6 situācijas, kad ir vērts piesaistīt ārējo treneri | WIN partners

Treneru apmācības “Train the Trainer”

Palīdzēsim treneriem strukturēt mācību programmu saturu un attīstīt mācīšanas prasmes, piemēram, kā iesaistīt auditoriju, izmantot vizuālās uzskaites materiālus. Dalībnieki apgūs praktiskās metodes, kas palīdzēs pielāgot mācību procesu dažādu auditoriju prasībām.

mācības paredzētas uzņēmumu iekšējiem treneriem, kuri māca kolēģiem produktus, klientu apkalpošanu, datu drošību utml.

treneris: Aldis Zauls

mācības notiks attālināti “Zoom”

dalības maksa: 440 eiro + PVN

Kam iesakām apmācības “Train the Trainer”?

 • uzņēmumiem, kuri vēlas izveidot mācību programmu vai attīstīt jau esošās programmas saturu
 • uzņēmumiem, kas vēlas uzlabot iekšējo treneru sniegumu
 • treneriem, kuri vēlas apgūt jaunas metodes darbam ar auditoru
 • treneriem, kuriem nepieciešams adaptēt savas programmas online formātam

Ko iegūs kursa dalībnieki?

 • apgūs praktiskas metodes, kā arī tips & tricks mācību satura veidošanai un pasniegšanai
 • attīstīs prasmes, kas palīdzēs radīt interesi un noturēt auditorijas uzmanību apmācību laikā
 • uzzinās, kā mācību laikā izmantot vizuālās uzskates materiālus
 • iemācīsies tikt galā ar negaidītām situācijām un iebildumiem, izklāstot neērtas tēmas
 • apgūs blended learning jeb mācību formātu kombinēšanas tehniku, izmantojot tādas metodes, kā face-to-face, virtual classroom, attīstības uzdevumi u. c.
 • apgūs digitālos risinājumus auditorijas iesaistei: Zoom, Saba, Menti, VR u.c.
 • uzzinās, kā uzņēmumu apmācību programmas pārvērst viegli un efektīvi uztveramās, profesionālās apmācībās

Programma

 • Apmācību moduļi. Struktūra un laika sadalījums.
 • Sasveicināšanās, iepazīšanās ar grupu kā veids kontakta izveidošanai un atmosfēras radīšanai.
 • Apmācību norises kārtības definēšana. Veidi un metodes, kā apmācību dalībniekus iepazīstināt ar apmācību norisi.
 • Fasilitācija kā metode strukturētai un ātrai grupas viedokļa apkopošanai.
 • Moderācijas metodes pielietojums.
 • Tematisko uzdevumu un lomu spēļu pielietojums dalībnieku savstarpējās sadarbības veicināšanai.
 • Grupas atvēršanas un iesildīšanās uzdevumi.
 • Mini-lekcija kā informācijas pasniegšanas veids.
 • Apmācību materiāla izklāstes metodes: indukcija, dedukcija, analoģija, koncentrēts
  informācijas pasniegšanas veids, vēsturiskas atsauces un metode „soli pa solim”.
 • Kā panākt, lai auditorija uzmanīgi ieklausās un ir fokusēta apmācību laikā. Oratora māksla: metafora, intriga, paradokss, mūžsenās patiesības, „dzeltenā prese”.
 • Neverbālās izteiksmes veidi un citas metodes, kā strādāt ar auditoriju.
 • Kā strādāt ar flipchart tāfeli – metodes tās efektīvai pielietošanai profesionālai informācijas pasniegšanai.
 • Kā pielietot pierakstu lapas un slaidus. Tipiskākās kļūdas un kā no tām izvairīties.
 • Vizuālā ideju laboratorija – kas tas ir. Kāpēc tā nepieciešama, kā to vislabāk pielietot?
 • Kas ir trenera koferī? Praktiski piemēri un metodes, kā pielietot atbalsta materiālus informācijas uztveres un izpratnes veicināšanai.
 • Lomu dalījums apmācību laikā. Trenera loma.
 • Trenera un apmācību dalībnieku sadarbība.
 • Kā uz „grūtiem” jautājumiem atbildēt profesionāli?
 • Kā tikt galā ar negaidītām situācijām un iebildumiem, izklāstot neērtas tēmas?
 • Trenera aprīkojums un instrumenti praksē un online vidē.

Realizējot programmu uzņēmumā, pielāgosim tās saturu biznesa un komandas specifikai un vajadzībām – uzzināt vairāk