• Treniņa dalībnieki augsti novērtē trenera pieredzi un uzdevumu praktiskumu, kā arī pieeju un izmantotās apmācības metodes. Tā bija iespēja apstāties un apdomāt ikdienas gaitas  - novērtēt, izprast un iedziļināties darba procesos. Rezultātā komanda ir guvusi ne tikai emocionāli pozitīvu iedvesmu “iet un darīt”, bet arī droši var apgalvot, ka zina arī jaunus praktiskus instrumentus kā to paveikt. Skatīt visu atsauksmi.

  Vilnis Vorobjovs A/S LATFOOD Pārdošanas un loģistikas direktors
 • Paldies vēlējamies teikt trenerim Vigantam, kurš ar savu attieksmi spēja radīt brīvu gaisotni un iesaistīt visus dalībniekus. Lai gan treniņa sākumā ar dažām metodēm “piespieda iziet no savas komforta zonas”, pat skeptiskākie dalībnieki treniņa noslēgumā atzina, ka tas bija ļoti vērtīgi. Kā saka treneris Vigants: “Komforta zona ir vislabākā vieta, kur nekas neaug. Esam priecīgi, ka esam “izkāpuši” no šīs zonas un esam tuvāk savām uzvarām. Turpināt lasīt.

  Artūrs Vēveris COMPENSA LIFE Finanšu konsultantu nodaļas vadītājs
 • Augstu novērtējam WIN partners darbu. Jau pirms projekta jutām patiesu ieinteresētību tieši mūsu uzņēmuma darbībā un specifikā. Pārdošanas vadītāja Tatjana Semjonova spēja ieteikt piemērotāko speciālistu mūsu vajadzībām, kā arī izdevās atrast kopsaucēju mācību virzienam. Jānim Leilandam izdevās ne tikai novadīt labu treniņu, bet arī ieinteresēt dalībniekus treniņā iegūto pamēģināt arī dzīvē. Turpināt lasīt.    

  Uldis Benhens SIA Lyngson
 • Apguvām enerģijas plānošanas rīkus un ieguvām vairāk konkrētu darbību ikdienas darbam ar mērķi katram ar rast individuālas atziņas personiskās efektivitātes uzlabošanai. Mēs augsti novērtējam Valtera pieeju un harismu, spēju strādāt ar auditoriju, iesaistīt, piesaistīt uzmanību un pārliecināt. Turpināt lasīt.

  Jānis Bārda VAS “Elekltroniskie sakari” valdes priekšēdētājs

2018

 • SIA Vervo ar Valteru Gražuli un viņa biznesa konsultāciju uzņēmumu WIN Partners sadarbojas jau kopš 2015. gada. Uzsākot sadarbību uzrunāja tas, ka Valters un viņa komanda spēja piedāvāt daudzveidīgus biznesa treniņus un pamācību projektus. Šī izvēle nav likusi vilties, jo mūsu sadarbības laikā SIA Vervo ieņēmumi ir palielinājušies par 43%. Salīdzinot iepriekšējo pieredzi ar apmācību uzņēmumiem, sadarbību ar Valteru Gražuli un WIN Partners var pielīdzināt studijām augstskolā. WIN Partners sauklis - Darīt, Mērīt , Sasniegt. - lieliski raksturo Valteru un viņa komandu. Skatīt visu atsauksmi.  

  Māris Dreimanis
  Māris Dreimanis SIA Vervo direktors
 • Mūsu pārdošanas komandas dalībnieki atzina pozitīvu esam iespēju iesaistīties, diskutēt, izspēlēt esošās ikdienas darba situācijas, kas ļāva uz sevi palūkoties no malas un apzināt savas stiprās un vājā puses. Skatīt visu atsauksmi.    

  Agita kantore
  Agita kantore Philip Morris
 • Kopumā esam kļuvuši atvērtāki – vairāk kopā sadarbojamies, vadītājam vieglāk pamatot savu viedokli un sastrādāties ar cietiem. Skatīt visu atsauksmi.

  Arvis Liepa
  Arvis Liepa SIA Konekesko darbnīcas vadītājs Arvis Liepa
 • Pēc apmācībām TC Motors komanda jutās iedvesmota un gatava sasniegt jaunas virsotnes pārdošanā. Paldies trenerim Jurim par profesionalitāti un pozitīvi pasniegto informāciju. Cerot uz turmāko sadarbību. Skatīt visu atsauksmi.    

  Dmitrijs Bonders
  Dmitrijs Bonders TC Motors valdes loceklis

2017

 •  Overall the project has proved it"s positive impact n teams on teams and individuals and we are looking forwards for more successful projects with WIN partners in future. Continue to read the entire review.

  Antra Veigure
  Antra Veigure Recrutment and Learning Manager Baltic States
 • Apguvām enerģijas plānošanas rīkus un ieguvām vairāk konkrētu darbību ikdienas darbam ar mērķi katram ar rast individuālas atziņas personiskās efektivitātes uzlabošanai. Mēs augsti novērtējam Valtera pieeju un harismu, spēju strādāt ar auditoriju, iesaistīt, piesaistīt uzmanību un pārliecināt. Turpināt lasīt.

  Jānis Bārda
  Jānis Bārda VAS “Elekltroniskie sakari” valdes priekšēdētājs
 • Treniņs deva iedvesmu attīstībai un sniedza atbalstu izmaiņu ieviešanai, treniņa laikā dalībnieki vienojās par noteiktām procedūrām, ieviešanas un izmaiņu laiku un atbildīgo cilvēku. Jau treniņa laikā notika nelielas pārmaiņas darbinieku komunikācijā. Turpināt lasīt.

