Saliedējām attālinātu komandu

KLIENTA VAJADZĪBA: Philip Morris Latvia gribēja organizēt komandas saliedēšanas pasākumu. Taču valstī bija spēkā epidemioloģiskie ierobežojumi, un dalībnieki nevarēja tikties klātienē.

WIN PARTNERS RISINĀJUMS: WIN partners piedāvāja adaptēt komandas saliedēšanas programmu tiešsaistes formātam un organizēt pasākumu virtuāli.

REZULTĀTS: 27 Philip Morris Latvia darbinieku piedalījās virtuālajā komandas saliedēšanā. Kā svarīgākos ieguvumus dalībnieki minēja iespēju iepazīt kolēģus neformālā gaisotnē, saprast vērtību nozīmi, darot kopīgu darbu un pacilātības sajūtu, ko radīja iespēja kvalitatīvi pavadīt laiku ar kolēģiem arī attālināti.

Kādu biznesa problēmu vēlējās atrisināt klients?

Lai pandēmijas laikā nodrošinātu nepārtrauktu uzņēmuma  darbu, 2020. gadā Philip Morris Latvia komanda sāka strādāt attālināti. Tā bija jauna pieredze gan vadītājam, gan viņa komandai. Gada laikā uzņēmumam bija pievienojušies arī  vairāki  jauni kolēģi, kurus vajadzēja apmācīt un integrēt komandā.  Efektīvam turpmākam darbam uzņēmuma vadība vēlējās organizēt kopīgu pasākumu, kas vairotu uzticību kolēģiem, emocionāli atbalstītu un iedrošinātu komandu situācijā, kad vairākus mēnešus nav iespējams sanākt visiem kopā.

Kā notika virtuālā komandas saliedēšana?

WIN partners sadarbībā ar klientu izstrādāja virtuālās komandas saliedēšanas pasākuma programmu. WIN partners arī iepriekš īstenoja projektus komandas saliedēšanai, taču šoreiz tā ir bijusi pirmā pieredze, kad šāda aktivitāte notika attālināti. Tas prasīja pielāgot esošās programmas saturu online formātam.

Pirms pasākuma katram dalībniekam – kopā tie bija 27 – bija jāizpilda mājasdarbs ar mērķi iepazīt kādu no komandas kolēģiem. Komandas saliedēšana noritēja divās sesijās ar nedēļas starpību – 2020. gada 23. un 30. novembrī. Starp tikšanās reizēm dalībniekiem bija jāizpilda grupas darbs.

Dalībnieki caur praktiskajiem uzdevumiem iepazina jaunos kolēģus, stiprināja savstarpējo uzticēšanos un uzzināja, kā komunicēt atklāti un nepazaudēt fokusu, strādājot ārpus biroja. Tāpat dalībnieki vienojās par konkrētiem soļiem komandas saliedētības uzlabošanai.

Kā klients vērtē projekta rezultātu?

Jurģis Petris (Country Manager Latvia): “Šis pasākums ļāva mums visiem mazliet izrauties no ikdienas, iepazīt kolēģus un aizdomāties par lietām, kurām ikdienā tik bieži nesanāk pievērsties. Īpašs paldies treneriem, kuri izcili novadīja abas treniņa dienas un iedvesmoja komandu arī ikdienā piedomāt par aktivitātēm, kas var saliedēt un palīdzēt izveidot uzticamas attiecības ar kolēģiem. Liels paldies un domāju, ka šo aktivitāti noteikti pēc gada atkārtosim.”