Darja Odorovska

Agile-SAFe eksperte, projektu vadības un procesu efektivitātes trenere
linkedin
Valodas:
  • Darjai ir pieredze konsultējot un vadot IT, dizaina, mārketinga un pilna cikla produktu izstrādes un pārvaldes projektus jaunuzņēmumiem, MVU un korporācijām
  • Trenerei ir grāds biznesa organizāciju vadībā un gandrīz 10 gadu pieredze projektu vadībā, specializācijā ar Lean Agile-SAFe metodēm
  • Riga TechGirls mentore un praktisko projektu eksperte
  • Trenere veido un pasniedz Agile-SAFe projektu vadības un izglītības programmas
  • Darja palīdz būvēt efektīgas komandas, komandām apgūt un pielietot projektu vadības Agile-SAFe metožu labās prakses, kā arī, uzlabot procesu efektivitāti, pielāgojot vadības stratēģiju konkrētā uzņēmuma specifikai