Apmācību programmas mērķis:

 1. radīt izpratni par telepārdošanas specifiku un atšķirību no citām pārdošanas formām
 2. ierādīt nepieciešamās prasmes un iemācīt pielietot komunikācijas instrumentus, lai nodrošinātu profesionālu klientu apkalpošanu un attīstītu prasmes strādāt ar klientu vajadzībām
 3. ierādīt metodes, kas palīdzēs atpazīt sarunu biedra tipu un prast pielāgot telepārdošanas sarunu atbilstoši cilvēka tipam
 4. ierādīt instrumentus un telepārdošanas etiķeti, sarunas laikā radot pozitīvu kompānijas tēlu

Ieguvumi programmas dalībniekiem:

 • Prasmes rezultatīvi pārdot pa telefonu, kā arī aizvadīt darījuma sarunu tā, lai klients būtu apmierināts.
 • Prasmes atpazīt un pielietot cilvēku psiholoģiskos tipus sarunā ar klientu.
 • Prasme iztaujāt un vadīt telefonsarunu, orientējoties uz klienta patiesajām vajadzībām.
 • Iemācīties klienta valodā runāt un pārliecināt.

Apmācību programma:

1. Darījuma telefona sarunas specifika.

 • Ar ko atšķiras darījuma saruna pa telefonu no privātas sarunas. Biežāk pieļautās kļūdas. Telefonsarunas etiķete.
 • Verbālās un neverbālās izteiksmes veidi telefonsarunas laikā, kā tie ietekmē rezultātu.
 • Kā radīt nosvērtu, pārliecinošu iespaidu pirmo darījuma telefona sarunas minūšu laikā; tehnika, kā izveidot kontaktu ar sarunas partneri.
 • Balss kā instruments kompānijas tēla veidošanai komunikācijas laikā ar potenciālajiem un esošajiem darījuma partneriem.
 • Kā radīt pozitīvu, uzticēšanās vērtu atmosfēru: kontaktu uzturēšana, small talk tehnika, uzmanības izrādīšana, spēt pielāgoties klienta vajadzībām sarunas laikā.

2.  Ko sagaida sarunu biedrs klausules otrā galā? Iespējamās klienta gaidas.

 • Objektīvās un subjektīvās gaidas, jeb kas patiesībā interesē klientu?
 • Subjektīvās gaidas un kā tās inkorporēt telefona sarunas laikā.
 • Kā panāk, lai sarunas laikā klients sniedz nepieciešamo informāciju. Iztaujāšanas tehnika.
 • Tehnikas, ka palīdzēs ieklausīties un izprast klienta teikto. Barjeras, kas traucē klausīties.
 • Klišejiskas frāzes, ka palīdz veidot sarunas atmosfēru.

3. Pārdošana – loģiski un emocionāli.

 • Kas svarīgāks telepārdošanā: loģika vai emocijas?
 • Emocionālas telefonsarunas specifika.
 • Darbs ar klienta emocijām, pielietojot psiholoģiskās manipulācijas tehniku.
 • Tehnikas (Pārfrazēšana, Akcepts, Ar smaidu pret naidu).

4. Telepārdošana vienā līmenī ar sarunu partneri.

 • Klienta atslēgas vārdu izmantošana sarunas laikā.
 • 3 sarunas līmeņi – īpašības, priekšrocības, izdevīgums.
 • Kā produkta īpašības pārvērst klienta ieguvumā. Iemācies stāstīt par produktu tā, lai klients būtu ieinteresēts.

5. Dažādi sarunu biedra tipi. Kā telepārdošanā pielietot klientu dalījumu tipos?

 • Galvenie cilvēku psiholoģiskie tipi: uzdevums.
 • Kā sarunas sākumā noteikt sarunu biedra tipu un prast to pielietot savā labā.
 • Vadīt sarunu ar jebkura psiholoģiskā tipa pārstāvi.
 • Iemācīties rast kopīgus saskares punktus ar visu psiholoģisko tipu pārstāvjiem.
 • Prast piemērot katram psiholoģiskajam tipam atbilstošu argumentāciju.
 • Atpazīt un prast strādāt ar sarunu biedra individuālajām psiholoģiskajām īpatnībām.

6. Darījuma telefona sarunas noslēgums.

 • Instrumenti, kas palīdzēs profesionāli nobeigt telefona sarunu.
 • Novērtēt, kādus secinājumus ir izdarījis klients, analizējot tā darbību.
 • Telefonsarunas noslēguma frāzes, kas palīdzēs radīt pozitīvu iespaidu gan par sevi, gan pārstāvēto kompāniju.
 • Kā pareizi noslēgt telefonsarunu.

Pasniedzējs: programmas pasniedzēji ir kompānijas Win Partners biznesa konsultanti un treneri, kuru pieredze un iegūtās kompetences ļauj brīvi un ar izpratni pasniegt programmā iekļautās tēmas. Pasniedzēju personīgā ieinteresētība apmācību programmas tēmās un vairāku gadu laikā iegūtās zināšanas garantē maksimālu auditorijas iesaisti un rezultatīvu apmācību procesu.

Apmācību metode: 40% apmācību laika tiek atvēlētas trenera stāstījumam un situācijas demonstrācijai, 60% nepieciešama apmācību dalībnieku tieša iesaiste, piedaloties grupu darbā, vingrinoties noteiktu metožu un instrumentu pielietošanai pa pāriem, iesaistoties lomu spēlēs noteiktu situāciju izspēlei.

Apmācību cena:  Atstājiet informāciju par savu uzņēmumu, lai noskaidrotu cenu un saņemtu jūsu vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.

Norises kārtība:

Apmācību kopējais norises ilgums ir 2 dienas, katru dienu apmācībām veltot 8 stundas.

Starp apmācību 1. un 2 dienu plānots 2-3 nedēļu pārtraukums.

Katras apmācību dienas ilgums ir 8 stundas, iekļaujot divus 15 min ilgus pārtraukumus un 1 stundu ilgu pusdienu pauzi.

Apmācību norise: plkst. 9:00 – 17:00

Apmācību grupa: līdz 15 dalībniekiem, kas ļauj nodrošināt uz indivīda attīstību vērstu pieeju no pasniedzēja puses.

Programmas mērķauditorija:

Telepārdošanas nodaļas vadītāji, kā arī speciālisti, kuru ikdiena saistās ar preču vai pakalpojumu pārdošanu pa telefonu (konsultāciju sniegšana, noteiktu jautājumu izskatīšana, preču/pakalpojumu piedāvāšana) un kuriem nepieciešams uzlabot savas zināšanas un prasmes, lai spētu operatīvi, precīzi, rezultatīvi, kā arī ievērojot biznesa vidē pieņemto etiķeti komunicēt ar esošajiem un jaunajiem klientiem.

Iespējamā norises vieta:

Rīga, Balasta dambis 1a, 17. stāvs.

Apmācību cena:

Cena: 4000 € +PVN uzņēmuma piedāvājums

Cenas piedāvājumā iekļauts: pirmsapmācību izpētes process, apmācības, apmācību materiāli, 1h ilga atgriezeniskās saites tikšanās ar uzņēmuma vadību, kur treneris sniedz savu redzējumu par grupas potenciālu un turpmākajām attīstības iespējām.

Cenas piedāvājumā nav iekļauts: apmācību zāles īre un ēdināšanas izdevumi.