  Gunta Gabrāne
  Gunta Gabrāne Ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā
 • Augsti vērtējam Valtera spēju izskaidrot teoriju, kā arī daudzos praktiskos, interaktīvos uzdevumus un detalizētus ieteikumus, kā iegūtās zināšanas izmantot ikdienas darbā. Uzzinājām dažādus interesantus padomus un paņēmienus, kas apstiprināja, cik liela nozīme ir niansēm. Noteikti turpināsim mācīties un strādāt pie savas izaugsmes, jo regulāras pamācības nostiprina esošās zināšanas un prasmes, sniedz, jaunu, aktuālu informāciju un enerģiju turpmākam darbam. Turpināt lasīt.

  Kristīne Niedre
  Kristīne Niedre SIA KIVI Real Estate valdes locekle
 • Paldies vēlējamies teikt trenerim Vigantam, kurš ar savu attieksmi spēja radīt brīvu gaisotni un iesaistīt visus dalībniekus. Lai gan treniņa sākumā ar dažām metodēm “piespieda iziet no savas komforta zonas”, pat skeptiskākie dalībnieki treniņa noslēgumā atzina, ka tas bija ļoti vērtīgi. Kā saka treneris Vigants: “Komforta zona ir vislabākā vieta, kur nekas neaug. Esam priecīgi, ka esam “izkāpuši” no šīs zonas un esam tuvāk savām uzvarām. Turpināt lasīt.

  Artūrs Vēveris
  Artūrs Vēveris COMPENSA LIFE Finanšu konsultantu nodaļas vadītājs
 • Augstu novērtējam WIN partners darbu. Jau pirms projekta jutām patiesu ieinteresētību tieši mūsu uzņēmuma darbībā un specifikā. Pārdošanas vadītāja Tatjana Semjonova spēja ieteikt piemērotāko speciālistu mūsu vajadzībām, kā arī izdevās atrast kopsaucēju mācību virzienam. Jānim Leilandam izdevās ne tikai novadīt labu treniņu, bet arī ieinteresēt dalībniekus treniņā iegūto pamēģināt arī dzīvē. Turpināt lasīt.    

  Uldis Benhens
  Uldis Benhens SIA Lyngson
 • Treniņa laikā katrs vareja iegūt praktiskas metodes prioritāšu noteikšanai, darbu neatlikšanai, traucejumu noveršanai, energijas planosanai, mērķu izpratnei un citiem laika planošanas aspektiem. Aldis aizrava auditoriju, jo ir zinoSs, aktīvs un atraktīvs, ar humora izjūtu, ka arī labi jūt auditoriju un tās dinamiku.  Turpināt lasīt.

  Ināra Mukāna
  Ināra Mukāna AS ELKO Grupa Personāla un administrāciias direktore
 • Vēlamies akcentēt, ka WIN partners noorganizēja pārdomātu treniņa programmu, kur katrs treniņa posms bija pārdomāts un atbilstošs nospraustajam mērķim. Pēc treniņa norises bija pilnas sapratnes sajūta un gandarījums par kopā paveikto darbu. Turpināt lasīt.   

  Iluta Linde
  Iluta Linde SIA "adidas Baltics" Administratīvais direktors Baltijas reģionā

2016

 • Strādājot ar Valteru mums bija sajūta, ka esam nokļuvuši pie īstā veselības konsultanta, kas vēlas analizēt, uzklausīt un saprast, lai dotu vitamīnus un ieteikumus mūsu organisma/uzņēmuma uzlabošanai. Skatīt visu atsauksmi.    

  Pica Lulū
  Pica Lulū komanda
 • Salīdzinot ar pārējām apmācību kompānijām, augsti novērtējam individuālo un mūsdienīgo pieeju mācībām, kas atspoguļojās gan mācību formātā, gan semināra saturā, gan izdales materiālos. Augsti vērtēju mums speciāli izstrādāto algoritmu. Skatīt visu atsauksmi.

  Raivis Ūdris
  Raivis Ūdris A/S Berendsen Tekstila Serviss transporta nodaļas vadītājs
 • Pasākuma psiholoģiskais mikroklimats veicināja maksimālu dalībnieku atvērtību, atsaucību un iespēju līdzdarboties, izjūtot sevi kā komandas dalībnieku. Tieši šī atbrīvotība ir veicinošs motivātors, kas ļauj ikvienam sajust savu vietu un atbilstību komandā. Skatīt visu atsauksmi.

  Mārcis Kalniņš
  Mārcis Kalniņš A/S BAO valdes priekšēdētājs
 • Augstu novērtējam individuālo pieeju un īpaši mums izstrādāto programmu, kā arī atgriezenisko saiti un rekomendācijas vadītājiem pēc apmācībām.Sadarbojoties jau trīs gadus, tas ir devis iespēju Valteram Gražulim iepazīt mūsu komandas dalībniekus un pielāgoties atbilstoši katra kompetencēm un vajadzībām. Skatīt visu atsauksmi.

  Laila Vīksna
  Laila Vīksna SIA CIDO GRUPA Personāla vadītāja
 • Vēlos pateikties par fantastiski noorganizētu semināru mūsu bankas darbiniekiem, tais skaitā, par Valtera neizsīkstošo enerģiju diskutējot ar mums visas dienas garumā! Esam sasmēlušies jaunas idejas, lai tās varētu izmantot savā ikdienā!

