Fasilitācija komandas vadībā

Palīdzam vadītājiem apgūt fasilitācijas pieeju strukturētai ideju radīšanai un problēmsituāciju risināšanai. Dalībnieki iemācīsies izmantot dažādas metodes mērķtiecīgai sarunas vadībai, kas palīdzēs padarīt sapulces un prāta vētras par vietu, kur darbinieki proaktīvi dalās ar idejām biznesa attītstībai un piedāvā konkrētus risinājumus aktuālām problēmām.

mācības paredzētas dažāda līmeņa vadītājiem un projektu vadītājiem

ieteicamais dalībniekus skaits grupā – 10 cilvēki

mācību ilgums: tiešsaistē 3,5h x 2, klātienē – 6h

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

Kad iesakām programmu “Fasilitācija komandas vadībā”?

 • sapulcēs un prāta vētrās apspriešana komandā ir haotiska, grūti nonākt pie lēmuma
 • vadītājs vēlas iesaistīt komandu jaunu ideju radīšana un īstenošanā
 • vadītājs meklē jaunas metodes komandai vadībai

Par ko ir programma “Fasilitācija komandas vadībā”?

Fasilitācija (no angl. facilitation) ir metode mērķtiecīgai un strukturētai darba jautājumu apspriešanai un lēmumu pieņemšanai. Fasilitācijas mērķis ir atrast piemērotāko metodi, kā konkrēta komanda var konstruktīvi radīt jaunas idejas un tās īstenot. Fasilitācijas sesijas vadītājs jeb fasilitators ir neitrāla persona, kura palīdz sesijas dalībniekiem identificēt problēmjautājumus un virza komandu uz lēmumu pieņemšanu. Fasilitators atbalsta sarunas virzību, izmantojot dažādus ideju radīšanas un apspriešanas instrumentus,  seko līdzi, lai visi dalībnieki piedalās sarunā, bet pats  neiesaistās viedokļu apmaiņā.

Programma “Fasilitācija komandas vadībā” sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kā fasilitācija atšķiras no parastās diskusijas vai prāta vētras?
 • kādi ir fasilitācijas sesiju veidi?
 • kā vadītāja ikdienā noder fasilitācijas prasmes?
 • kadās situācijās fasilitācija nav piemērotākais veids komandas darbā?
 • kādi ir fasilitatora uzdevumi pirms, pēc un sesijas laikā?

Dalībnieki apgūst vairākus fasilitācijas instrumentus, piemēram, MeWeUs, emocionālās kartes, WorldCafe u. c.

Mācības notiek 4 sesijās pa 2 stundām katra. Pēdējās sesijas ietvaros dalībnieki izveido plānu fasilitācijas sesijai, novada to un izvērtē kopā ar treneri un pārējiem dalībniekiem.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • apgūs jaunu pieeju strukturētai sapulču vadībai
 • iemācīsies izmantot dazādus instrumentus komandas vadībai un atrast piemērotāko katrai konkrētai situācijai

Ko iegūst uzņēmums?

 • vadītājus, kuri spēj atraisīt komandas potenciālu ideju radīšanā un problēmu risināšanā
 • darbiniekus, kuri ir iesaistīti darba procesā un ir gatavi uzņemties atbildību par kopīgu rezultātu