Virtuālā komandas saliedēšana

Palīdzēsim stiprināt sadarbības garu komandām, kuras strādā attālināti. Kopā ar Taviem darbiniekiem izveidosim komandas vērtību topu, iedrošināsim viņus uzticēties kolēģiem un iemācīsim, kā būt efektīviem, strādājot ārpus biroja. Ja epidemioloģiskie ierobežojumi to pieļauj, saliedēšanas pasākumus organizejam arī klātienē. 

mācības piemērotas komandām, kuras pilnībā vai daļēji strādā attālināti

ieteicamais dalībnieku skaits grupā – 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 2, klātienē 6h

Kādās situācijās iesakām virtuālo komandas saliedēšanu?

  • pēc pārejas uz attālināto darbu kolēģiem palika grūtak komunicēt
  • komandai strādājot attālināti, pasliktinājās darba rezultāti
  • attālinātā komandā pieaug spriedze, jo darbinieki neuzticas viens otram

Kā notiek virtuālā komandas saliedēšana?

Virtuālās saliedēšanas pasākums palīdz attālinātām komandām strādāt efektīvāk. Aktivitātes laikā dalībnieki apgūst metodes, kas stiprina savstarpējo uzticēšanos, veicina atklātu komunikāciju un ļauj nepazaudēt fokusu, strādājot ārpus biroja. Saliedēšanas pasākums norisinās divās sesijās – 4 stundas katra. Tajā ir paredzēti arī individuālie un grupas praktiskie uzdevumi, piemēram, dalībnieki vienojas par komandas un individuālo rīcību virtuālās saliedētības uzlabošanai.

Katrs saliedēšanas pasākums tiek pielāgots konkrētas komandas vajadzībam, tāpēc pirms pasākuma projekta sagatavošanas organizējam tikšanos ar klientu, lai izrunātu aktivitātes mērķi, uzdevumus un piedāvātu tiem atbilstošo pasakuma programmu.

2020. gada novembrī virtuāli saliedējām Philip Morris Latvia komandu. Uzzini, kā mums gāja. 

Ja epidemioloģiskie ierobežojumi to atļauj, saliedēšanas pasākumus organizejam arī klātienē. 

Ko iegūst virtuālās komandas saliedēšanas dalībnieki?

  • Emocionālais atbalsts
  • Atbildības sajūta par attālinātās komandas saliedētību
  • Praktiskās iemaņas, kas palīdz būt efektīviem, strādājot attālināti

Ko iegūst uzņēmums?

  • Efektīva un saliedēta komanda
  • Lojāli darbinieki, kas samazina darbinieku mainību