  Evija Sloka
  Evija Sloka AS Expobank Valdes locekle 2016
 • Šādas mācības mums pašiem bija liels izaicinājums, jo bija neziņa par to kā reaģēs darbinieki, kas īsti viņiem būtu nepieciešams, Taču WIN partners lieliski atrisināja situāciju – izstrādāja e-anketas jautājumus sākumā ar kuru palīdzību atrisinājām, ar kuru palīdzību uzzinājām, ko darbinieki vēlas, ko domā, ar kādiem sarežģījumiem ikdienā sastopās. (...) Bija liels prieks sadarboties ar tik pozitīvu komandu! Turpināt lasīt.  

  Andris Lukaševičs
  Andris Lukaševičs SIA KONEKESKO Servisa vadītājs

2015

 • Pasākums ir izdevies uz 100 procentiem, visvairāk patika, ka tas nebija iepriekš sagatavotas programmas novadīšana, bet tieši mums veidots pasākums. Mūsu vajadzības tika izzinātas un izprastas, vēlmes – uzklausītas, izvirzītas prasības – ņemtas vērā. Nebija arī galvassāpes par rīta aktivitātēm, WIN partners atrada sadarbības partneri (Outdoor Latvia) un uzņēmās atbildību par treniņa procesa koordināciju. Rezultātā esam saņēmuši to, ko vēlējāmies un pat vairāk, tāpēc augsti novērtējam WIN partners komandas profesionalitāti un nopietno pieeju. Skatīt visu atsauksmi.

  Gundars Gulbis
  Gundars Gulbis SIA ALETIO Valdes loceklis - Pārdošanas vadītājs
 • Kā galveno veiksmes faktoru atzīmējam precīzu fokusēšanos uz kopīgi noteiktajām tēmām treniņa programmas izveidē, orientēšanos uz konkrēta darbinieka kompetenču trenēšanu un prasmju pilnveidi reālajā darba vidē. Pārdošanas treniņš bija ļoti noderīgi, jo tas ļāva pārdošanas speciālistiem izaugt savā darbā un kļūt par augstas raudzes profesionāļiem. Patiesi novērtējam un pateicamies SIA „WIN partners” par ikdienas atbalstu praktisko darbu koordinēšanā un  atbildību par projekta realizēšanu kopumā. Skatīt visu atsauksmi. 

  Lauris Ančupāns
  Lauris Ančupāns SIA DPA, Head of Licensing and Product Sales Department
 • Salīdzinot ar pārējām apmācību kompānijām, augsti novērtējam individuālo un mūsdienīgu pieeju mācībām, kas atspoguļojās gan mācību formātā, gan treniņu saturā, gan izdales materiālos. Neapšaubāmi novērtējam Valtera pieeju un harizmu, spēju strādāt ar auditoriju, iesaistīt, piesaistīt uzmanību un pārliecināt. Rezultātā esam saņēmuši visu, ko vēlējāmies, un pat vairāk. Esam apmierināti ar sava mācība partnera izvēli. Paldies. Skatīt visu atsauksmi.  

  Andrejs Mikulās
  Andrejs Mikulās Seesam Insurance AS Latvijas filiāles pārdošanas vadītājs
 • Kopumā pasākums saņēma ļoti daudz pozitīvu atsauksmju, kā rezultātā izlēmām veikt arī otrās daļas apmācību, sevi pilnveidojot gan individuālajā līmenī, gan stiprinot komandu. Pasākums bija izglītojošs, jēgpilns, interesants un aizraujošs, laiks pagāja nemanot! Skatīt visu atsauksmi.  

  Eva Berdigāne
  Eva Berdigāne SIA ROCHE LATVIJA Baltijas personāla vadītāja
 • Pateicamies SIA “WIN partners” komandai par profesionālo attieksmi un kvalitatīvo darba sniegumu! AS “Hanzas Maiznīcas” turpinās sadarboties ar SIA “WIN partners” arī nākotnē, iesakām uzņēmumu kā drošu un profesionālu sadarbības partneri arī citiem uzņēmumiem. Skatīt visu atsauksmi.

  Gundega Kirilka
  Gundega Kirilka AS “Hanzas Maiznīcas” personāla vadītāja
 • Our cooperation and experience with WIN Partners during our annual Pan-Baltic Business Seminar was highly satisfactory both in terms of pre-organizational discussions and execution. We are very satisfied with the professional delivery from Valters Gražulis who excels in adopting his message to his audience. Continue to read the entire review.

  Aleksandrs Cakste
  Aleksandrs Cakste Managing Director Oriflame Baltics
 • Turpinājām 2014.gadā iesākto personīgās attīstības treniņu. Kā būtisks treniņā apgūstamo jautājumu praktiskās pielietošanas moments uzskatāms sistemātisks darbs katram pašam ar sevi, ko šoreiz izskatījām atgriezeniskās saites kontekstā saistībā ar iepriekšējo treniņu. Arī šoreiz aizbraucam mājās ar jaunajiem spārnotiem teicieniem, kas ir atraduši regulāru pielietojumu mūsu kolektīva ikdienā. Skatīt visu atsauksmi.

  Gunārs Grāvītis
  Gunārs Grāvītis SIA „Ruukki Latvija” tirdzniecības vadītājs
 • Vērtējam šo pasākumu ļoti pozitīvi, atgriezeniskā saite no visiem dalībniekiem ir ļoti laba. Un, protams, mēs esam sajūsmā par Valteru, kas strādā no sirds! Augsti novērtējam viņa dzīves pieredzi, jo viss par ko runājām nebija tikai no grāmatām lasīts, bet izmēģināts un iztestēts personīgi un ar komandu. Skatīt visu atsauksmi.

