DisC modelis pārdošanas komandai | WIN partners

DiSC® modelis pārdošanas komandai

Mācām izmantot DiSC modeļa uzvedības tipus efektīvākai klientu komunikācijai un pārdošanas rezultātu uzlabošanai

mācības paredzētas pārdošanas konsultantiem un klientu apkalpošanas speciālistiem

ieteicamais dalībniekus skaits grupā – 10 cilvēki

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 4, klātienē 6h x 2

programmā iekļauti 8 praktiski uzdevumi

Kādās situācijās iesakām DiSC® mācības pārdošanas komandai?

 • pārdošanas komandai ir grūtības atrast pieeju dažādiem klientu tipiem
 • pārdevējiem ir grūtības pārvaldīt iebildumus, nolasīt klientu uzvedību un runāt viņu valodā
 • netiek sasniegti pārdošanas mērķi
 • klientus neapmierina apkalpošanas kvalitāte

Par ko ir programma?

DiSC teoriju radīja Dr. William Marston no Kolumbijas Universitātes. Viņš iedalīja četrus personības jeb uzvedības tipus: dominējošais, ietekmējošais, līdzsvarotais un apdomīgais (no angļu Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness).

Programma DiSC®modelis pārdošanas komandai ir mācības pārdošanas komandai par četriem cilvēku uzvedības modeļiem un to kombinācijām. Dalībnieki iemācās izprast citu uzvedību un pielāgoties tai, lai panāktu vēlamo rezultātu, piemēram, veiksmīgi noslēgt biznesa pārrunas vai darījumu, uzlabot klientu apkalpošanu.

Pirms mācībām dalībnieki aizpilda anketu, lai noskaidrotu savu profilu atbilstoši DiSC® modelim. Piedāvājām divas dalībnieku novērtēšanas iespējas.

Pirms mācībām dalībnieki aizpilda novērtēšanas anketas, kuras vēlāk apkopo un izanalizē WIN partners treneris. Katrs dalībnieks saņem sava profila aprakstu. Treneris pielāgo mācību programmu dalībnieku rezultātiem, piemēklējot atbilstošākus piemērus un attīstības uzdevumus.

Kādas ir DiSC Classic priekšrocības?

 • Anketa, ko var aizpildīt pirms mācībām (digitāli vai uz papīra)
 • Treniņa laikā var salīdzināt DiSC stilus un iegūt padomus, kā veidot efektīvākas attiecības ar kolēģiem
 • Iespēja labāk saprast savu un citu cilvēku uzvedību un emocijas, kā arī pielāgoties, lai veidotu efektīvāku un produktīvāku sadarbību

Novērtējuma soļi:

 • DiSC novērtējums: dalībnieki saņems DiSC novērtējuma anketu papīra formātā vai digitāli (aizpildīšana prasa aptuveni 20 min).
 • Personalizētais profils: treneris sagatavo personalizētu uzvedības profilu, kas ļauj iegūt padziļinātāku izpratni par sevi caur katra unikālā DiSC stila prizmu
 • Labākas attiecības ar kolēģiem: treniņa laika dalībnieki var salīdzināt savus DiSC stilus, izprast un pielāgoties katra unikālajām vajadzībām vai stilam

Catalyst™  – ir interaktīva apmācību platforma, kas palīdzēs labāk izprast savu un kolēģu uzvedību, uzlabot organizācijas kultūru un savstarpējas attiecības.

Kādas ir platformas priekšrocības?

 • Personalizēta apmācības platforma katram dalībniekam
 • Adaptīva testēšana un maksimāli personalizēti rezultāti
 • Iespēja salīdzināt DiSC stilus un iegūt padomus, kā veidot efektīvākas attiecības ar kolēģiem un klientiem
 • Prezentācijas, video un citi dinamiski apmācību instrumenti, kas palīdzēs izmantot apmācībās trenēt sociālas un emocionālas prasmes
 • Vienkārša navigācija un neierobežota pieeja informācijai

Pamata modulim ir iespēja pievienot:

 • EVERYTHING DiSC AGILE EQ®
  Modulis palīdz attīstīt savu emocionālo inteliģenci: atklāt savas stiprās puses un potenciālu, nolasīt emocionālas un personiskās vajadzības konkrētā situācijā un reaģēt atbilstoši.
 • EVERYTHING DiSC MANAGEMENT® palīdz kļūt par vēl efektīvāku līderi, palīdzot saprast savu lomu vadībā, uzlabot komunikācijas prasmes un motivēt darbiniekus.
  Palīdz visu līmeņu vadītājiem iemācīties noteikt darbinieku stilus un pielāgot savu stilu, lai vadītu efektīvāk.

Novērtējuma soļi:

 • DiSC novērtējums: dalībnieki saņems personisku aicinājumu aizpildīt DiSC novērtējumu Catalyst platformā (aptuveni 20 min)
 • Personalizētais profils: Catalyst nodrošina personalizētu uzvedības profilu, kas ļauj iegūt padziļinātāku izpratni par sevi caur katra unikālā DiSC stila prizmu
 • Labākas attiecības ar kolēģiem: Catalyst ļauj dalībniekiem uzreiz salīdzināt savus DiSC stilus, izprast un pielāgoties katra unikālajām vajadzībām vai stilam

Mācībās paredzēti 8 praktiski uzdevumi, kas ļauj dalībniekiem jau treniņa laikā izmantot gūtās zināšanas, modelējot darba situācijas.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • algoritmi klientu uzvedības nolasīšanai
 • labāka sevis un klienta izpratne, dalībnieki saņem personiskās uzvedības modeļa aprakstu un ieteikumus savas uzvedības pielāgošanai
 • attīstīta empātija pret klientiem – darbinieki iemācās izprast citu cilvēku uzvedības motīvus
 • izlabotas sadarbības un konfliktu risināšanas prasmes, spēja izvēlēties visefektīvāko stratēģiju ikdienas komunikācijā un strīdu gadījumā

Ko iegūst uzņēmums?

 • pārdošanas komandu, kas māk pielāgoties dažādiem klientu tipiem un sasniegt pārdošanas mērķus