Degt, bet neizdegt!

Programma palīdzēs atpazīt izdegšanu un iegūt rīkus sabalansēt darba efektivitāti ar darbinieku labbūtību

mācības paredzētas dažādu līmeņu un struktūrvienību vadītājiem

optimālais dalībnieku skaits: 12 – 14 cilvēki

70% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 3, klātienē 6h x 2

Kam iesakām programmu “Degt, bet neizdegt!”?

Programma ir paredzēta vadītājiem, kuri vēlas labāk izprast un mazināt izdegšanas riskus, savlaicīgi pamanīt pazīmes, kad jāsāk pievērst pastiprināta uzmanība un iegūt praktiskas metodes, ko darīt, ja tiek pamanīta izdegšana.

Par ko ir programma “Degt, bet neizdegt!”?

Šajā sarežģītajā un izaicinošajā laikā kādā atrodamies, ļoti būtiski vadītājiem ir rūpēties gan par savu, gan darbinieku mentālo veselību, saglabājot efektivitāti. Darba vide, savstarpējā sadarbība un darba apjoms, kā arī mūsu katra iekšējie faktori var būt par iemeslu nepārtrauktam stresam un izdegšanai.

Kā atpazīt izdegšanas riskus, kā vadītājiem stiprināt pašiem sevi un atbalstīt savus darbiniekus? Kā veicināt komandā balansu starp efektivitāti un emocijām, un kā palīdzēt izdegšanas gadījumā? Par to šajā programmā.

Programmas saturs:

 • Kā pamanīt un atpazīt izdegšanas pazīmes?
 • Enerģijas zagļi un galvenie iemesli izdegšanai
 • Vai vadītājs ir atbildīgs par visu? Darbinieku atbildība savas mentālās veselības uzturēšanā un balansā
 • 3 soļu metode ceļā uz ieradumu maiņu
 • Praktiski rīki, ko iesākt ar dedzinošo ārējo vidi
 • Pirmās palīdzības aptieciņa jeb ko darīt un kā vadīt sarunu ar “izdegušo”

 

 • Ko iesākt ar darbinieku emocijām?
 • Kā profilaktiski mazināt izdegšanas riskus, nodrošinot augstu efektivitāti?
 • Kas veicina darbinieku emocionālo labbūtību un kā to pielietot, lai sasniegtu mērķus?
 • Kā saglabāt savu dzīves balansu?

 

Ko iegūs mācību dalībnieki?

 • Zināšanas, kas palīdz pamanīt izdegšanas riskus un pazīmes pašiem sev un saviem darbiniekiem
 • Praktiskas metodes, kā rīkoties un sarunāties ar saviem darbiniekiem izdegšanas gadījumā
 • Sevis labāka apzināšanās un iepazīšana, lai varētu sevi stiprināt un saglabāt balansu
 • Praktiskus rīkus, kā apvienot efektivitāti un darbinieku labsajūtu, lai mazinātu izdegšanas riskus

Ko iegūs uzņēmums?

 • Apzinātākus vadītājus, kas spēj paši sev palīdzēt, lai neizdegtu
 • Proaktīvāku vadītāja un darbinieku sadarbību emocionāli grūtās situācijās
 • Lojālākus un emocionāli spēcīgākus darbiniekus
 • Pozitīvāku un efektīvāku darba vidi