E-krātuve

4 studentu tipi pēc DISC modeļa | WIN partners Skatījumi  68 31.08.2022 Mācīšanās
4 studentu tipi pēc DISC modeļa
Moderējot pašvaldības stratēģijas izstrādi | WIN partners Skatījumi  44 23.08.2022 Mērķu vadība
Kā stratēģiska domāšana palīdz attīstīt biznesu?
Prezentešanas prasmes | WIN partners Skatījumi  60 23.08.2022 Komunikācijas prasmes
6 idejas prezentācijas sākumam
online apmācības | WIN partners Skatījumi  58 22.08.2022 Komandas darbs
10 jautājumi, lai novērtētu darbinieku iesaiti
Jautājums trenerim | WIN partners Skatījumi  119 16.07.2022 Mācīšanās
Kā panākt, lai darbinieki izmantotu mācībās gūtās prasmes?
Jautājums trenerim 13 | WIN partners Skatījumi  99 15.07.2022 Komunikācijas prasmes
Kā atspēkot negatīvu komentāru prezentācijas laikā?
Jautājums trenerim | WIN partners Skatījumi  162 15.07.2022 Komandas darbs
Komandas veidošana
Kā izvēlēties saliedēšanas aktivitāti komandai?
Skatījumi  201 12.06.2022 Komandas veidošana
Vadītāju attīstība
Kā rīkoties vadītājam, ja nav laika stratēģiskām lietām?
Jautājums trenerim | WIN partners Skatījumi  331 09.05.2022 Komandas darbs
Laika plānošana
Ar ko attālināta sapulce atšķiras no klātienes?
Moderējot pašvaldības stratēģijas izstrādi | WIN partners Skatījumi  329 07.05.2022 LEAN
Komandas darbs
8 zudumi pēc LEAN, kas kavē komandas sniegumu
Jautājums trenerim | WIN partners Skatījumi  303 13.04.2022 Komandas darbs
Vadītāju attīstība
Kā veidot attiecības komandā, ja kļuvu par vadītāju bijušajiem kolēģiem?
jautājums trenerim | WIN partners Skatījumi  282 06.04.2022 Atgriezeniskā saite
Komunikācijas prasmes
Kā kļūt par labāku klausītāju?
preloader