Pragmatiskais vadītājs | WIN partners

360 novērtēšana vadītājiem

Vadītāju kompetenču novērtēšana pēc 360 grādu metodes

novērtēšana paredzēta vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem

aptauja notiek tiešsaistē

Kas ir 360 novērtēšana?

360 grādu novērtēšana uzņēmumu vadītājiem dod iespēju saņemt strukturētu un daudzpusīgu atgriezenisko saiti no saviem tiešajiem vadītājiem, padotajiem darbiniekiem, kolēģiem un pat klientiem. Aptaujas laikā tiek vērtēta vadītāja uzvedība, zināšanas, iemaņas, pieredze, motivācija un personības īpašības.

Novērtēšana notiek tiešsaistē un var būt anonīma, to var aizpildīt arī mobilajās ierīcēs, savukārt, anketas jautājumus var pielāgot organizācijas vajadzībām un aptaujas mērķim.

Pēc novērtēšanas mēs piedāvājam izveidot vadītāja individuālo pilnveidošanas un izaugsmes plānu, kurš iekļauj attīstāmās kompetences, attīstības mērķus un aktivitātes, kā arī progresa novērtēšanas kritērijus.

Veiksmīgākai un efektīvākai nosprausto mērķu sasniegšanai var izmantot arī individuālas koučinga sesijas.

360 grādu novērtēšana vadītājiem | WIN partners

Kādās situācijās iesakām 360 novērtēšanu vadītājiem?

Ir nepieciešams:

  • Precīzi un objektīvi identificēt vadītāju stiprās puses un jomas, kur ir vajadzīga attīstība
  • Izveidot vadītāja individuālo attīstības plānu
  • Veicināt mērķtiecīgu apmācību un pašattīstību, balstoties uz svarīgākajām jomām, kur nepieciešama pilnveidošana
  • Sniegt atsauksmes vadītājiem par viņu kompetencēm

Ko iegūst novērtēšanas dalībnieki?

  • Salīdzinās savu pašvērtējumu ar tiešā vadītāja, kolēģu un padoto vērtējumu
  • Noteiks savas stiprās puses un pilnveidošanas jomas
  • Saņems individuālu attīstības plānu

Ko iegūst uzņēmums?

  • Informāciju par darbinieku noskaņojumu, apmierinātību un iesaistīšanos
  • Noteiks esošo kompetenču līmeni katram vadītājam individuāli un vadības komandai kopumā
  • Augstāku vadītāju iesaisti un motivāciju