WIN partners Vienas metodes treniņš

1 METODES TRENIŅŠ

Dāvinām komandām iespēju apgūt vienu metodi, ko mācām kādā no WIN partners biznesa mācību programmām. Izmēģinājuma treniņa noslēgumā dalībnieki uzreiz varēs pielietot apgūto prasmi savā darbā. Treniņam var pieteikties 6-10 cilvēku grupas.

Kas ir WIN partners 1 Metodes treniņš?

Tas ir bezmaksas 1 stundas treniņš tiešsaistē, kuru vada viens no WIN partners treneriem. Treniņa laikā uzņēmuma komanda apgūst kādu metodi efektīvākam komandas darbam. Treniņš notiek MS Teams vai Zoom platformā.

 • mācību laiks: 2023.gada janvāris
 • pieteikt treniņam var komandu no 6 līdz 10 cilvēkiem
 • viena komanda var pieteikties vienam treniņam
 • katram dalībniekam jābūt piekļuvei pie atsevišķa datora ar skaņu un kameru
 • piesakoties izmēģinājuma treniņam, jūs piekrītat, ka WIN partners patur tiesības izmantot savā komunikācijā informāciju par treniņu, piemēram, klienta nosaukumu, atsauksmes

Kādas prasmes 1 Metodes treniņā var apgūt jūsu komanda?

Vadības prasmju trenere Elita Račiņa palīdzēs apgūt vienu no stratēģiskās domāšanas metodēm – palīdzēs apgūt vienu no stratēģiskās domāšanas metodēm – jautājumu uzdošanu. Dalībnieki uzzinās, kā uzdot jautājumus, kas palīdzēs risināt problēmas, noteikt rīcību vai attīstīties.

Metode ir iekļauta mācību programmā Stratēģiskā domāšana: ceļvedis mainīgos apstākļos

Pārdošanas un vadības prasmju trenere Regīna Reķe palīdzēs saprast, kā, izmantojot OIS metodi, sniegt vērtīgu atgriezenisko saiti.

Metode ir iekļauta jauno vadītāju mācību programmā No speciālista par vadītāju

Komunikācijas trenere Inese Pabērza palīdzēs apgūt pirmos soļus profesionālās reputācijas veidošanā.

Metode ir iekļauta mācību programmā Personīgā zīmolvadība vadītājiem un Darbinieku tēls un uzņēmumu reputācija

Komunikācijas trenere Liene Ločmele palīdzēs apgūt ērti pielietojamu stratēģiju, kas uzstāšanās laikā ļauj būt situācijas noteicējam – ar cieņu un pārliecību uzturēt labu komunikāciju ar dažādi noskaņotiem klausītājiem.

Metode ir iekļauta mācību programmā “Prezentēšanas prasmes”

Komunikācijas trenere Liene Ločmele palīdzēs apgūt Alana Monro 5 soļu metodi, kas ļaus uzlabot savas pārliecināšanas spējas. Metode noderēs situācijās, kad nepieciešams mudināt klientus vai kolēģus uz konkrētu rīcību.

Metode ir iekļauta mācību programmā “Manipulāciju atpazīšana un kritiskā domāšana biznesā”

Projektu vadības trenere Olga Nožņina iemācīs dalībniekiem trendu kartes metodi, kas palīdz komandai radīt jaunas idejas pakalpojumiem, produktiem vai procesu uzlabojumiem.

Treniņa valoda: angļu vai krievu

Metode ir iekļauta mācību programmā Projektu vadība

Projektu vadības trenere Olga Nožņina iepazīstinās ar metodi, kas palīdz sadalīt atbildību projektā.  Tas palīdzēs komandai strādāt efektīvāk un laicīgi novērst daļu domstarpību.

Treniņa valoda: angļu vai krievu

Metode ir iekļauta mācību programmā Projektu vadība

LEAN eksperte Ginta Baltaisbrence  iepazīstinās ar 5S metodi, kas palīdz sakārtot un organizēt darba vidi, kā arī radīt patīkamu atmosfēru darba vietā. Pēc metodes ieviešanas, darba uzdevumus var paveikt ātrāk, vieglāk, efektīvāk.

Metode tiek izmantota mācību programmā LEAN principi efektīvam darbam.

Kad iesakām pieteikties 1 Metodes treniņam?

 • ja vēlaties attīstīt kādu konkrētu prasmi savā komandā
 • ja apsverat domu iegādāties WIN partners mācību programmu, un vēlaties redzēt treneri darbībā vai pārliecināties par programmā izmantoto metožu saturu un kvalitāti

Kādas ir 1 Metodes treniņa priekšrocības?

 • iespēja redzēt WIN partners treneri darbībā un notestēt kādu no biznesa mācību programmām
 • vienkārša organizēšana: treniņš norit attālināti MS Teams vai Zoom platformā
 • efektīvi izmantots darbinieku laiks, neizjaucot ikdienas darba ritmu
 • konkrēts zināšanu pielietojums – 100% praksē balstīts treniņš
 • neliela grupa, kas ļauj iesaistīt treniņā visus dalībniekus