Seko līdzi WIN partners stāstam un atziņām, iegūsti svaigas idejas biznesa attīstībai!

MARUTA FREIMANE

TRENERE / KONSULTANTE

Maruta Freimane (Dr.psych.) ir sertificēta psihoterapeite kognitīvi-biheiviorālajā terapijā, klīniskā un organizāciju psiholoģe. Kopš 2010. gada viņa vada Psiholoģijas un KBT centru “Intellego”.

Maruta sniedz psihoterapiju individuālajiem klientiem un vada apmācības organizāciju darbiniekiem. Papildus psihoterapeites un treneres darbam Marutai ir nepilnu desmit gadu pieredze augstākā līmeņa personāla atlases kompānijā Amrop, vadot augstākā līmeņa personāla atlases un novērtēšanas projektus. Ņemot vērā Marutas kompetences gan klīniskajā, gan organizāciju psiholoģijā, Marutu īpaši interesē kognitīvi biheiviorālo psihoterapijas principu pielietošana treniņos uzņēmumu komandām un darbā ar vadītāju attīstību.

Marutai ir doktora grāds klīniskajā psiholoģijā. Viņa lasa kursus par treniņu vadību organizācijās un Kognitīvo un uzvedības terapiju Latvijas Universitātes un  Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūras studentiem; viņa ir vairāku zinātnisko publikāciju autore un grāmatu līdzautore. Maruta ir Latvijas Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas asociācijas valdes locekle.

Vairāk kā 0 g. pieredze konsultāciju un apmācību biznesā
Nepilnu 0 g. pieredze personāla atlases un novērtēšanas projektu vadībā
~ 1000 kontaktstundas psihoterapeita darbā

Dzīves moto:

Mums nav svarīgāka resursa kā ticība saviem spēkiem. Līdz ko atļaujam sev noticēt, ka varam, viss kļūst sasniedzams.

SAZIŅA

Kontaktinformācija

APMĀCĪBU TĒMAS

1. Emociju vadība un ceļš uz attiecību vadību (komunikācijas prasmes);
2. Stresa pārvarēšana: Tu vadi stresu, nevis stress Tevi!
3. Personīgā efektivitāte: Atlikšanas apburtais loks un mērķu sasniegšana.

RAKSTUROJUMS

TOP 3 lietas, kas raksturo Marutu kā treneri:

1. Optimisma un reālisma kombinācija;
2. Godīgums un cieņa pret sevi un citiem;
3. Interese iedziļināties “pēc būtības” un fokuss uz rezultātu.