Privātuma politika

Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WIN partners”, reģistrācijas numurs:  40103175108, juridiskā adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048 (turpmāk – WIN partners) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.

Esam sagatavojuši Privātuma politiku, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

WIN partners ievāc tikai tādus datus, kurus Jūs brīvprātīgi nododat, piemēram, aizpildot pieteikuma formu mājaslapā, piesakoties konsultācijai par mācību programmas izvēli vai WIN partners jaunumiem, noslēgtu līgumu.

Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

1. Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras WIN partners ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai noslēgtu līgumu, izpildītu noslēgtā līguma/vienošanās noteikumus vai lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.

2. Personas datu iegūšana var notikt šādi:

 • Aizpildot jautājumu formu mūsu mājaslapā, klients norāda – tālruņa numuru vai e‑pasta adresi;
 • Piesakoties jaunumu saņemšanai e‑pastā, klients norāda – e-pasta adresi
 • Sagatavojot līguma projektu, mums nepieciešami šādi klienta dati – vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta numurs, adrese, tālruņa numurs;
 • Sagatavojot rēķinu, mums nepieciešami šādi klienta dati – vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta numurs;
 • Sniedzot atsauksmes, klients norāda – vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, amatu
 • Apmeklējot mūsu mājaslapu, mēs izmantojam sīkdatnes (angļi val. “cookies”).

3. Iegūto klienta personas datu izmantošana

Mēs izmantojam iegūtos personas datus, lai informētu par gaidāmajiem notikumiem, atbildētu uz neskaidrajiem jautājumiem, nodrošinātu sekmīgu treniņu norisi (sagatavotu rēķinu, līgumu, sertifikātus, vārdu kartes).

Klients jebkurā laikā var atteikties no informācijas saņemšanas un tai atkārtoti pieteikties, rakstot uz e-pastu birojs@winpartners.lv.

Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs mājaslapas apmeklētājiem, ieraksta mūsu interneta pakalpojumu sniedzējs, statistikas nolūkos. No mūsu puses nekāda informācija netiek izmantota mājaslapas lietotāju identifikācijai. Tehniskās detaļas, kas tiek ierakstītas:

 • apmeklētāja web servera adrese;
 • iepriekšējā web lapa, no kuras apmeklētājs mūs ir sasniedzis, ieskaitot jebkādus meklējumu terminus, kas izmantoti;
 • dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu ap šo web lapu (piemēram, lapas, kurām piekļūts un dokumenti, kuri lejupielādēti);
 • kādu tīmekļa pārlūkprogrammu lietotājs izmantoja.

Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vēlas pārtraukt, jebkurā laikā var dzēst savu e-pasta adresi no mērķauditorijas grupas saraksta (atbildot ar  STOP! uz saņemto e-pastu).

Izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”), mēs uzlabojam jūsu kā lietotāja ērtības. Apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo mājaslapu, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu.

4. Iegūto klienta personas datu izmainīšana

Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams mainīt un papildināt sūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi birojs@winpartners.lv.

WIN partners apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti un pareizumu.

5. Klienta personas datu aizsardzība

WIN partners veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

6. Piekļuve klientu personas datiem

Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

 • kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
 • kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem.
 • informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

7. Drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi WIN partners mājaslapas apmeklējuma laikā un veicot mācību piedāvājumu ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

 • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
 • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
 • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
 • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
 • klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

8. Personas datu izpaušana

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskās prasības.

9. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu mājaslapas izmantošanas Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politiku un esat akceptējuši to. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā, publicējot tās aktuālo versiju mūsu mājaslapā.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai lūdzam sazināties ar mums, izmantojot e‑pasta adresi birojs@winpartners.lv vai mūsu juridisko adresi.

Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, WIN partners pārkāpj Jūsu tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Ja apmeklējat WIN partners organizētos pasākumus un nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē, lūdzam mūs iepriekš par to informēt.

 

Informācija atjaunota 28.03.2021