WIN partners | B2B pārdošana

B2B pārdošana

Iedrošināsim Tavu pārdošanas komandu proaktīvi uzrunāt jaunus klientus, iemācīsim kaulēšanās knifus un to, kā izprast klientu vajadzības un panākt win-win darījumu.

mācības piemērotas topošajiem un esošajiem pārdevējiem B2B segmentā

ieteicamais dalībniekus skaits grupā – 10 cilvēki

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 7, klātienē 6h x 4

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

Kam iesakām mācības “B2B pārdošana”?

 • pārdevējiem, kuri vēlas aktualizēt savas zināšanas, lai pielāgotos mainīgiem tirgus apstākļiem
 • jauniem pārdevējiem B2B segmentā
 • pārdevējiem, kuru pa tiešo komunicē ar klientu gan klātienē, gan tiešsaistē

Par ko ir B2B pārdošanas apmācības?

Mācību programmā ir apkopoti praktiskie instrumenti, kas palīdz B2B pārdevējam izveidot efektīvu pārdošanas procesu – no potenciālo klientu apzināšanas līdz darījuma slēgšanai. Mācības balstītas H2H jeb human to human pieejā, kad pārdošanas fokusā ir uzticamo attiecību veidošana ar klientu, viņa vajadzību apzināšana un pielāgota risinājuma piedāvāšana.

Mācībās dalībnieki, praktiski darbojoties treneres vadībā radīs atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kā strādāt ar klientiem, kas paliek arvien prasīgāki?
 • kā būt pārliecinošam un tikt pamanītam lielajā piedāvājumu klāstā?
 • kā pielāgot piedāvājumu klienta vajadzībām?
 • kā strādāt ar klientu iebildumiem?
 • kā veiksmīgi slēgt darījumus?

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • apgūs pārdošanas posmu loģiku un metodes darījuma virzīšanai
 • izvirzīs 3-5 KPI sava pārdošanas rezultātu uzlabošanai un izstrādās rīcības plānu to sasniegšanai
 • izveidos individuālu pārdošanas matemātikas aprēķinu izvirzīto KPI sasniegšanai
 • apgūs un attīstīs ikdienā izmantojamas uz klientu orientētas pārdošanas metodes, t.sk. small talk, aktīvā klausīšanās, SPIN un value preposition.