Biznesa efektivitātes indikatori – KPI un OKR

Iemācīsim Tavu komandu orientēties biznesa efektivitātes indikatoros un izmantot tos komandas darba plānošanā un snieguma novērtēšanā.

programma paredzēta uzņēmumu un struktūrvienību vadītājiem

ieteicamais dalībniekus skaits grupā – 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 2, klātienē 6h

programmu var apgūt arī tiešsaistē

Kādās situācijās iesakām KPI un OKR biznesa mācību programmu?

 • neizdodas saplānot uzņēmuma vai struktūrvienības darbu ilgtermiņā
 • neizdodas sasniegt izvirzītos mērķus
 • darbinieki nesaprot, kā viņu darba uzdevumi veicina vai kavē uzņēmuma  mērķu sasniegšanu

Par ko ir KPI un OKR biznesa mācību programma?

Biznesa mācību programma „Biznesa efektivitātes indikatori – KPI un OKR”* ir paredzēta uzņēmumu un struktūrvienību vadītājiem. Programma palīdz domāt par biznesa attīstību stratēģiski un uzņemties atbildību par izvirzīto mērķu sasniegšanu. Tā balstās uz KPI un OKR metodes izmantošanu uzņēmuma efektivitātes plānošanai un snieguma novērtēšanai.

Programma sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kā izvirzīt sasniedzamus un mērāmus biznesa mērķus?
 • kā komunicēt mērķus darbiniekiem?
 • kā integrēt mērķus ikdienas darba uzdevumos?
 • kā sekot līdzi izpildes procesam un pieņemt attiecīgos ikdienas lēmumus mērķu sasniegšanai?

Pirms īstenošanas programmu adaptējam klienta jomai un vajadzībām. Mēs iepazīstam uzņēmuma specifiku un piepildām mācību saturu ar atbilstošiem piemēriem un praktiskiem risinājumiem.

*KPI – no angļu key performance indicator, OKR – no angļu objectives and key results

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • zināšanas par mērķu izvirzīšanu un to izpildes monitoringu
 • attīstītas līderības prasmes, mērķtiecīgi vadot savas komandas darbu
 • pārliecība par saviem ikdienas lēmumiem un spēja tos argumentēt kolēģiem

Ko iegūst uzņēmums?

 • efektīvāku komandas darbu
 • iespēju plānot darbību ilgtermiņā
 • motivētāku komandu, kura saprot, ko un kāpēc  dara