  Juris Bušs
  Juris Bušs SIA „Flora” valdes locekli
 • Apmācību laikā tika radīta draudzīga, pozitīva vide, kurā apmainīties un dalīties ar pieredzi un idejām. Pasniedzēja profesionalitāte un zināšanas, iedziļināšanās uzņēmuma darba specifikā un situācijas izpratne veicināja ļoti augstu mācību novērtējumu mācību dalībnieku vidū. Pateicamies par lielisku sadarbību un ceram uz tik pat veiksmīgu turpinājumu nākotnē! Skatīt visu atsauksmi.  

  Santa Perova
  Santa Perova VAS CSDD personāla un kvalitātes vadības daļas priekšnieces vietniece
 • Patika komunikācija projekta garumā un tas, ka teorija ar praktisko pielietojumu bija līdzsvarā – mēs gan zinām kā notiek pārrunu vešanas un vienošanās process, gan reāli mākam to darīt, kā arī komanda saņēma papildus iedrošinājumu no treneru puses: iet un runāt” jeb citiem vārdiem sakot „prasīt un saņemt”. Skatīt visu atsauksmi.

  Jānis Garančs
  Jānis Garančs SIA ALOJA - STARKELSEN Managing director
 • Apmācību laikā tika radīta draudzīga, pozitīva vide, kurā apmainīties un dalīties ar pieredzi un idejām. Pasniedzēja profesionalitāte un zināšanas, iedziļināšanās uzņēmuma darba specifikā un situācijas izpratne veicināja ļoti augstu mācību novērtējumu mācību dalībnieku vidū. Pateicamies par lielisku sadarbību un ceram uz tik pat veiksmīgu turpinājumu nākotnē! Skatīt visu atsauksmi.  

  Santa Perova
  Santa Perova VAS CSDD personāla un kvalitātes vadības daļas priekšnieces vietniece
 • Sadarbībā ar Valteru patīk viņa radošā pieeja iesaistīt cilvēkus apmācību laikā. Treniņa rezultātā pārdevējuu komanda kopā un katrs individuāli noformēja gan konkrēto pārdošanas mērķi, gan precīzi noteica uzdevumus tā sasniegšanai. Tāpat treniņa laikā tika iedoti precīzi paņēmieni un metodes ikdienas darbam, kas būs, kā atspēriena punkts nepieciešamā rezultātā sasniegšanai. Skatīt visu atsauksmi.

  Arturs Kokts
  Arturs Kokts SIA DeLaval pārdošanas vadītājs
 • Esam gandarīti par sadarbību, ar SIA „WIN partners”, jo esam saņēmuši augstas kvalitātes pakalpojumu, kas atbilst mūsu prasībām, tiek īstenots noteiktajos termiņos un sniedz gaidīto rezultātu. Skatīt visu atsauksmi.  

  Elīna Aščuka
  Elīna Aščuka VAS CSDD personāla un kvalitātes vadības daļas priekšniece
 • Savstarpējā komunikācija apmācību laikā bija pretimnākoša un pozitīva. Rekomendējam sadarbību ar Ivaru Juškēvicu arī citiem uzņēmumiem, jo viņš izprot uzņēmuma procesus un darbinieku lomu tajā, sniedzot vērtīgus ieteikumus. Skatīt visu atsauksmi.  

  Sandra Gorbunova
  Sandra Gorbunova LATER LTD Direktore
 • Izsakām pateicību „WIN partners” komandai un trenerim Ivaram Juškēvicam un Signei Enkuzenai par sadarbību. Skatīt visu atsauksmi.  

  Silvestrs Balodis
  Silvestrs Balodis SIA RECK Valdes loceklis
 • Esam spēruši pamatīgo soli uz priekšu un tas, ko ievēroju ikdienā – ir vadītāju lielāka iniciatīva un vēlme pieņemt/īstenot pārmaiņas. Tika veiktas arī mazās praktiskās lietas – tika ieplānots nemainīgs sapulču laiks, daži darbi tika nodeleģēti savas komandas ietvaros, attīstības idejas tiek mērķtiecīgāk un uzstājīgāk iedzīvināt dzīvē, nemaz nerunājot par pozitīvas enerģijas virmojumu, kas pēc treniņa. Savukārt kā visvērtīgāko pasākuma rezultātu uzskatu vadītājam atbilstošās domāšanas veidošanu – plašums, reakcija, analīze. Paldies Valteram! Skatīt visu atsauksmi.  

  Andžeklika Hoteloviča
  Andžeklika Hoteloviča MARGINALEN GRUPA, Baltijas reģiona vadītāja
 • Treniņa dalībniekiem patika tas, ka veiksmīgi bija sabalansēta teorija un praktiskā darbošanās, ka pasākums bija gana atraktīvs un interesants. Pareizi salikti akcenti lika aizdomāties par katram sev būtiskajiem jautājumiem. Īpašs kompliments un atzinība Antrai kā trenerei un ļoti simpātiskai pasākuma vadītājai! Ar sadarbību esam apmierināti! Skatīt visu atsauksmi.  

