attīstības pārrunas WIN partners

Praktiska projektu vadība

Iemācīsim Tavus darbiniekus pārliecinoši īstenot projektus no A līdz Z: izvirzīt izmērāmos mērķus, efektīvi plānot resursus un projekta komandas darbu, regulāri sekot līdzi termiņiem un pielāgot projekta gaitu neparedzētām izmaiņām.

mācības piemērotas darbiniekiem, kuri vada projektus

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 7, klātienē 6h x 4

Kādās situācijās iesakām projektu vadības programmu?

 • regulāri neizdodas novadīt projektus līdz galam
 • nesanāk saplānot projektam nepieciešamos resursus
 • projektu komandas nejūtas iedvesmotas un motivētas

Par ko ir projektu vadības mācības?

Projektu vadības biznesa mācību programma palīdz dalībniekiem apgūt prasmes un metodes plānotai un sistemātiskai pieejai projektu realizēšanā.

Programma sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir projekts un kāds ir projekta dzīves cikls?
 • Kā noformulēt projekta mērķi un izveidot projekta īstenošanas plānu?
 • Kā plānot komandas darbu un projekta finanses?
 • Kā strādāt ar vairākiem projektiem vienlaicīgi?
 • Kā komunicē tā, lai visi projekta komandā būtu uz vienas lapas?
 • Kā analizēt un vadīt projekta riskus?

Ko iegūst projektu vadības mācību dalībnieki?

 • izprot projektu vadības pamatus un tās biežākajiem izaicinājumiem
 • gatavību uzņemties atbildību par projektu vadību
 • prasmi vadīt projekta komandu – deleģēt pienākumus, motivēt, sniegt atgriezenisko saiti
 • zināšanas un metodes, kas palīdz korekti plānot, sekot līdzi projekta īstenošanas progresam un pielāgoties izmaiņām

Ko iegūst jūsu uzņēmums?

 • laikā pabeigtie projekti
 • pārliecināta un motivēta projektu vadītāju komanda

PROGRAMMA

 • Kas ir projekts?
 • Projekta dzīves cikls
 • Dažādas pieejas projekta vadībai
 • Projekta definēšana un mērķa noteikšana

Sesijas rezultāts: Dalībnieki iegūst izpratni par to, kas ir projekts, kādas tā vadības pieejas pastāv, kādu pieeju ir labāk izvēlēties atkarībā no projekta mērķiem, no kādiem posmiem sastāv projekta dzīves cikls un kādas aktivitātes būtu jāveic katrā no tā dzīves cikla posmiem.

 • Kā efektīvi plānot projekta laiku?
 • Ganta diagramma
 • Kritiskais ceļš
 • Laika rezerves
 • Kam pievērst uzmanību, plānojot projekta finanses
 • Kā kontrolēt projekta budžetu un projekta realizāciju atbilstoši grafikam

Sesijas rezultāts: Dalībnieki iegūst izpratni, kā efektīvi plānot projekta laika grafiku un budžetu, kā arī kā atsekot tos projekta realizācijas laikā.

 • Kādi projekta riski pastāv
 • Kā tos identificēt un novērtēt
 • Riska novēršanas plāna izstrāde

Sesijas rezultāts: Dalībnieki spēj identificēt riskus, spēj pielietot dažādas metodes, lai to analizētu, spēj adekvāti vadīt riskus.

 • Iesaistīto pušu identifikācija un vadība
 • Projekta komandas izveide un vadība
 • Vajadzības, atbildības un motivācija
 • Komunikācijas stratēģijas
 • Starp struktūru un starpvalstu komandu vadība

Sesijas rezultāts: Dalībnieki izprot komandas nozīmīgumu projekta realizācija, izprot, ka viņi var motivēt komandu un veidot komunikāciju.