DisC modelis pārdošanas komandai | WIN partners

Iekšējā komunikācija

Palīdzam strukturēt un uzlabot iekšējo komunikāciju. Iedodam instrumentus komandas iedrošināšanai pārmaiņu laikā.

mācības paredzētas nodaļu un projektu vadītājiem, kā arī speciālistiem, kuri daudz komunicē ar kolēģiem

ieteicamais dalībnieku skaits: 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 4, klātienē 6h x 2

Kādās situācijās iesakām programmu “Iekšējā komunikācija”?

 • Informācijas aprite uzņēmumā ir sarežģīta un neefektīva
 • Darbinieki vērtē, ka trūkst informācijas par uzņēmumā notiekošo
 • Bieži rodas pārpratumi, šķiet, ka nodotās ziņas nesasniedz adresātus
 • Nav skaidrs, kā komunicēt ar darbiniekiem krīzes un pārmaiņu situācijās

Par ko ir programma “Iekšējā komunikācija”?

Pēdējā laikā KPI tiek pārfrāzēts kā Keep People Informed (Interested, Involved, Inspired). Bez ikdienas informācijas un paša uzņēmuma notikumiem pieaug kopējas informācijas apjoms, kas jāzina darbiniekam un īpaši iesaistītam darbiniekam. Bet kā šo visu informācijas apjomu strukturēt, kā noteikt prioritātes un kā sasniegt dažāda līmeņa darbiniekus?

Programmā apskatīsim:

 • Kas ir iekšējā komunikācija, kas tajā piedalās?
 • Kuri cilvēki veido iekšējās komunikācijas vidi (mērķa auditorijas uzņēmumā)?
 • Šķēršļi iekšējai komunikācijai
 • Kā vadīt iekšējo komunikāciju?
 • Uzņēmuma kultūra un līderi iekšējā komunikācijā
 • Iekšējās komunikācijas plānošana
 • Iekšējā komunikācija krīzē un pārmaiņās

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • Zināšanas par iekšējās komunikācijas veidošanas procesu un tās nozīmi uzņēmuma notikumos
 • Prasmes novērtēt iekšējās komunikācijas vidi
 • Spēju piemeklēt savam uzņēmumam atbilstošākos iekšējās komunikācijas rīkus
 • Iemācīsies vērtēt sasniegto rezultātu
 • Apgūs pārmaiņu komunikācijas pamatprincipus

Ko iegūst uzņēmums?

 • Mērķtiecīgu komunikāciju un informētus darbiniekus
 • Skaidru iekšējās komunikācijas plānu
 • Efektīvu  informācijas apriti