winpartners-personiga-zimolvadiba

Darbinieku tēls un uzņēmuma reputācija

Mācām stiprināt uzņēmuma reputāciju caur organizācijas darbinieku tēlu. Programmas dalībnieki apgūst personīgā zīmola izveides pamatus, sagatavo "lifta runu" un atrod instrumentus, kā ar profesionālā tēla palīdzību veicināt darba devēja zīmola atpazīstamību un savu karjeras attīstību.

mācības paredzētas darbiniekiem, kuri ikdienā komunicē ar klientiem un sadarbības partneriem, piemēram, pārdošanas un klientu apkalpošanas speciālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti

optimālais dalībnieku skaits: 10 darbinieki

70% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: tiešsaistē 3,5h x 4, klātienē 7h x 2

programma pieejama klātienē un tiešsaistē

Kādās situācijās iesakām programmu “Darbinieku tēls un uzņēmuma reputācija”?

 • organizācija vēlas palīdzēt saviem darbiniekiem veidot profesionālas un uzticamas attiecības ar klientiem un sadarbības partneriem
 • organizācija vēlas iesaistīt darbiniekus ārējās un iekšējās komunikācijas aktivitātēs, piemēram, stiprināt darbinieku eksperta tēlu medijos
 • organizācija vēlas uzlabot savu darba devēja tēlu vai produktu atpazīstamību, iesaistot darbiniekus uzņēmuma komunikācijā sociālajos medijos

Par ko ir programma “Darbinieku tēls un uzņēmuma reputācija”?

Programmas mērķis ir iedot dalībniekiem izpratni par personīgā tēla lomu uzņēmuma reputācijas veidošanā un viņu profesionālajā attīstībā. Mācībās runāsim par iespējām, ko darbinieki var izmantot profesionāli mijiedarbojoties ar organizāciju, lai palīdzētu organizācijai stiprināt reputāciju un sasniegtu savus karjeras mērķus.

Programma sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kā darbinieka tēls ietekmē darba devēja reputāciju?
 • kas ir un kas nav personīgais zīmols?
 • ar ko sākt personīgā zīmola izveidi?
 • kādas ir personīgā zīmola komponentes, piemēram, vizuālā identitāte, saturs?
 • kas ir komunikācijas etiķete un kādi ir tās noteikumi?
 • kā izmantot sociālos tīklus un citus instrumentus personīgā zīmola veidošanā?

Mācībās ir paredzēti praktiskie uzdevumi un piemēru analīze, kā arī divi mājasdarbi. Programmas noslēgumā katram dalībniekam ir skaidrs rīcības plāns sava darbinieka tēla attīstībai.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • izprot, kā darbinieku tēls ietekmē organizācijas reputāciju
 • izprot, kā mērktiecīgs darbs ar savu profesionālo tēlu jeb personīgo zīmolu var palīdzēt sasniegt karjeras mērķus
 • iepazīst un piemeklē piemērotākos instrumentus savas personīgā zīmola izveidei
 • izveido lifta runu un rīcības plānu sava personīgā zīmola ilgtermiņa attīstībai

Ko iegūst uzņēmums?

 • darbiniekus, kuri zina, kā caur personīgā tēla veidošanu atbalstīt organizācijas reputāciju
 • darbiniekus, kuri ir motivēti talākai profesionālai attīstībai
 • uzlabotu darba devēja tēlu