Realizētas LEAN mācības 3 ERGO struktūrvienībās

Palīdzējām uzņēmumam darba procesu efektivizēšanā, optimizēšanā un digitalizācijā

ERGO ir viens no vadošajiem apdrošinātājiem Latvijā, ko pārstāv divas apdrošināšanas sabiedrības ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, kas piedāvā plašu nedzīvības apdrošināšanas spektru, un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, kas piedāvā dzīvības un veselības apdrošināšanu.

Kāda bija klienta vajadzība?

Uzņēmumā tika identificēti izaicinājumi, kas bija saistīti ar darba procesu efektivizēšanu, optimizēšanu un digitalizāciju, kā rezultātā aktualizējās jautājums par LEAN procesu ieviešanu.

Kāds bija WIN partners risinājums?

WIN partners noorganizēja ERGO atlīdzību departamentam divu dienu  LEAN mācības (6h katra).

Pēc veiksmīgi realizētām mācībām – klients vēlējās turpināt ar individuālajām darbnīcām konkrētiem komandas cilvēkiem, kuri jau tālāk turpinās ieviešanas procesus uzņēmumā. Tika papildu organizētas 5 darbnīcas pa 2h klātienē.

Mācību turpinājums:

Pēc produktīvi realizētām mācībām atlīdzības departamentā, tika pieņemts lēmums organizēt mācības arī citām ERGO struktūrvienībām.

Nākamās mācības tika realizētas korporatīvās pārdošanas un risku parakstīšanas struktūrvienībām, kā arī Personāla un biroja administrēšanas departamentam.

Klienta ieguvumi pēc mācībām:

  • Sadarbībā ar procesa veicējiem, uzzīmēts process un tajā identificēti izaicinājumi un izteikti ierosinājumi
  • Apgūta procesu zīmēšanas un uzlabošanas tehnika
  • Saņemti ieteikumi par procesu digitalizēšanas programmām
  • Saņemti ieteikumi  Nākotnes un Ieviešanas fāzes veiksmīgai realizācijai
  • Izpratne par komandas izveides nepieciešamību un lēmuma pieņēmēju nozīmi, kuri apstiprinās vai noraidīs darba grupas izteiktos uzlabojumus, lai varētu strādāt pie darbības plāna ieviešanas
  • Personāla un biroja administrēšanas departaments mācībās atklāja iespēju ietaupīt 5h gadā automatizējot epastu sūtīšanu
  • Atlīdzību daļas klientu nodaļa atklāja kā ar nulle investīcijām var ietaupīt 50h gadā
  • Darbinieki iemācījās pamanīt zudumus savā ikdienā un ar idejas formu izstrādāja darbības plānu tā novēršanai

Mācības vadīja  WIN LEAN eksperte Ginta Baltaisbrence.

Par to, kas ir LEAN un kādi ir galvenie ieguvumi uzzini vairāk arī šeit: