WIN partners Performance Management

Fenotipoloģija efektīvai komunikācijai

Piedāvājam komandām apgūt fenotipoloģijas pieeju kā jaunu iespēju labākai komunikācijai ar kolēģiem un klientiem. Treniņa pamatā ir teorija, kuras piekritēji uzskata, ka pēc cilvēka ārējā izskata var atšifrēt viņa rakstura īpašības.

programma ieteicama komandām, klientu apkalpošanas speciālistiem

ieteicamais dalībnieku skaits grupā – 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 2, klātienē 6h

Kad iesakām programmu “Fenotipoloģijas pieeja efektīvākai komunikācijai”?

  • komanda meklē nestandarta risinājumus labākai savstarpējai komunikācijai
  • komanda ir apguvusi standarta metodes komunikācijā ar klientiem un kolēģiem, bet meklē alternatīvas pieejas
  • uzņēmums veic darbinieka atlasi un nevar izvēlēties labāko kandidātu, tāpēc papildus meklē alternatīvas metodes potenciālo kolēģu novērtēšanai

Par ko ir mācību programma “Fenotipoloģijas pieeja efektīvākai komunikācijai”?

Programmas pamatā ir fenotipoloģijas teorija, kuras piekritēji uzskata, ka pēc cilvēka ārējā izskata var atšifrēt viņa rakstura īpašības. Dalībnieki uzzinās par fenotipoloģijas principiem, kas var palīdzēt viņiem paskatītites uz sevi un kolēģiem no cita skatupunkta un rast idejas veiksmīgākai savstarpējai komunikācijai.

Ko iegūst dalībnieki?

  • labāk iepazīs sevi un kolēģus
  • varēs paskatīties uz sevi un kolēģiem no jaunas perspektīvas
  • radīs idejas labākai saskarsmei ar kolēģiem un klientiem

Ko iegūst uzņēmums?

  • labāks mikroklimats komandā
  • efektīvāka klientu apkalpošana
  • lielāka pārliecība, pieņemot lēmumus par personālu