Improvizācija komanda vadībā | WIN partners

Sekmējām pārmaiņu ieviešanu

WIN partners DISC mācības RNP

Kāda bija klienta vajadzība?

Pašvaldības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumus.

 

 

Klienta mērķis bija uzlabot struktūrvienību vadītāju izpratni par pārmaiņu ieviešanu uzņēmumā, apgūstot šādas tēmas:

 • pārmainu vadīšanas process;
 • cilvēku vadība pārmaiņu vidē;
 • vadīšana krīzes apstākļos.

Kāds bija WIN partners risinājums?

WIN partners organizēja “Rīgas namu pārvaldnieka”  komandai mācības “Pārmaiņu vadība”.

Galvenās mācību tēmas:

 • Kāpēc pārmaiņas mūs ietekmē un kāpēc daži jūtas labi pārmaiņu vidē?
 • Emocionālā inteliģence un 5 balansa punktu metode emociju vadībai.
 • Kā atpazīt sevī un kolēģos reakcijas uz pārmaiņām?
 • Kā es varu veicināt pārmaiņas? Personīgā atbildība.
 • Kas ir galvenais pārmaiņu ieguvums man, komandai un organizācijai? Kā to definēt? Un kā to radīt?
 • Kā mazināt pretestību, veicot diagnostiku pirms pārmaiņu ieviešanas?
 • Kā atbalstīt darbiniekus pārmaiņās?
 • Kas noteikti jāiekļauj pārmaiņu plānā – veidojam pārmaiņu projekta plānu.

Par pamatu mācību saturam tika ņemta WIN partners programma “Pārmaiņu vadība”.  Grupu darbos tika izskatīti plānotie “RNP” pārmaiņu projekti.

Mācības notika 2022. gada ziemā. Tiešsaistes divu sesiju treniņā piedalījās 35 “Rīgas namu pārvaldnieks” vadītāji. Mācības vadīja WIN partners vadības un pārdošanas trenere Regīna Reķe. Pēc treniņa dalībnieki tikās ar treneri atbalsta sesijās.

Balstoties uz klienta atsauksmēm, var secināt, ka mācības palīdzēja labāk izprasts pārmaiņu procesu un vairāk piedomāt pie darbinieku emocijām un sajūtām pārmaiņu laikā.