Darba uzdevumu formulēšana

Lai uzdevumu formulētu saprotami, izpildāmi un ar pārliecību, ka tā izpildes ceļš ir izprasts, apgūsti 3U metodi efektīva darba uzdevuma formulēšanai

mācības paredzētas pārdošanas speciālistiem, mārketinga speciālistiem, projektu vadītājiem

optimālais dalībnieku skaits: 12 – 14 cilvēki

50% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: 2h attālināti vai klātienē

Komandas sadarbībā īstenojot uzņēmuma darbības procesus, nereti vajadzīgs nodot darba uzdevumu kolēģim vai jaunam uzņēmuma darbiniekam, kas vēl tikai apgūst pienākumu izpildi.

Lai uzdevumu formulētu saprotami, izpildāmi un ar pārliecību, ka tā izpildes ceļš ir izprasts, noderīga ir prasme pielietot 3U darba uzdevuma formulēšanas metodi.

Kam iesakām programmu “Darba uzdevumu formulēšana”?

 • Ja regulāri nepieciešams dot jaunus, mainīgus vai sarežģītus darba uzdevumus
 • Ja komandā nepieciešams uzlabot darbu izpildes ātrumu un precizitāti
 • Ja nepieciešams atvieglot jaunu darbinieku apmācīšanas procesus

Programmas saturs:

1. Darba uzdevumu sniegšanas būtība

 • Kas ir darba uzdevuma sniegšana?
 • Kāds ir šī procesa galvenais mērķis?

2. Veiksmīga darba uzdevumu formulēšana

 • Kas ir 3U darba uzdevumu veiksmīgas formulēšanas metode?
 • Kā praksē izmantot 3U metodi?
 • Kādās situācijās var pielietot 3U metodi?

Ieguvums pēc mācībām:

 • Izpratne par precīza darba uzdevuma formulēšanas pievienoto vērtību
 • Zināšanas par darba uzdevumu nodošanas mērķi un kāpēc ir svarīgi formulēt darba uzdevumu iespējami precīzi
 • Prasme formulēt darba uzdevumu, lai pēc iespējas ātrāk un precīzāk sasniegtu vēlamo rezultātu

Mācības pielāgojam tieši jūsu nozares vajadzībām un specifikai, piemeklējot īpašu pieeju, iesaistot dalībniekus diskusijās, simulācijās un praktiskos uzdevumos, lai nodrošinātu labāku prasmju apgūšanu un pielietošanu reālajā darbības vidē.