Attīstījām iekšējo treneru kompetences

KLIENTA VAJADZĪBA: Pandēmijas ierobežojumu ietekmē CSDD radās nepieciešamība jauno darbinieku mācības organizēt attālināti.

WIN PARTNERS RISINĀJUMS: pārskatīt esošo mācību programmu saturu, aktualizēt to un attīstīt iekšējo treneru prasmes attālināto mācību vadībā.

REZULTĀTS: izstrādāta jauna programma tiešsaistes formātam, 3 iekšējie treneri ieguva zināšanas un prasmes darbam attālināti, lai noturētu tempu un dinamiku apmācot pieaugušos attālināti.

Kādu problēmu vēlējās atrisināt CSDD?

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) ir valsts akciju sabiedrība, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu reģistrāciju, autovadītāju kvalifikācijas eksāmenu pieņemšanu un vadītāja apliecību izsniegšanu, tehniskās apskates nodrošināšanu, veic ceļu drošības auditu un vispārēju pārraudzību, kā arī veido un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, informē un izglīto ceļu satiksmes dalībniekus. CSDD nodrošina arī Rīgas Motormuzeja, tā Bauskas filiāles un Biķernieku kompleksās sporta bāzes darbību. 

Pandēmijas ierobežojumu ietekmē CSDD radās nepieciešamība jauno darbinieku mācības organizēt attālināti. Organizācija māca jaunos kolēģus vairākas reizes gadā visā Latvijā. Mācību īstenošana e-vidē klientam nozīmēja iespēju optimāli izmantot darbinieku laiku, nodrošināt nepārtrauktu darba procesu un finanšu resursu racionālu sadali. Lai veiksmīgu īstenotu šo pāreju, bija nepieciešams pārskatīt un papildināt mācību programmas saturu, kā arī sagatavot iekšējos trenerus darbam digitālajā vidē.

Kādu risinājumu īstenojām?

1. solis. WIN partners treneris Aldis Zauls iepazinās ar CSDD līdzšinējo iekšējo mācību programmu, izstrādāja vadlīnijas un ieteikumus iekšējiem pasniedzējiem par esošā satura efektīvāko pārnesi e- vidē.

2. solis. Kopdarba sesijās ar klienta iekšējiem pasniedzējiem tika izstrādāta gala versija mācību programmai.

3. solis. Trenera vadībā CSDD iekšējie treneri gatavojās vadīt apmācības tiešsaistē, tehniski apguva virkni digitālo rīku e-mācību satura bagātināšanai.

4. solis. Iekšējie treneri sadarbībā ar WIN partners treneri novadīja tiešsaistes mācības divām darbinieku grupām.

5. solis. WIN partners treneris sniedza atgriezenisko saiti par  mācībām un iezīmēja katra iekšējā trenera attīstības iespējas.

Mācību projekta ietvaros tika izstrādāta jauna programma tiešsaistes formātam, klienta iekšējie pasniedzēji ieguva zināšanas un prasmes darbam attālināti, lai noturētu tempu un dinamiku apmācot pieaugušos attālināti.

Treniņš norisinājās 2021. gada martā – maijā. Tajā piedalījās 3 CSDD iekšējie treneri.

Kā klients vērtē projekta rezultātu?

Santa Perova,  CSDD Personāla un kvalitātes departamenta vadītājas vietniece:

“Mums ir patiess gandarījums, ka mūsu iekšējie treneri pieņēma šo izaicinājumu un apguva daudzas noderīgas lietas, kā organizēt mācību procesu attālināti. Un jāsaka – tas izdevās! Darbinieki, kuri piedalījās mācībās, tās novērtēja ļoti atzinīgi! Paldies WIN partners par sadarbību, ieteikumiem un praktiskām darbībām, kas palīdzēja mums kļūt gudrākiem, palīdzēja papildināt zināšanas tehnoloģiju jomā, kā arī ļāva iegūt apliecinājumu, ka pastāvēs tas, kas mainīsies un attīstīsies!”

Kādas ir WIN partners atziņas, noslēdzot šo projektu?

  • Šī projektā lielākais izaicinājums bija veidot kopīgu mācību programmu, jo katram trenerim ir sava pieredze un savi tips & tricks.
  • Uz projekta sākuma brīdi treneriem bija atšķirīgas tehniskās prasmes, tāpēc mācību saturā bija jāiekļauj aktivitātes, kas palīdzētu izlīdzināt šo līmeni.
  • Lai mācības dotu maksimālu pievienoto vērtību, ir jāparedz laiks individuālam darbam ar katru treneri.