  Mikus Lācis
  Mikus Lācis SIA B&B TOOLS LATVIA Valdes loceklis, izpilddirektors

2014

 • Tā nebija mūsu pirmā sadarbība ar WIN partners un tāpat kā iepriekšējās reizēs mēs novērtējām brīvības sajūtu un neformālo atmosfēru, kas bija pasākuma laikā un cilvēciskumu, iekšējo bagātību un dzīves pieredzi, kas jums piemīt. Novērtēju, ka esat mūsdienīgi, maināties līdzi laikam un esat īpaši! Paldies par neaizmirstamajām emocijām un enerģiju! Skatīt visu atsauksmi.

  Ainārs Veidemanis
  Ainārs Veidemanis SIA VIESSMANN pārstāvniecības vadītājs
 • Komandas viedoklis ir, ka tas bija atraktīvs un saistoši novadīts seminārs, kas nebija līdzvērtīgs citiem, atšķiroties ar nepiespiesto brīvo atmosfēru, aizraujošo informācijas pasniegšanas veidu, pārliecinošiem piemēriem no dzīves un pats galvenais - treneri. Paldies Ivaram par pozitīvām emocijām! Tā bija pareizā izvēle! Skatīt visu atsauksmi.

  Ināra Laube
  Ināra Laube A/S "Latvijas gāze" Gāzapgādes departamenta vadītāja
 • Sadarbībā ar WlN Partners patīk individuāla  pieeja, jo nesūta mums vispusīgus  piedāvājumus (no  sērijas visu visiem!), bet pielāgojas mums un mūsu situācijai, līdz ar to katrs attīstības projekts, ko realizējam ir pilnībā adoptēts mums un mūsu komandai, pielāgojoties mūsu specifiskajām vajadzībām un mērķiem. Turpināt lasīt visu atsauksmi.  

  Jānis Šmits
  Jānis Šmits Wurth SIA izpilddirektors
 • Kopumā ar pasākumu esam apmierināti, tas bija izdevies. Nemot vērā, ka daudz kur ir būts un daudz kas ir darīts, atzīstam, ka tas bija pēdējā laika labākais treniņš visai mūsu komandai! Paldies!. Skatīt visu atsauksmi.

  Iluta Linde
  Iluta Linde SIA "Adidas Baltics" Administratīvais vadītājs Baltijas reģionā
 • Mums patika darbs grupās, konkrētu situāciju izspēles un analīze, kas tika maksimāli saskatītas no nekustamā īpašuma jomas, tādā veidā ļaujot apgūtos paņēmienus reāli pielietot ikdienas darbā. Skatīt visu atsauksmi.

  Ieva Jansone
  Ieva Jansone ARCO REAL ESTATE dzīvojamā fonda pārdošanas nodaļas vadītāja / Valdes locekle
 • Šajā pasākumā visaugstāk vērtējām iespēju izrunāties un paskatīties no malas uz uzņēmu ikdienas procesiem un darbiem, kā rezultātā tika iezīmēta reāla uzņēmuma situācija un tika apzinātas konkrētas iespējas un attīstības ierobežojumi. Skatīt visu atsauksmi.

  Ramona Kalniņa
  Ramona Kalniņa SIA "Latvijas Piens" mārketinga direktore
 • Sadarbību ar WIN partners vērtējam kā veiksmīgu. WIN partners ir elastīgi partneri, kuri uzklausa mūsu vēlmes un pielāgojas mūsu vajadzībām, uzņēmuma mērķiem un nākotnes vīzijai. WIN partners ir kreatīvi, ar radošu pieeju un risinājumu dažādību mācību procesā. Skatīt visu atsauksmi.

  Māra Bisniece
  Māra Bisniece SIA "Agrimatco" Latvia Valdes priekšēdētāja
 • 2014. gads tika iesākts ar mērķu sesiju biznesa konsultanta Valtera Gražuļa vadībā, strādājām grupās pie mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas. Valters ir lielisks treneris, ar harizmu, perfekti jūt grupu un spēj iededzināt, strādā no sirds. Skatīt visu atsauksmi.

  Evita Jaunzeme
  Evita Jaunzeme Gedeon Richter pārstāvniecības Latvijā vadītāja
 • Training was appreciated by participants due to the capacity of the coach Juris baumanis to understand needs of particiants and create an efficient working atmossphere. Tools were given to the participants  to better perform in their own duties and also to have their own team working better in the future. Continue to read the entire review.

  Yann SINQUIT
  Yann SINQUIT Deputy general Manager
 • Mēs augsti novērtējam trenera spēju un vēlmi iedziļināties mūsu situācijā, izprast vajadzības un problēmjautājumus, kā ar sniegto atgriezenisko saiti apmācību projekta beigās.patīkami, ka kompetence farmācijas jomā un visi praktiskie uzdevumi tika ņemti tieši no mūsu nozares specifikas, nevis tika izskatīti vispārīgie jautājumi no citām nozarēm. Skatīt visu atsauksmi.

  Marita Bašēna
  Marita Bašēna SIA ALGOL PHARMA pārdošanas un mārketinga vadītaja
 • Visas apskatītās tēmas bija un informācijas pasniegšanas veids bija tieši piemērots SIA "Tele2" mentoru apmācību vajadzībām. No SIA "Vain  & Partners" (Nosaukums mainīts uz WIN Partners) trenera J. Baumaņa puses tika nodrošināta kvalitatīva vajadzību izpēte un patiesa iedziļināšanās. Turpināt lasīt visu atsauksmi

  Baiba Pedraudze
  Baiba Pedraudze SIA "Tele2" personāla vadības departamenta direktore
 • Līdz šim ir bijis ļoti patīkami sadarboties ar SIA "WIN partners"  gan vērtējot mācību kvalitāti un praktisko pielietojumu, gan pasniedzēju augsto profesionalitāti, gan darbinieku organizatorisko darbu, sniedzot atbalstu mācību telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā. Skatīt visu atsauksmi. 

