personiga-zimolvadiba

Vadītāja restarts

Palīdzēsim vadītājiem ātrāk, efektīvāk un fokusētāk pildīt ikdienas darbus. Mācību laikā dalībnieki restartēs savas zināšanas un prasmes komandas vadībā.

mācības paredzētas uzņēmumu un nodaļu vadītājiem

mācības notiek “Zoom”

kursa cena: 340 EUR + PVN

Kādās situācijās vadītājiem iesakām mācības “Vadītāja restarts”?

 • ir vēlme atjaunot savas zināšanas un prasmes komandas vadībā
 • neizdodas veiksmīgi komunicēt ar kolēģiem un motivēt viņus – deleģētie darba uzdevumi netiek pildīti laikā
 • ikdienas komunikācijā ar komandu ir jūtams saspringums un neuzticēšanās
 • darbinieku novērtēšanas pārrunas ir drīzāk formalitāte, nevis efektīvs instruments darbinieku motivēšanai
 • ir grūtības ar pašmotivāciju

Ko iegūs mācību dalībnieki?

 • veiks vadītāja darbu un rīcību auditu
 • apzināsies savas vajadzības un motivējošos faktorus
 • apgūs enerģijas atjaunošanas paņēmienus
 • identificēs trūkumus komandas esošajā komunikācijā un izstrādās to novēršanas plānu
 • apgūs sarunu metodes: 3U, OIS, “Formālais ievads”
 • apgūs metodes drošas un atbalstošas vides veidošanai komandā

Programma

Atbildība par rezultātiem

 • Par ko atbild un par ko neatbild vadītājs?
 • Kā mērīt darbinieka ikdienas sniegumu?
 • Mērāmi un skaidri mērķi (no OKR līdz SMART)
 • Kādi ir mani talanti un kā tos attīstīt?
 • Mana “vadītāja lifta runa”

Atbildība par komandu

 • 5 komandas defekti (pēc Lenchioni) un kā tos stiprināt
 • Komandas attīstība pa spirāli (B. Tuckman)
 • Kurā posmā esam un kā tikt tālāk?

Sesijas rezultāts: pārskatīts personiskais kalendārs, veikts vadītāja darbu audits, izvērtēti komandas komunikācijas trūkumi un noteiktas tālākās rīcības.

Atbildība par cilvēkiem (indivīdiem)

 • Motivācija un demotivācija
 • Uzdevumu došana, atgriezeniska saite, “paldies” teikšana
 • 1:1 saruna – efektīvākais vadītāja instruments
 • Sarunu sistēma un sarunu saturi, metodes
 • Formālais ievads, aktīvā klausīšanās, sarunu skripti

Atbildība par sevi

 • Enerģijas atjaunošana
 • Noguruma veidi un sportistu atjaunošanās soļi biznesa videi
 • Kā atpazīt nogurumus un piemeklēt vajadzīgās aktivitātes

Sesijas rezultāts: apgūtas dažādas sarunu metodes un  prasmes atgūt personisko enerģiju.

 • Pašmotivācija un manas vajadzības
 • Darba un dzīves balansa aplis
 • Psiholoģiski drošas vides veidošana komandā: uzticēšanās veidošana, cieņpilna attieksme komandā un droša vide idejām, ieteikumiem un kļūdām
 • Uzvedības statuss: augsta un zema uzvedības statusa ieguvumi un trūkumi, uzvedības statusa elastība mērķa sasniegšanai

Sesijas rezultāts: apgūtas metodes drošas un atbalstošas vides veidošanai komandā, gūta izpratne par uzvedības statusu ietekmi un apgūtas prasmes tos izmantot, veikta vadītāja vajadzību un motivējošo faktoru analīze.

Realizējot programmu uzņēmumā, pielāgosim tās saturu biznesa un komandas specifikai un vajadzībām – uzzini vairāk