Jauns mērķis un jaunas programmas

2017. gadā ieviešam novienkāršotu publisko treniņu cenu politiku, vienlaikus nodrošinot kvalitāti un radot vēl intensīvāku treniņa pieredzi. Papildus savai izaugsmei varēsi pievienot  pavisam jaunas apmācību programmas – katra no tām būs ietērpta gan publiski pieejamā treniņa formā, gan iekšējo apmācību formā, kas pielāgota arī Tavas komandas vajadzībām.

  Nepārtraukta attīstība. 8h + 4h

Šogad publisko treniņu formāts maina savu konstrukciju! Turpmāk dalībnieki treniņu pirmās dienas norises laikā (8h) saņems zināšanas, apgūstot praktiskus risinājumus un tēmas detaļas. Otrajā treniņa dienā (4h) tiks likts uzsvars uz intensīvu iemaņu treniņu.

 Nemainīga cena – vienmēr precīzi 250 eur + PVN

Esam radījuši pārdomātu vienkāršību, lai jūs varat plānot savas investīcijas izaugsmē. Ikviena WIN partners publiskā treniņa cena ir kļuvusi noteikta un nemainīga – vienmēr precīzi 250 eur +PVN vienam dalībniekam.  Mūsu darbs paliek – nepārtraukti palielināt treniņa vērtību, papildinot to ar ieguvumiem.
width=”700″ height=”866″ />

Produkti 2017“Agro Putnu” reģistrācija