  Kaspars Laugalis
  Kaspars Laugalis SIA " SPI Distribution (Latvija)" tirdzniecības direktors
 • Kā vēlāk dalījās paši dalībnieki (veikalu pārdevēji un vadītāji, kā arī pieaicināti kolēģi no Igaunijas), apmācības bija ļoti interesantas un aizraujošas, patika, ka papildus vēlmju un vajadzības izzināšanās taktikām un metodēm (un citām pārdošanas pamatiem) tika dota iespēja iepazīt cilvēku ego stāvokļus, kas palīdzēs ikdienas darbā veidot pozitīvo saskarsmi ar klientiem, un tika iedoti instrumenti kā strādāt ar savām pozitīvām un negatīvām emocijām. Skatīt visu atsauksmi.

  Olga Srautmane
  Olga Srautmane SIA NITTIS Pārdošanas vadītāja
 • Treniņa dalībnieki augsti novērtē trenera pieredzi un uzdevumu praktiskumu, kā arī pieeju un izmantotās apmācības metodes. Tā bija iespēja apstāties un apdomāt ikdienas gaitas  - novērtēt, izprast un iedziļināties darba procesos. Rezultātā komanda ir guvusi ne tikai emocionāli pozitīvu iedvesmu “iet un darīt”, bet arī droši var apgalvot, ka zina arī jaunus praktiskus instrumentus kā to paveikt. Skatīt visu atsauksmi.

  Vilnis Vorobjovs
  Vilnis Vorobjovs A/S LATFOOD Pārdošanas un loģistikas direktors
 • Augsti novērtējam konkrētus piemērus un paraugus, kas lava paskatīties uz ikdienas darbiem no cita skatu punkta, pamanīt neizmantotās iespējas un nospraust mērķus, kas nodrošina uzņēmuma attīstību. Patika arī atmosfēra, kādā tika vadīts pasākums, trenera prasmes iesaistīt dalībniekus darbos un diskusijās. Tāpat uzskatam, ka izdevās veicināt komandas sajūtu, rast iekšējo enerģiju turpmākam darbam, jo visi bija kopā, kas ikdienā ir praktiski neiespējams. Skatīt visu atsauksmi.

  Dzintars Āboms
  Dzintars Āboms SIA LIETAS MD Vadītājs
 • Ļoti patika pirmā treniņa daļa, kur runājām par ieradumiem un komforta zonu, personīgiem pieņēmumiem, kas traucē sasniegt jaunas virsotnes un attieksmes nozīmi. Turpinājām ar mērķiem, un neskatoties uz to, ka šī tēma mums ir labi zināma un daudz par to tiek runāts kompānijas līmenī, paskatījāmies uz to no pilnīgi cita redzespunkta  - uzrunāja ideja par personīgo jeb gardinālo mērķi, kas iet roku rokā ar darba mērķiem un dot motivāciju to sasniegšanai. Skatīt visu atsauksmi.

  Dace Jekale
  Dace Jekale ACTIVIS Pārdošanas un mārketinga direktore Latvijā
 • Būtiskie ieguvumi, ko SORAINEN kolektīvs pielieto arī praktiski: prasme plānot un uzstādīt mērķus, motivācija pamest komforta zonu un nebaidīties no izaicinājumiem. Sagatavojot mācību programmas, mēs kopīgi analizējām SORAINEN cilvēku vajadzības un meklējām iespējas tālākai attīstībai. Arī šis sagatavošanās process un pārrunas pēc apmācībām sniedza atbildes uz daudziem birojam svarīgiem jautājumiem. Skatīt visu atsauksmi.  

  Elīna Lūse
  Elīna Lūse SORAINEN Latvijas biroja administrative un personāla vadītāja
 • Esam apmierināti ar sadarbību ar WIN partners, jo klasiskās apmācību firmas ar vienkārši standarta kursiem nevar palīdzēt mums sasniegt vēlamo rezultātu un būt veiksmīgiem šī brīža tirgus situācijā. Ar WIN partners daudz pētām,  analizējam, tad akceptējam uzmanību tieši uz  “šaurajām vietām” un pilnveidojam trūkumus. Kā rezultātā taupām laika un naudas resursus, jo strādājam ļoti konkrēti un specifiski. Skatīt visu atsauksmi.

  Aldis Lediņš
  Aldis Lediņš SIA SKANDI MOTORS Pēcpārdošanas nodaļas vadītājs
 • Apmācības vadīja biznesa konsultants Mārtiņš Vecvanags. Tas bija veikts profesionāli un radoši, ņemot vērā uzņēmuma specifiku un vēlmes. Bija jūtama individuāla pieeja katram mācību dalībniekam, gan organizēts darbs grupās, kas palīdzēja ikvienam darbiniekam izprast uzņēmuma mērķus un savu nozīmi to sasniegšanā. Skatīt visu atsauksmi.

  Mārtiņš Ratnieks
  Mārtiņš Ratnieks SIA Baltex Group Valdes loceklis
 • Uzreiz pēc treniņa ir jūtami pirmie rezultāti – vairākas pozitīvas atsauksmes no treniņa dalībniekiem un praktiskā pieredze, kad tikšanās laikā kolēģis spēj atpazīt klienta pārrunas vešanas taktiku un var ātri noorentēties, izvēloties atbilstošāko rīcības modeli un sasniedzot pozitīvo rezultātu. Turklāt pēc treniņa ir drosme pamēģināt arī iepriekš neizmantotas metodes, kas šobrīd tiek godam novērtētas un pielietotas ikdienā. Skatīt visu atsauksmi.

