Improvizācija komanda vadībā | WIN partners

Palīdzējām sagatavoties izstādei

Mācības palīdzēja klientam izprast prosesus un soļus, lai veiksmīgi sagatavotos izstādei.

Kāda bija klienta vajadzība?

Proplastik ir daļa no lielākā plastmasas un alumīnija paneļu vairumtirgotāja Eiropā.

Apmācību mērķis bija veiksmīgi sagatavoties vairākām izstādēm, kurās tiek prezentēta un pārdota Proplastik produkcija, kā arī veicināta klientu piesaiste. Iepriekšējā sadarbība ar WIN partners klientam radīja pārliecību, ka kopīga sadarbība ļaus sasniegt augstākus rezultātus, tāpēc klients vēlējās apgūt un pilnveidot nepieciešamās prasmes, lai sagatavotu komandu darbam izstādēs, kas ietver klientu mērķtiecīgu uzrunāšanu, produktu prezentēšanu, rezultatīvu komunikāciju ar klientu, vienojoties par nākamajiem soļiem.

Tika izvirzīti trīs galvenie apmācību mērķi:

  • noskaidrot ko nepieciešams izdarīt pirms izstādes, piemēram, apzināt procesu kā apstrādāt kontaktus pēc izstādes
  • noskaidrot kāds ir izstādes mērķis un sagaidāmais rezultāts
  • precizēt kādi ir darbi izstādes laikā un pēc tās, piemēram, darbības paraugi atbilstoši plānotajam procesam (e-pasta vai tikšanās paraugi), lai saziņa ar potenciāliem klientiem ir ātra un efektīva

Kāds bija WIN partners risinājums?

WIN partners klātienē organizēja 3 mācību sesijas, katru 4h garumā, lai palīdzētu sagatavoties izstādei. Mācības vadīja WIN partners pārdošanas treneris Artūrs Gabaliņš, kurš ikdienā palīdz komandām attīstīt B2B un B2C pārdošanas prasmes, kā arī pilnveidot komunikāciju ar klientiem. Trenerim ir pieredze pārdošanas vadībā un eksporta tirgu attīstībā.

Mācību sesijās piedalījās uzņēmuma vadītājs, pārdošanas komandas asistents un 2 pārdošanas menedžeri – cilvēki, kas iesaistās izstādes sagatavošanās procesos un realizācijā.

WIN partners mācību saturs tika pielāgots klienta konkrētajai situācijai un vajadzībām, piedāvājot praktiskus ieteikumus par dažādiem tehniskiem jautājumiem, piemēram, stenda uzstādīšanā un svarīgu detaļu izcelšanā.

Klients atzīsts, ka apmācību sesijas palīdzēja praktiski sagatavoties sarunām ar potenciāliem klientiem un sadalīt lomas starp cilvēkiem, lai maksimāli efektīvi izmantot izstādes formātu jaunu klientu piesaistei.