Uzlabojām klientu pieredzi mazumtirdzniecībā

KLIENTA VAJADZĪBA: aktualizēt iekšējo pārdošanas programmu pārdevējiem un apmācīt darbiniekus no 4 valstīm atbilstoši aktualizētajam standartam

WIN PARTNERS RISINĀJUMS: mācību programma, kuras mērķis ir padziļināt darbinieku zināšanas par pārdošanas procesiem, lai paaugstinātu klientu apkalpošanas standartu

REZULTĀTS: 60 dažādu amatu darbinieki apguva aktuālākās pārdošanas metodes un kompetencēs pircēja pieredzes pilnveidei

Ar kādu vajadzību atnāca klients?

Strauji augošs mazumtirdzniecības veikalu tīkls, kas piedāvā klientiem preces mājas labiekārtošanai un atpūtai*, 2021. gada sākumā nāca pie WIN partners ar vajadzību aktualizēt iekšējo pārdošanas apmācību programmu un novadīt mācības darbiniekiem četrās valstīs: Latvijas, Lietuvā, Igaunijā un Baltkrievijā.

*Baltijas valstīs zīmols ir pazīstams kopš 2001. gada, kad tika atvērts pirmais veikals Latvijā. Šobrīd pasaulē atvērti 3000 zīmola veikali veikali vairāk nekā 50 valstīs.

Kā norisinājās mācību projekts?

Vispirms WIN partners kopā ar klienta pārstāvjiem pārskatīja esošo iekšējo pārdošanas apmācību programmu un vienojās par nepieciešamām izmaiņām tās saturā. Kopīgi tika noformulēts mācību mērķis: padziļināt darbinieku zināšanas par pārdošanas procesiem, lai palīdzētu viņiem labāk apkalpot klientu. Mācību saturā bija jāakcentē to, kādā veidā aktualizētie standarti atbalsta uzņēmuma stratēģiju un vērtības un palīdz sasniegt darbiniekiem izvirzītos personīgus un komandas mērķus.

Attālinātās mācības norisinājās 2021. gadā no 31. marta līdz 10. jūnijam. Tajās piedalījās 9 darbinieku grupas: 3 grupas no Latvijas un pa 2 grupām no Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Mācībās piedalījās dažāda līmeņa darbinieki: pārdevēji, veikalu vadītāji un viņu vietnieki, preču kategoriju vadītāji. Latvijas un Baltkrievijas veikalu darbiniekiem mācības vadīja WIN partners treneris Valters Gražulis, Lietuvas – Donaldas Duškinas un Igaunijas – Margus Alviste.

Tā kā uz mācību brīdi attālinātās tikšanās nebija klienta pārdevēju ikdiena, pirms mācībām bija svarīgi pārliecināties, ka dalībnieki ir tehniski gatavi. Šim nolūkam pirms katras sesijas tika organizēta testa Zoom tikšanās ar darbiniekiem, kuri plānoja piedalīties mācībās. Tas iedrošināja viņus laicīgi saņemt atbildes uz jautājumiem par tehniskām detaļām un mācību laikā koncentrēties tikai uz saturu.

Mācību dalībnieki apguva aktuālākās pārdošanas metodes, pārskatīja savus laika plānošanas paradumus, definēja mūsdienu pārdevēja lomu un nepieciešamās kompetencēs pircēja pieredzes uzlabošanai. Īpaša uzmanība tika pievērsta pārmaiņu vadības principiem, balstoties uz Fišera pārmaiņu modeli. Programma tika papildināta ar konkrētiem piemēriem no mācību dalībnieku ikdienas, lai motivētu izmēģināt gūtās prasmes savā darbā.

Klients atzinīgi novērtēja projektu, tāpēc 2022. gada janvārī-februārī tas tika realizēts vēl vienu reizi.

Kas bija noderīgākais mācībās: atbild latviešu grupa

Kas bija noderīgākais mācībās: atbild baltkrievu grupa