  Anita Skuja
  Anita Skuja SIA NP Foods Komercdirektore
 • Bija patiess prieks sadarboties, jo Vain komanda no paša sākuma patīkami pārsteidza ar savu profesionalitāti – sākot ar pamatīgu gatavošanos darbu ( individuālas intervijas, elektroniskās anketas, tikšanās) un iedziļināšanos mūsu specifikā, ko augsti novērtēja treniņa dalībnieki, beidzot  ar pieejamību jebkuru jautājumu gadījumā  un atgriezeniskās saites sniegšanu pēc treniņa novadīšanas. Skatīt visu atsauksmi.

  Baiba Ozoliņa
  Baiba Ozoliņa SIA KPMG Baltics apmācību koordinātore
 • Uzskatu, ka viens no galvenajiem WIN partners trumpjiem ir saprast un izzināt klienta vajadzības, kā arī ir jāatzīst, ka nav daudz apmācību uzņēmumu Latvijas tirgū, kuriem ir kompetence, zināšanas un pieredze darboties farmācijas jomā. Novērtējām arī gana plašu piedāvājumu klāstu un spēju palīdzēt dažādos jautājumos. Skatīt visu atsauksmi.    

  Māris Jekalis
  Māris Jekalis A/S Olainfarm Latvijas pārstāvniecības vadītājs
 • Arī šoreiz mūsu vajadzības tika izzinātas un tika piemeklēts mums piemērots treniņa risinājums ar atbilstošām metodēm un saturu, lai panāktu mūsu izvirzīto uzdevumu risināšanu. Tieši to mēs augsti vērtējam sadarbībā ar Vain&Partners – spēju pielāgoties mums, ņemt vērā mūsu specifiku un palīdzēt sasniegt mūsu mērķus. Skatīt visu atsauksmi.

  Artūrs Kančs
  Artūrs Kančs SIA Omega Pharma Baltics Key Account manager
 • Ņemot vērā to,ka tās nebija klasiskas mācības un tajās tika iekļauts zināms eksperimentāls saturs un arī forma, liels priekšdarbu apjoms tika īstenots sagatavošanās posmā, tiekoties ar konsultantu vēl pirms treniņa un runājot par tēmu saturu, tēmu “dziļumu” un iespējamiem grupu/pāru darbiem. Skatīt visu atsauksmi.                

  Gunārs Grāvītis
  Gunārs Grāvītis SIA “Ruukki Latvija” tirdzniecības vadītājs
 • Arī šajās apmācībās nonācām līdz praktiskiem risinājumiem un idejām, kuras tagad ir jārealizē ikdienas darbos! Paldies par sadarbību un veiksmīgu šo gadu! Skatīt visu atsauksmi.      

   Māris Kalniņš
  Māris Kalniņš A/S BAO Valdes priekšēdētājs
 • Patika, ka rezultāts pārsniedza manas ekspektācijas un ka pielāgojoties situācijai spējām ātri mainīt sākotnējo plānu dažas dienas pirms termiņa. Treniņa laikā uzsāktais process turpinās, sekojam izvirzīto mērķu un aktivitāšu izpildei. Skatīt visu atsauksmi.

  Aigars Milts
  Aigars Milts Aon Batic Latvijas filiāles vadītājs
 • Pozitīvi ir tas, ka dalībnieki caurskatīja savu pārdošanas procesu, identificēja vājos posmus un veica būtiskus uzlabojumus savās pārdošanas aktivitātēs – gan izmantotās metodēs, gan taktikas izvēlē, tāpēc sagaidām arī reālus darba augļus. Skatīt visu atsauksmi.

    Gundars Kūlups
  Gundars Kūlups SIA “Digitālās Ekonomikas Attīstības centrs” pārdošanas departamenta vadītājs
 • Rezultātā – ieguvām enerģiski, informatīvi bagāti pavadītu pusi dienas. Atsauksmes ir pozitīvas. Seminārs/treniņš bija aktīvs, patika vadītāja - Antra Veigure, ar labām aktiera dotībām, kas savu stāstāmo papildināja ar mīmiku, ķermeņa kustībām, tā saliekot pareizos uzsvarus. Skatīt visu atsauksmi.

   

  Antra Skudra
  Antra Skudra AS „Latvenergo” nekustamo īpašumu pārvaldības direktore
 • Augsti novērtējam individuālo un mūsdienīgo pieeju mācībām, kā arī paša Valtera pieeju un harizmu, spēju strādāt ar auditoriju, iesaistīt, piesaistīt uzmanību un pārliecināt. Kā veiksmes atslēga bija regulāra komunikācija šī projekta laikā, kad visas detaļas tika precizētas, laicīgi noteikts katras aktivitātes fokuss un nākamie soļi. Rezultātā esam saņēmuši visu, ko vēlējāmies, un pat vairāk. Skatīt visu atsauksmi. 

  Andrejs Mikulāns
  Andrejs Mikulāns Seesam Insurance AS Latvijas filiāles pardošanas vadītājs
 • Visvairāk uzrunāja un lika aizdomāties tādas tēmas kā komforta zona, pārdošanas matemātika un rekomendācijas, tagad lielākais fokuss ir uz izpildi un jauniegūto zināšanu pielietošanu ikdienas darbā. Skatīt visu atsauksmi.    

