E-krātuve

Kāpēc Tavai komandai noderēs komunikācijas treniņš? | WIN partners Skatījumi  112 05.12.2022 Komandas darbs
Komunikācijas prasmes
Kāpēc Tavai komandai noderēs komunikācijas treniņš?
programma konflikts kā iespēja | WIN partners Skatījumi  404 13.10.2022 Komandas darbs
Kā vadīt emocijas komandā?
online apmācības | WIN partners Skatījumi  244 22.08.2022 Komandas darbs
10 jautājumi, lai novērtētu darbinieku iesaisti
Jautājums trenerim | WIN partners Skatījumi  405 15.07.2022 Komandas darbs
Komandas veidošana
Kā izvēlēties saliedēšanas aktivitāti komandai?
Jautājums trenerim | WIN partners Skatījumi  539 09.05.2022 Komandas darbs
Laika plānošana
Ar ko attālināta sapulce atšķiras no klātienes?
Moderējot pašvaldības stratēģijas izstrādi | WIN partners Skatījumi  604 07.05.2022 LEAN
Komandas darbs
8 zudumi pēc LEAN, kas kavē komandas sniegumu
Jautājums trenerim | WIN partners Skatījumi  482 13.04.2022 Komandas darbs
Vadītāju attīstība
Kā veidot attiecības komandā, ja kļuvu par vadītāju bijušajiem kolēģiem?
Jautājums trenerim 6 | WIN partners Skatījumi  575 14.02.2022 Komandas darbs
Vadītāju attīstība
Kā saprast, kas motivē manu komandu?
Skatījumi  575 13.02.2022 Komandas darbs
Vai izmantot balss ziņas iekšējā komunikācijā?
Kas ir fasilitācija? | WIN partners Skatījumi  403 07.12.2021 Komandas darbs
Kas ir fasilitācija?