Improvizācija komanda vadībā | WIN partners

Uzlabojām vadītāju kompetences

WIN partners Kinetics mācības vadītājiem

Kāda bija klienta vajadzība?

“Kinetics Nail Systems” SIA – profesionāls nagu un ādas kopšanas produktu zīmols.

 

 

Klienta mērķis bija uzlabot un pilnveidot vadītāju kompetences sekojošās jomās:

  • Komandas motivēšana, atgriezeniskās saites sniegšana;
  • Pārmaiņu vadība un organizēšana;
  • Interviju un pārrunu vadība, jauno darbinieku atlase;
  • Spēja apzināties savas vajadzības un motivāciju, un atgūt personisko enerģiju;

Kāds bija WIN partners risinājums?

WIN partners organizēja “Kinetics Nail Systems”  vadītāju komandai  mācības, kur par pamatu tika izmantota programma “DiSC® modelis vadītājiem” –  par cilvēku uzvedības modeļiem un to kombinācijām. Programma palīdzēja izprast savu un citu cilvēku uzvedību, un kā pielāgoties tai, lai panāktu vēlamo rezultātu, piemēram, motivētu labākam rezultātam, iedrošinātu pārmaiņām, risinātu iekšējos konfliktus komandā.

Astoņu sesiju mācību cikls norisinājās  no 2022. gada septembra līdz 2023. gada aprīlim. Tiešsaistes treniņos piedalījās 15 “Kinetics Nail Systems” nodaļu vadītāji un valdes locekļi. Pirms mācībām tika organizētas intervijas, lai izzinātu uzņēmuma problemātiku un pielāgotu mācības uzņēmuma un nozares specifikai.

Mācības vadīja WIN partners komandas attīstības treneris Aldis Zauls. Pēc treniņa dalībnieki tikās ar treneri follow up sesijās, lai pārrunātu rezultātus un saņemtu trenera atgriezenisko saiti un ieteikumus.