  Valdis Strupčenko
  Valdis Strupčenko Pohjola Bank pic Latvia Branch, Pārdošanas daļas vadītājs
 • Šobrīd vadītāji apzinās savu lomu un daudz efektīvāk strādā ar savu komandu, tika uzņemts pareizais virziens, un mēs plānojam turpināt sadarbību ...Skatīt visu atsauksmi.

  Valērijs Jurkans-Jurgans
  Valērijs Jurkans-Jurgans SIA "Belmast" Valdes loceklis

2013

 • Pateicoties atvērtajai un pozitīvajai treniņa atmosfērai, katrs treniņa dalībnieks varēja brīvi izteikties, strādāt kopā ar kolēģiem un būt atvērts diskusijās. Treniņā izmantotie vārdi dzīvo mums līdzi (Tas ir attaisnojums!) un palīdz ikdienā atgādināt par treniņa laikā paveikto un sasniegto. Skatīt visu atsauksmi.

  Andris Ribāks
  Andris Ribāks SIA "Ideal Services" Valdes priekšēdētājs
 • Visas treniņā apskatītās tēmas un informācijas pasniegšanas veids bija pilnīgi piemērots mūsu komandai, kas tika panākts ar iepriekšējo izpēti un patieso iedziļināšanos mūsu komandas situācijā, kā rezultātā, tas bija viens no labākajiem treniņiem, ko bijām apmeklējuši. Skatīt visu atsauksmi.

  Kaspars Rutkis
  Kaspars Rutkis SIA Rodl & Partner Zvērināts revidents, Sertificēts nodokļu konsultants
 • Jūsu uzdevums bija izprast mūsu uzņēmuma klientu apkalpošanas specifiku un problēmu mākslā, psiholoģijā, lai radītu priekšstatu uz kā balstās laba klientu apkalpošanas māka. Jūs šo darbu paveicāt labi, ar aizrautību spējot saistīt auditorijas uzmanību, iesaistot dalībniekus pārrunās un liekot viņiem daudz domāt. Skatīt visu atsauksmi.

  Pāvils Reiņikovs
  Pāvils Reiņikovs SIA Simeon izpilddirektors
 • Pateicoties atvērtai un pozitīvai atmosfērai, praktiskam piemēram un trenera pieredzei ir paveikts liels darbs, kas ir labs pamats uzņēmuma tālākai attīstībai. Skatīt visu atsauksmi.

  Andis Araks
  Andis Araks SIA ,KRAUZERS' Valdes priekšsēdetajs, Andis Araks

– 2012

 • Semināra kulminācijā - "staigāšanā pa degošām oglēm" semināra vadītājs prasmīgi atraisīja dalībnieku iekšējos resursus un pārliecību par savām spējām to paveikt. Ja sākumā to darīt bija gatavi ne vairāk kā kādi 20%, tad rezultātā to paveica gandrīz 90 % no visiem semināra dalībniekiem. Paldies Valteram! Skatīt visu atsauksmi.

  G. Vilciņa
  G. Vilciņa AS LTVIJAS VALSTS MEŽI Finanšu un uzskaites pārvaldes vadītāja
 • "Mācības ir iespējas un Mārtiņš Vecvanags ka treneris ar praktisko pieredzi, papildina redzējumu šo iespēju pielietošanai ikdienas darbā. Izglītībā nekas nestāv uz vietas. Svarīgi būt atvērtiem inovācijām un ja vien ir vēlme kaut ko mainīt, tad to vajag darīt, izmantojot arī profesionāļus no citas vides. Šādā veidā vislabāk var paplašināt redzesloku un iegūt tās priekšrocības, kas palīdz attīstīt komandu, kuras skats ir vērsts uz izaugsmi un rezultātu."

  Vilnis Vorobjovs
  Vilnis Vorobjovs A/S Latfood pārdošanas direktors
 • "Projekta laikā esam pārliecinājušies, ka Win partners (tobrīd Vain & Partners) vārds saistīts gan ar augstu apmācību kvalitāti kopumā, gan spēju par treneriem piesaistīt savas sfēras profesionāļus, kas aizrauj auditoriju ar savu degsmi..."

  Edīte Kalniņa
  Edīte Kalniņa GlaxoSmithKline Latvia personāla vadītāja
 • "Ar sniegto pārdošanas semināru biznesa konsultanta Jāņa Audijāna vadībā esam apmierināti. Iegūtās zināšanas noteikti būs vērtīgas un nesīs atdevi. Uzreiz pēc semināra pārdošanas komandā varēja vērot pozitīvas emocijas un pastiprinātu vēlmi ātrāk izmantot iegūtās zināšanas praksē. Apmācību treneris Jānis ir ļoti atraktīvs cilvēks, spēj iedvesmot un lieliski pasniegt zināšanas citiem."

  Aivis Brodiņš
  Aivis Brodiņš SIA CV Online - Latvia biznesa attīstības vadītājs
 • "Sagatavotās metodes un uzdevumi bija domāti tieši IF brokeru nodaļas speciālistiem un bija pielietojami ikdienas darbā ar klientiem. Apmācību vietā esam saņēmuši intensīvu biznesa treniņu, kura gaitā darbinieki izstrādāja savus risinājumus nodaļas mērķu sasniegšanai."

  Dace Ivaska
  Dace Ivaska IF Latvija brokeru nodaļas vadītāja