WIN partners programma: Digtālo produktu UX dizains

Digitālo produktu UX dizains

Palīdzēsim Jūsu komandai izprast lietotāju centrētu (user-centric) digitālo produktu izstrādes procesu un apgūt svarīgākās metodes praktiskai pielietošanai ikdienā.

mācības paredzētas visiem, kas piedalās digitālu produktu izstrādē

ieteicamais dalībnieku skaits grupā: 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 50% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 2, klātienē 6h

programmu var apgūt arī tiešsaistē

Kad iesakām programmu “Digitālo produktu UX dizains”?

 • uzņēmumā plānota digitāla produkta* vai pakalpojuma izveide, pārveide vai uzlabošana
 • komanda ikdienā ir iesaistīta digitālu produktu vai pakalpojumu izstrādē un attīstībā

*Digitālais produkts ir tas, ar ko klients mijiedarbojas ar uzņēmumu caur ekrānu, piemēram, mājaslapa, mobilā lietotne, e-veikals, pašapkalpošanās portāls utml. 

Par ko ir programma “Digitālo produktu UX dizains”?

Programma “Digitālo produktu UX dizains” iepazīstina ar dizaina domāšanas pamatprincipiem – izpēti, empātijas veidošanu, ideju ģenerēšanu, prioritizēšanu, prototipēšanu, testēšanu, un kā tos iespējams pielietot digitālo produktu vai pakalpojumu izstrādē. Ar piemēriem parādīsim ko iegūst uzņēmumi, kas izmanto šādu izstrādes pieeju. Dalībnieki iemācīsies dažādas praktiskas metodes, kā arī izprast, kādos gadījumos katru no metodēm var pielietot.

Programma sastāv no divām daļām, kur pirmā ir veltīta tēmas apguvei, savukārt, otrajā daļā pēc klienta izvēles dalībnieki padziļināti apgūst kādu no lietotāju pieredzes uzlabošanas metodēm: lietotāju intervijas, lietojamības tests, klienta pieredzes kartēšana (user journey mapping) vai dizaina sprints.

Programma sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kādi ir digitālo produktu dizaina izstrādes posmi?
 • kādas metodes pielietojamas, lai atbildētu uz neskaidrajiem jautājumiem katrā no dizaina posmiem?
 • kā praktiski tiek pielietota katra no metodēm, kāds ir process un rezultāti?
 • kādus rīkus UX dizainā izmantot gan klātienē, gan attālināti?
 • kādu efektu dod lietotāju centrēta dizaina pieeja? Piemēri no vadošu Latvijas un Baltijas uzņēmumu un valsts iestāžu digitālo produktu izstrādes.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • uzzina par dizaina domāšanas pamatprincipiem
 • gūst izpratni par sistemātisku rīcību dažādu lietotāju pieredzes problēmu uzlabošanā
 • apgūst dažādas praktiskas metodes digitālo produktu lietotāju pieredzes uzlabošanā
 • uzzina par dažādiem rīkiem ar kuriem iespējams strādāt gan klātienē gan attālināti
 • caur praktiskiem piemēriem redz kā šī pieeja dod pievienoto vērtību biznesam

Ko iegūst uzņēmums?

 • pamatotāku lēmumu pieņemšanu digitālo produktu izstrādes procesos
 • kompetentus darbiniekus, kuri orientējas digitālo produktu dizaina procesā
 • digitālos risinājumus, kas pamatojas lietotāju vajadzībās