WIN partners piedāvā jaunu treniņu risinājumu, kas ļauj pāris stundu laikā apgūt konkrētu metodi labākai cilvēku vadībai, efektīvākai komunikācijai vai pārdošanas prasmju attīstībai.

Vienas metodes treniņš izstrādāts, lai apmācību procesu varētu ērti integrēt ikviena uzņēmuma darba ritmā un fokusētos uz praktisku, tūlītēji pielietojamu prasmju iegūšanu. Aizvadot vienai sapulcei līdzvērtīgu laiku pieredzējuša trenera vadībā, uzņēmuma komanda attīstīs jaunas prasmes un to pielietojumu savai ikdienai raksturīgajās situācijās.

Izvēlies, kuru metodi vēlies apgūt un piesakies treniņam, aizpildot zemāk redzamo anketu.

Ieguvumi:

 • Kompakta treniņa struktūra – viena metode divās stundās
 • Vienkārša organizēšana – treniņa norise uzņēmuma telpās
 • Efektīvi izmantots darbinieku laiks, neizjaucot ikdienas darba ritmu
 • Konkrēts zināšanu pielietojums – 100% praksē balstīts treniņš
 • Neliela treniņa grupa un individuāla pieeja
 • Iespēja brīvi kombinēt vairākas treniņa grupas – līdz pat 6 grupas dienas laikā, piesaistot divus trenerus
Izvēlies metodi, ko apgūt:

 VADĪBA

 • KOUČINGA MODELIS STRIDE.
  Kolēģu un darbinieku mērķtiecīga attīstība. Specifiska jautājumu uzbūve un struktūra, kas palīdz darbiniekam nonākt līdz konkrētam risinājumam.

 • LĀBĀKĀS PRAKSES IZMANTOŠANA BPI.
  Strukturēta pieredzes pārnešana pretstatā klasiskajiem veiksmes stāstiem. Pārņem labāko pieredzi detaļās un specifiskās niansēs.

 • PROJEKTU PLĀNOŠANAS METODE Kritiskais ceļš.
  Efektīva risku pārvaldīšana, plānojot projektu laika grafikus. Īpaši noderīgi vadītājiem, projektu vadītājiem un projektu komandām.

 KOMUNIKĀCIJA

 • DARBA UZDEVUMU DOŠANA 3U.
  Kā strukturēti un sagatavoti dot uzdevumu darbiniekam, kolēģim vai vadītājam.

 • ATGRIEZENISKĀS SAITES DOŠANA OIS.
  Cilvēku vadība efektīvai atgriezeniskās saites sniegšanai ikdienā – lai tā būtu sadzirdēta, iedarbīga un uz attīstību vērsta.

 • PREZENTĒŠANAS STĀJA KRS.
  Uzsāc prezentāciju pārliecinoši un ātri likvidē šķēršļus, kas traucē uztvert Tavas prezentācijas saturu.

 PĀRDOŠANA

 • ARGUMENTĀCIJA FAKTS + PIRKŠANAS MOTĪVS.
  Konkrēta argumentācijas metode pārdošanā. Apgūsti, kā pateikt savu vēstījumu tā, lai Tevi sadzird un nopietni apsver Tavu piedāvājumu, produktu vai ideju.

 • KONFLIKTU RISINĀŠANA AR KLIENTU EPIS.
  Saīsini konfliktu risināšanas ilgumu un atstāj klientam iespējami pozitīvāko iespaidu par uzņēmumu un stiprini lojalitāti.

 • AKTĪVA KLAUSĪŠANĀS HALLO.
  Kā klausīties un uztvert informāciju, nepārtraucot, piefiksējot, sagatavojot jautājumus un motivējot otru cilvēku aktīvai iesaistei.

Viena metode divās stundās – apmācību norise

Trīs efektīvi plānoti mācību posmi, lai maksimāli fokusētos uz metodes praktisko apguvi un pielietojumu.

#1 posms – attālināti: Dalībnieka sagatavošana treniņam, lai klātienē varētu fokusēties metodes praktiskajam pielietojumam

 • Teorijas materiāls.
 • Video – iedvesmai, labākai izpratnei un motivācijai.
 • 5 jautājumu aptauja – konkrētas situācijas, teorijas izpratne un pašvērtējums.

#2 posms – 2h treniņš klātienē: praktiska metodes apguve, izmantojot ikdienā sastopamas situācijas

 • Īsa un aktīva metodes teorijas atkārtošana un akcentēšana.
 • Praktiskais darbs, metodes pielietošana un izspēle caur specifiskām ar uzņēmuma ikdienu saistītām situācijām.

#3 posms – attālināti: dalībnieku motivēšana nostiprināt un praktizēt apgūto metodi

 • Divu mēnešu laikā atgādinājumi un pamudinājumi pielietot jauno prasmi, pilnveidojot tās integrēšanu ikdienas darba situācijās.

REĢISTRĀCIJA

Treniņa formāts

Trīs posmu risinājums:

 1. Iepazīšanās ar materiāliem pirms treniņa
 2.  2 h treniņš klātienē
 3. Divu mēnešu atbalsta periods

Dalībnieku skaits

vienā grupā 8-12 personas

Norises vieta

Pie klienta

Valodas

karogiLatviešu
Krievu
Angļu

Cena

Vienas grupas apmācība: 680 EUR + PVN