winpartners-labbutiba-wellbeing

Izaugsmes akadēmija: sagatavojām jauno līderu paaudzi

KLIENTA VAJADZĪBA: Vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Eco Baltia vēlējās attīstīt darbiniekus, kuros redzēja potenciālu ieņemt augstāku amatu uzņēmumā

WIN PARTNERS RISINĀJUMS: WIN partners sadarbībā ar klientu izstrādāja talantu programmu „Izaugsmes akadēmija”. Katrs programmas modulis tika veltīts tēmām, kurās ir jāorientējas, lai kļūtu par pārliecinošu un efektīvu vadītāju

REZULTĀTS: 20 Eco Baltia darbinieki apguva 9 tematiskos moduļus par personīgo efektivitāti, procesu un projektu vadību, komandas attīstību, uzņēmuma snieguma rādītājiem un citām tēmām. Mācību laikā katrs dalībnieks īstenoja reālu projektu darba pienākumu ietvaros. Programmas noslēgumā pieci dalībnieki jau bija kļuvuši no speciālistiem par nodaļu vadītājiem un vēl daži mainīja interešu jomu un turpināja darbu citā struktūrvienībā.

Kādu biznesa problēmu vēlējās atrisināt Eco Baltia?

Eco Baltia grupa ir pēc apgrozījuma lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā, kas nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no savākšanas un šķirošanas līdz otrreizējai izejvielu loģistikai, vairumtirdzniecībai un izejvielu pārstrādei. Grupas uzņēmumi apkalpo 46 000 klientu Latvijā un ārvalstīs un nodarbina vairāk nekā 800 darbinieku.

Personāla vadītāja Jolanta Jansone: “Meklējot risinājumus, kā Eco Baltia grupas uzņēmumos nodrošināt aizvietojamību biznesa svarīgiem amatiem un atvieglot atlases procesu uz jauniem amatiem, esam secinājuši, ka mūsu pašu darbinieku vidū ir daudz talantīgu kolēģu, kuri nākotnē varētu kļūt par vadītājiem. Tā nonācām pie idejas, ka gribam izveidot mācību platformu, kas iedos mūsu talantīgākajiem kolēģiem zināšanas un praktiskās vadības iemaņas, attīstīs vadītāju loģiku un uzlabos dalībnieku līderības kompetenci – iedos metodes, ar kurām efektīvāk vadīt, komunicēt un attīstīt savu komandu.”

Kā  norisinājās mācības?

 1. solis. Vispirms Eco Baltia noformulēja vīziju par mācību projekta norisi un definēja tam piecus uzdevumus:

 • Nodrošināt aizvietojamību biznesam stratēģiski svarīgos amatos (valde, direktori, biznesa artēriju nodaļu vadība)
 • Attīstīt līderus, kas sasniedz lieliskus biznesa rezultātus
 • Uzlabot uzņēmuma biznesa rādītājus – efektivitāte, rentabilitāte, pakalpojumu kvalitāte
 • Sniegt talantiem izaugsmes platformu
 • Veicināt darbinieku iesaisti esošā un jauna biznesa attīstībā

2. solis. WIN partners sadarbībā ar klientu izstrādāja talantu programmas konceptu un īstenošanas plānu. Par pamatu tika ņemtas esošās WIN partners programmas, kuru saturu pielāgoja  Eco Baltia biznesa specifikai. Piemēram, tika izvērtēts, vai konkrēta metode ir izmantojama klienta darbinieku ikdienas darbā, tāpat WIN partners pielāgoja praktiskos piemērus un uzdevumus klienta darbības jomai. Mācības tika veidotas pēc principa 30/70, proti, 30% teorētiskās zināšanas un 70% praktisko metožu un tehniku apgūšana.

3. solis. Projekts tika realizēts 2019. – 2020. gadā. 20 Eco Baltia darbinieki reizi ceturksnī tikās ar treneriem klātienē vai attālināti, lai apgūtu 9 tematiskos moduļus.

 • Attīstības plāns un OKR
 • Ikdienas laika plānošana un komandas vadība
 • DISC
 • Procesu vadība
 • Pārmaiņu vadība
 • Projektu vadība
 • Stresa vadība un prezentācijas prasmes
 • Finanšu rādītāji (KPI)
 • Sevis attīstība

Mācību laikā katrs dalībnieks īstenoja attīstības projektu savu darba pienākumu ietvaros, uzreiz pielietojot programmā gūtās zināšanas un prasmes. Dalībnieki izstrādāja projekta plānu un regulāri prezentēja sasniegtos rezultātus. Katram dalībniekam bija mentors no uzņēmuma darbinieku vidus, ar ko regulāri notika tikšanās un pārrunas par projekta gaitu. Rezultātā „Izaugsmes akadēmijas” dalībnieki ieviesa JIRA sistēmu, īstenoja datu digitalizācijas un procesa automatizācijas projektus.

Kā klients vērtē projekta rezultātu?

Personāla vadītāja Jolanta Jansone: „Izaugsmes akadēmija ir mūsu kopīgs veiksmes stāsts!  Vēl nesagaidot programmas noslēgumu, pieci tās dalībnieki bija kļuvuši no speciālistiem par nodaļu vadītājiem, vēl daži kolēģi projekta laikā saprata, ka vēlas attīstīties citā jomā, un tagad to dara citās Eco Baltia struktūrvienībās. Papildus šiem rezultātiem esam saņēmuši daudz pozitīvu atsauksmju no dalībniekiem, kuri jutās novērtēti un motivēti mācīties, lai sasniegtu vairāk.  Tagad viņiem ir daudz lielāka izpratne, kā optimizēt procesus, kā vadīt projektus, lai uzņēmums strādātu efektīvi. Viņu zināšanas palīdz mūsu uzņēmumam augt. Piemēram, IT projektu vadītājs turpina sekmīgi ieviest datu digitalizācijas un automatizācijas projektus, LEAN koordinatore palīdz nodaļu vadītājiem optimizēt viņu procesus un veidot darba standartus, savukārt mārketinga projektu vadītāja noorganizēja mūsu pārstrādes uzņēmumu dalību izstrādē Ķīnā, kur mūsu stends ieguva plašu publicitāti vietējos medijos.”

Kādas ir WIN partners atziņas, noslēdzot šo projektu?

 • Talantu programmas trumpis ir individuālais projekts. Dalībniekam tā ir iespēja uzreiz pielietot darba vidē metodes, ko viņš ir apguvis „Izaugsmes akadēmijā”, savukārt uzņēmumam – tikt pie reāliem risinājumiem kādai biznesa vajadzībai.
 • Īstenojot šādu projektu pirmo reizi, jārēķinās, ka potenciālo dalībnieku interese var būt neliela, kā kolēģi būs mērķtiecīgi jāuzrunā. Savukārt, kā liecina Eco Baltia pieredze, jau nākamajā reizē programmai ir lielāks pieprasījums.
 • Atzinīgi novērtējām moduļu struktūru, jo epidemioloģisko ierobežojumu dēļ spējām reaģēt un pārkārtot programmu tā, lai tā nezaudētu savu saturu un intensitāti.