14. un 15. martā nāc uz atvērto treniņu “CILVĒKU UZVEDĪBAS MODEĻI DISC®” un sertificēta DiSC® trenera  Alda Zaula vadībā apgūsti tūlītēji pielietojamus rīkus savstarpējo attiecību prasmīgākai veidošanai.

Kā būtu, ja mūsu kolēģu, partneru un klientu vajadzības būtu vienmēr acīmredzamas? Vai tas novestu pie labākas darba vides, atmosfēras un produktivitātes?

Mums ir tūlītēji pielietojams risinājums savstarpējo attiecību prasmīgākai veidošanai, kas ir noderīgs ikvienam, kuram tiešais darbs ir darbs ar cilvēkiem.

Mēs bieži dzirdam, ka tiklīdz cilvēki sāk izmantot DiSC profilu, tā viņi ierauga pasauli un pārējos kā caur jaunu prizmu. DISC® rīkiem ir spējas transformēt cilvēka izpratni par sevi un pārējiem, piedāvājot jaunas iespējas, kā mijiedarboties ar apkārtējiem cilvēkiem un gūt labākus rezultātus saskarsmē ar cilvēkiem, kā arī darba mērķu sasniegšanā.

DISC® cilvēku uzvedības modeļi ir laika pārbaudīti, plašiem pētījumiem pamatoti un tiek lietoti vairāk kā 70 valstīs visā pasaulē.

DiSC® nav vienkārši teorija. DiSC ir praktisks, pārskatāms un pielietojams instruments darbā ar cilvēkiem. Jūs apgūsiet mācību par cilvēku uzvedību, izmantojot savulaik Inscape Publishing izstrādāto cilvēku vadības instrumentu, kura pamatā ir W.M. Mārstona cilvēku uzvedības tipoloģija par četriem pamata uzvedības tipiem, to kombinācijām un savstarpējām attiecībām.

DiSC® ir mācība par cilvēku uzvedības stiliem, kas ļauj izprast savu un citu cilvēku dabisko uzvedību, lai varētu sadarboties ar citiem efektīvāk. DiSC® rīki ir ļoti noderīgi tiem, kuriem tiešais darbs ir darbs ar cilvēkiem, vadītājiem, pārdevējiem, klientu vadītājiem. Kad ir apgūtas DiSC® pamatzināšanas, tad tās ir iespējams integrēt arī citos risinājumos un attīstības programmās, kas vērstas uz efektīvu komandas darbu, pārdošanu, komunikāciju vai rezultātu sasniegšanu.

Iepazīsties ar treniņa programmu šeit.