WIN partners programma

Kā saplānot laiku, lai saglabātu prieku

Mācību ilgums 2 dienas x 3,5h

Nākamā publiskā treniņa datumi tiks precizēti

 

mācības paredzētas tiem, kas vēlas uzlabot laika un darba plānošanas iemaņas

mācības vada efektivitātes un produktivitātes trenere: Dace Skrastiņa

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācības notiek “Zoom”

cena: 290 EUR + PVN

Kad iesakām programmu “Kā saplānot laiku, lai saglabātu prieku”?

 • neizdodas laicīgi īstenot ieplānoto
 • nav skaidrības par to, kā sakārtot prioritātes
 • ir grūtības, plānojot ikdienas darbus
 • ir augsts stresa līmenis un darbs vairs nesagādā prieku
 • trūkst enerģijas un pašmotivācijas

Ko iegūst dalībnieki?

 • apzinās savus laika un darbu plānošanas paradumus – kādi tie ir, kā tie palīdz vai traucē ikdienā
 • apgūst praktiskas metodes laika un enerģijas menedžmentam
 • izveido personīgās attīstības plānu jaunu paradumu ieviešanā

Programma

Kādā situācijā esmu šobrīd?

 • Kādi ir lielākie izaicinājumi un vajadzības
 • Kas notiek īstenībā, jeb kas ir manu problēmu patiesie cēloņi? (laika plānošana, komunikācija, komandas darbs, motivācija)
 • Produktivitāte vs enerģija
 • Laika un darba plānošanas principi
 • Ieradumu analīze

Metodes laika un darba plānošanas uzlabošanai

Prioritātes

 • Kā tikt galā ar „darbu haosu” un noteikt prioritātes? (Eizenhauera matrica)
 • Svarīgo un steidzamo uzdevumu efektīva izpilde.
 • Pareto principa izmantošana (80/20)
 • Kā efektīvi deleģēt nesvarīgos uzdevumus
 • “Apzinātības gongs”  – vai tas ko es daru tagad, ir svarīgākais darbs?

Plānošana

 • Plānošanas rīku alternatīvas un kurš rīks ir visefektīvākais katrā situācijā (kalendārs, plānotājs, darbu saraksti, u.c.)
 • Kā saplānot un izdarīt „Dārgakmeņu darbus” vs „Ugunsgrēku dzēšana”
 • Kā saplānot dienu pārzinot savu enerģijas līkni

Sesijas rezultāts: izanalizēti personiskie laika vadības ieradumi, noteikti TOP 3 potenciālie riski un TOP 3 labie ieradumi, apgūtas laika un darba plānošanas prasmes.

Prokrastinācija jeb darbu atlikšana

 • Darbu atlikšanas iemesli
 • Prokrastinācijas ietekme uz dzīves kvalitāti
 • Risinājumi

Atbalstošā vide

 • Pašaprūpe – fizioloģiskās vajadzības, dzīves balanss, kvalitatīva atpūta
 • “Nudge” teorija un individuālais plāns ieradumu veidošanai
 • Izaicinājumi
 • Atbalsta partneris (Accountability Partner)
 • Robežu noteikšana un izdegšanas risku novēršana
 • Individuālā apņemšanās par jaunu paradumu ieviešanu
 • Pirmā soļa spēks

Sesijas rezultāti: apgūtas darba izpildes efektivitātes metodes, izveidots individuāls enerģijas atjaunošanas plāns, sastādīts individuālais laika vadības uzlabošanas plāns.

 

Realizējot programmu uzņēmumā, pielāgosim tās saturu biznesa un komandas specifikai un vajadzībām – uzzini vairāk!