Improvizācija komanda vadībā | WIN partners

Apmācījām jaunākos vadītājus

Mācības palīdzēja atjaunot un pilnveidot vadītāju zināšanas un prasmes, nodrošinot viņus ar praktiskiem darba instrumentiem un metodēm.

WIN partners mācības Nacionālais Teātris

Kāda bija klienta vajadzība?

“Latvijas Nacionālais Teātris”  – ir viens no vadošajiem profesionālajiem repertuāra teātriem Latvijā ar 100 gadu ilgo vēsturi.

Klienta mērķis bija uzlabot un pilnveidot zemāka līmeņa vadītāju kompetences, strādājot gan komandā, gan individuāli.

 

Kāds bija WIN partners risinājums?

WIN partners organizēja “Latvijas Nacionālais Teātris”  vadītāju komandai  mācības, kur par pamatu tika izmantota programma “Vadītāja restarts”.

Programmas mērķis bija atjaunot un pilnveidot vadītāju zināšanas un prasmes, nodrošinot viņus ar praktiskiem darba instrumentiem un metodēm (piem. uzdevumu došana “3U”, atgriezeniskās saites sniegšana “OIS”, 1:1 sarunu sagatavošana un vadīšana uc.). Galvenie tēmu bloki:

  • atbildība par rezultātiem;
  • atbildība par komandu;
  • atbildība par cilvēkiem (indivīdiem).

Pēc treniņa katram dalībniekam bija ieplānota 1:1 atbalsta sesija ar treneri.

Divu dienu mācības notika 2023. gada pavasarī. Treniņos piedalījās 12 “Latvijas Nacionālais Teātris” zemākā līmeņa vadītāji.  Pēc mācībām dalībniekiem tika iedots “mājasdarbs” – organizēt 1:1 atbalsta sesiju ar kolēģi/iem.

Mācības vadīja WIN partners komandas attīstības treneris Aldis Zauls un komunikācijas trenere Aija Iesalniece. Pēc treniņa dalībnieki tikās ar Aiju Iesalnieci atbalsta sesijās, lai pārrunātu 1:1 sarunu rezultātus un saņemtu trenera atgriezenisko saiti un ieteikumus.

Rudenī projekts turpināsies ar mācībām vidējā līmeņa vadītājiem.