmolu?
 • Efektīva pirmā iespaida radīšana.
 • Lifta runa – kā to veidot, strukturēt un piemērot ikdienā?
 • Komunikācijas etiķete (t.sk. digitālā).
 • Emocionālā inteliģence komunikācijā.

Sesijas rezultāts: dalībnieki uzzina par efektīva iespaida radīšanu, komunikācijas etiķeti, izveido lifta runu.

 • realizējot programmu uzņēmumā, pielāgosim tās saturu biznesa un komandas specifikai un vajadzībām – uzzināt vairāk