Improvizācija komanda vadībā | WIN partners

Improvizācija veiksmīgai komandas vadībai

mācības ieteicamas uzņēmumu un nodaļu vadītājiem

ieteicamais dalībnieku skaits grupā – 6-12 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 80% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti vai klātienē 3,5h x 3

Kad iesakām programmu “Improvizācija veiksmīgai komandas vadībai”?

 • uzņēmumā vai komandā ir aktuālas pārmaiņas
 • nepieciešams uzlabot komandas iesaisti un sadarbības prasmes
 • jāspēj pielāgoties nepārtraukti mainīgai videi
 • komandā ir konflikti un nesaskaņas
 • jāpamaina vadītāju domāšanas veids (mindset) uz atvērtāku pret pārmaiņām un neparedzamo

Par ko ir programma?

Programmas “Improvizācija veiksmīgai komandas vadībai” mērķis ir palielināt vadītāja stresa, dinamiskas vides un pārmaiņu noturību, lai kritiskās situācijās viņš spētu maksimāli efektīvi izmantot savas zināšanas, prasmes un pieredzi.

Programma palīdz izprast savu uzvedību stresa vai strauju izmaiņu situācijās, ļauj apgūt un eksperimentēt ar jauniem uzvedības modeļiem un palīdz uzlabot sadarbību komandā. Programma izmanto Latvijā unikālu PLAY! modeli, kas pavieno pielietojamo improvizāciju ar vadības psiholoģiju un refleksiju.

Programmas saturs

Palīdzam vadītājiem apgūt improvizācijas instrumentus veiksmīgai komandas vadībai mainīgajā vidē

V.U.C.A. pasaule un vadītāja loma tajā

 • Kas ir V.U.C.A. un kā tā ietekmē manu uzņēmumu un manu komandu?
 • Kāda ir recepte veiksmīgai vadībai V.U.C.A. pasaulē

Improvizācijas struktūra neparedzamām situācijām vadībā

 • Ko nozīmē veiksmīgi improvizēt vadībā?
 • Kā vadītājs var izmantot šo prasmi, lai veiksmīgi naviģētu caur V.U.C.A. pasauli, mainīgiem notikumiem, stresu, pārmaiņām un neparedzamību?

Lēmumu pieņemšana nepilnas informācijas apstākļos

 • Sava pašreizējā lēmumu pieņemšanas veida identificēšana
 • Treniņš ātrai lēmumu pieņemšanai, prasmei uzņemties risku un darīt

Ideju un risinājumu radīšana dinamiskā vidē

 • Radošums un idejas “ātri” un “vajadzēja jau vakar” situācijā
 • Individuālā radošuma “aktivizēšana”
 • Metodes komandas iesaistei ideju radīšanā

Psiholoģiski drošas vides veidošana komandā

 • Metodes, kā nodrošināt proaktivitāti komandā kā normālu uzvedības modeli
 • Psiholoģiski drošas vides nosacījumi un izveide
 • Vadītāja loma komandas iesaistē, atklātībā un drošībā
 • “Jā, un…” metode
  • ģēnija redzēšanai un attīstīšanai komandā
  • iespēju redzēšanai kritiskās situācijās

Uzvedības statusi vadībā

 • Zema un augsta uzvedības statusa priekšrocības un izmantošana
 • Kā statusi var palīdzēt dažādo mērķu sasniegšanai ikdienas komunikācijā?
 • Ķermeņa valoda, neverbālā komunikācija

Veiksmīga komunikācija stresa un emociju pilnā vidē

 • Emociju nozīme komunikācijā
 • Ķermeņa valodas ietekme un nozīme
 • Emociju identificēšana un izmantošana vadītāja mērķa sasniegšanai

Ko iegūs dalībnieki?

 • izpratni par savu uzvedību krīzes un stresa situācijās
 • rīkus un metodes komandas vadībai cauri neparedzamām situācijām
 • prasmi izmantot emocijas un uzvedības statusus sava mērķa sasniegšanai
 • zināšanas un rīkus psiholoģiski drošas vides veidošanai komandā ilgtermiņā
 • motivāciju un iedvesmu aizvest savu komandu uz nākošo līmeni

Ko iegūs uzņēmums?

 • stresa noturīgu vadītāju komandu, kas spēj efektīvi vadīt savu komandu