LEAN efektīvam darbam | WIN partners

LEAN efektīvam un patīkamam darbam

Ar LEAN instrumentu palīdzību iemācām padarīt ikdienas darbu efektīvāku: strukturēti meklēt problēmu cēloņus, noteikt zudumus ikdienas procesos un izmantot sapulces kā jaudīgu komandas darba instrumentu

mācības paredzētas vadītājiem, kvalitātes un projektu vadītājiem un citiem, kas vēlas strādāt efektīvāk

mācības notiek “Zoom”, tās netiek ierakstītas

Datumi tiks precizēti

mācību cena: 490 EUR + PVN

Kādās situācijās iesakām mācības “LEAN efektīvam un patīkamam darbam”?

 • ja vēlaties apgūt LEAN domāšanas principus un metodes, lai padarītu savu darba dienu efektīvāku
 • ja ikdienā bieži saņemat sūdzības no klientiem vai kolēģiem par termiņu kavēšanu, neizdarītiem darbiem
 • ja jūtat, ka ir darba pārslodze
 • ja pārāk daudz laika pavadāt bezjēdzīgās sapulcēs vai arī sapulces notiek reti un neregulāri
 • ja darba ikdienā atkārtojas vienas un tās pašas problēmas

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • uzzinās par LEAN būtību, principiem un ieguvumiem
 • apgūs LEAN metodes: Krīta aplis, 5S, MIFA,  5KĀPĒC, A3
 • iegūs praktiskas iemaņas zudumu atpazīšanā un mazināšanā
 • spēs uzzīmēt ikdienā notiekošo kā procesu un zinās kā to uzlabot
 • pārskatīs un pilnveidos komandas mērķus atbilstoši LEAN principiem
 • uzzinās, kā pārvērst sapulces par efektīvu darba instrumentu
 • iemācīsies atrast cēloņus un apgūs instrumentus problēmu risināšanai
 • praktiski piemēros LEAN metodes konkrētu darba situāciju risināšanai

Programma

 • Lean principi
 • Zudumi un to piemēri
 • Grupu darbs zudumu atklāšanai
 • Krīta apļa metode
 • 5S piemēri

Sesijas rezultāts:  dalībnieki izprot LEAN un zudumu mazināšanas metodes un apgūst strukturētu pieeju zudumu novēršanai

 • Spēle standartizācijas un LEAN principu izpratnei
 • Klientu vajadzību izmantošana procesu uzlabošanā
 • Procesu vadība un MIFA- metode procesa uzlabošanai
 • Mājas darbs izvēlēta procesa uzlabošanai

Sesijas rezultāts: dalībnieki iepazīst LEAN pieeju caur spēli un apgūst metodi strukturētai procesu analīzei un uzlabošanai

 • Uzņēmuma un nodaļas mērķu nozīme, to definēšana pēc SMART principiem
 • Efektīvu sapulču izveide un novadīšana
 • Darbs pie saviem mērķiem

Sesijas rezultāts: dalībnieki pārskata savus un  struktūrvienības darba mērķus, izveido savas nodaļas sapulces dienas kārtību, novada sapulci un iegūst atgriezenisko saiti par sapulci no kolēģiem un trenera

 • Atšķirība starp cīņu ar sekām un problēmas cēloņa noskaidrošanu
 • Iepazīšanās ar problēmas risināšanas struktūru
 • Problēmas cēloņa noskaidrošana ar 5 kāpēc un citām metodēm

Sesijas rezultāts: dalībnieki atrod cēloni izvirzītai darba problēmai un izstrādā rīcības plānu tās novēršanai, izmantojot LEAN instrumentus

Realizējot programmu uzņēmumā, pielāgosim tās saturu biznesa un komandas specifikai un vajadzībām – uzzini vairāk